Poll of polls

Åpent i Vestland

illustrasjon

Publisert 22. desember 2022. Sist endret 22. desember 2022.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEV
Ap15,4-2,4
H31,99,1
Frp13,00,4
SV10,83,0
Sp7,5-3,5
KrF4,2-0,7
V2,3-1,9
MDG3,90,0
R7,03,8
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkestingsvalg – Vestland (= Hordaland + Sogn og Fjordane) – Respons for Bergens Tidende – 800 spurte – publisert 19. desember 2022.

Tusen takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

Vi viser til:

BTs reportasje.

BTs kommentar.

Vi har lagt ut fylkestingsvalgene 1975–2019 i alle 15 fylker der det neste år skal velges fylkesting.

1) En rødgrønn koalisjon leder i dag Vestland fylkeskommune.

a. Senterpartiet har fylkesordføreren. MDG har varaordføreren.

b. Sp faller fra 15,7 i F-19 til 7,5 i målingen, som svarer til minus 52 pst.

c. MDG faller fra 7,1 i F-19 til 3,9 i målingen, som svarer til minus 45 pst.

2) Vestland fylkesting iht målingen (F-2019) – 65 representanter

a. Ap 10 (14)

b. H 21 (12)

c. Frp 8 (6)

d. SV 7 (4)

e. Sp 5 (10)

f. KrF 3 (3)

g. V 2 (2)

h. MDG 3 (5)

i. R 5 (2)

j. INP 1 (0)

k. FP/FNB 0 (6)

l. Pp 0 (1)

3) Frp+H vinner 29 representanter, og mangler fire på flertall:

a. Frp+H+KrV+V: 34 – flertall

b. Frp+H+KrF+INP: 33 – flertall

c. Frp+H+Sp: 34 – flertall

d. Ap+Sp+SV+MDG+R: 30 – mindretall

4) Lojalitet mot stv 2021:

a. R 74

b. SV 69

c. Ap 43 – 28 pst på gjerdet – 29 pst til andre partier

d. Sp 40

e. V 35

f. KrF 50

g. H 73 – lavere enn i snittet av lokale målinger

h. Frp 67

i. MDG 56

5) Gabriel Steinsbekks merknader:

a. Vekting mot 2021, som nok kan være riktig referansevalg, men gir noen andre utslag enn med 2019 som basis.

b. Senterpartiets lojalitet er med 40 pst klart bedre enn på nasjonale- og kommunemålinger.

c. Arbeiderpartiets lojalitet er litt lavere enn nasjonalt med 43.

d. Høyre har lojalitet 10 prosentpoeng under nasjonalt nivå.

e. Ap taper stort til H, faktisk hele 17 pst av sine 2021-velgere netto.

f. Senterpartiets tap til H utgjør 15 pst netto av Sp’s 2021-velgere.

g. Sp taper til alle andre partier med unntak av V (ingen overgang), og Ap har kun en positiv overgang av noen størrelse fra nettopp Sp.

h. Ap er vektet klart ned, og det samme er H.

i. Høyre er også relativt sett underrepresentert blant hjemmesitterne (som er smått utrolig sett mot den målte oppslutningen, men de henter faktisk bare 6 pst av de aktiviserte hjemmesitterne her).

6) INP er inne på fylkestings-målingene i vest – både Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

7) Både i Vestland og i landet ellers er spørsmålet om Høyre makter å holde på de massive overgangene fra Ap+Sp i de knapt ni månedene som gjenstår til lokalvalget.

8) Skulle Høyre få problemer med å holde på disse overgangene, skal det lite til før rødgrønne vokser fra 30/65 på denne målingen til dødt løp.

9) Skulle Venstre se mot rødgrønn side, slik partiet f.t. gjør i Bergen, vil også spenningen øke om hvem som skal styre Vestland 2023–2027.

10) Kampen om makten i Vestland er derfor mer åpen enn denne målingen kan antyde.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner