Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Vestland

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 27 168 17,7 26 971 17,3 54 139 17,8 -2,6 12 -2
H 36 627 23,9 32 485 20,8 69 112 22,8 4,9 15 3
Frp 18 873 12,3 19 548 12,5 38 421 12,6 4,1 9 3
SV 13 134 8,6 10 630 6,8 23 764 7,8 1,5 5 1
Sp 13 834 9,0 19 470 12,5 33 304 11,0 -4,8 7 -3
KrF 7 346 4,8 7 583 4,9 14 929 4,9 0,0 3 0
V 5 946 3,9 6 838 4,4 12 784 4,2 0,7 3 1
MDG 6 582 4,3 5 381 3,4 11 963 3,9 -3,2 3 -2
R 5 347 3,5 4 409 2,8 9 756 3,2 -0,2 2 0
Andre (vis) 18 519 12,1 17 045 10,9 35 564 11,7 -0,3 6 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
66 065 43,1 66 861 42,8 132 926 43,7 -9,3 29 -6
H+Frp+
KrF+V
68 792 44,9 66 454 42,6 135 246 44,5 9,7 30 7
Nærmest til å vinne mandat: KRISTNE (304 stemmer), tape mandat: Frp (521 stemmer)
Stemmeberettigede: 507 923 Fremmøte: 60,9 % Opptalte stemmer: 309 492
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
20/9 - 15:15 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
20/9 - 15:15 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
20/9 - 15:15 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
20/9 - 15:15 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
15/9 - 18:43 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
15/9 - 18:43 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
15/9 - 17:47 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
15/9 - 14:40 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6
15/9 - 14:40 17,8 22,8 12,6 7,8 11,0 4,9 4,2 3,9 3,2 11,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Poll of polls (brutt ned) 17,7 (12) 24,0 (16) 10,8 (7) 9,3 (6) 8,9 (6) 4,7 (3) 5,4 (4) 4,7 (3) 3,7 (2) 9,6 (6)
Siste lokale målings 20,0 (13) 22,5 (15) 10,4 (7) 10,9 (7) 8,8 (6) 5,4 (4) 6,0 (4) 4,7 (3) 3,4 (2) 7,9 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,0 (12) 27,0 (18) 11,0 (7) 7,6 (5) 10,2 (7) 4,6 (3) 3,5 (2) 3,2 (2) 5,0 (3) 8,2 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Frp 69 53 35
Høyre 70 49 50
KrF 63 51 48
Venstre 70 50 46
Sp 67 45 43
Ap 71 49 49
SV 71 46 52
Rødt 70 43 53
MDG 64 44 48
Pensjonistpartiet 34 68 26
Liberalistene 19 46 5
Industri- og Næringspartiet 59 52 17
Partiet Sentrum 18 50 44
Bergenslisten 26 57 54
Norgesdemokratene 23 53 13
Folkets Parti 22 54 23
Folkestyrelisten 7 52 43
Konservativt 32 57 38
Sum 855 50 42
| Tidligere valg | Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2019 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) Partier
Posisjon 73.4 (47) 64 (42) 67.1 (43) 59.3 (40) R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG, And
Borgerlige 34.9 (23) 44.9 (30) 44.3 (30) 46.1 (30) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53 (35) 44.3 (29) 47.8 (31) 43 (29) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 24.1 (15) 19 (13) 20.2 (14) 18.3 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om dette fylket

 • Maktskifte i Vestland? (25/6-2023)
 • Åpent i Vestland (22/12-2022)
 • Vestland: De Kristne inn – Sp på vippen (5/9-2019)

  Fylkesfakta

  Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)646 205
  Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2019 0
  Mandater i fylkestinget 65 (mandatfordeling)
  Fylkesordførere etter 2007

  Jon Askeland, Sp (2019-)

  Mer informasjon Wikipedia

  Lokale meningsmålinger for dette fylket

  Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

  Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
  Respons / BT 5/9- 2023 20,0 (13) 22,5 (15) 10,4 (7) 10,9 (7) 8,8 (6) 5,4 (4) 6,0 (4) 4,7 (3) 3,4 (2) 7,9 (4)
  Norstat / NRK / Amedia 17/8- 2023 17,0 (11) 25,3 (17) 10,0 (7) 8,7 (6) 10,0 (7) 5,7 (4) 4,7 (3) 5,4 (4) 3,4 (2) 9,9 (4)
  Respons / BT 21/6- 2023 17,8 (12) 31,7 (22) 10,5 (7) 8,1 (5) 8,1 (5) 5,0 (3) 4,5 (3) 3,5 (2) 5,3 (4) 5,5 (2)
  Respons / BT 20/12- 2022 15,4 (10) 31,9 (21) 13,0 (8) 10,8 (7) 7,5 (5) 4,2 (3) 2,3 (2) 3,9 (3) 7,0 (5) 4,0 (1)
  Respons / BT 4/9- 2019 21,7 (14) 20,8 (14) 11,2 (7) 6,1 (4) 15,5 (10) 3,9 (3) 2,6 (2) 6,2 (4) 3,5 (2) 8,5 (5)
  Respons / BT 2/5- 2019 22,5 (15) 22,4 (14) 13,6 (9) 6,6 (4) 14,5 (9) 4,1 (3) 4,0 (3) 2,5 (2) 2,9 (2) 6,9 (4)
  Respons / Høyre 14/8- 2018 22,0 (14) 30,0 (20) 10,3 (7) 8,4 (6) 14,6 (10) 4,8 (3) 3,2 (2) 1,9 (1) 3,3 (2) 1,5 (0)

  Tidligere kommunevalgresultater i fylket

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
  2015 32,0 20,2 9,4 5,2 10,2 7,4 6,0 4,2 1,4 3,9
  2011 26,6 28,6 11,6 3,7 8,0 7,3 7,6 1,0 2,0 3,6
  2007 24,8 20,0 18,7 5,6 9,9 7,7 6,4 0,3 2,6 4,0
  2003 25,0 19,3 15,9 9,6 9,1 7,8 4,5 0,0 3,2 5,8
  1999 26,7 17,5 13,0 6,7 8,7 11,9 5,6 0,0 3,3 6,6
  1995 26,3 16,7 10,1 5,6 13,0 11,5 7,6 0,2 2,2 6,9
  1991 27,6 16,4 7,6 9,3 13,4 10,5 5,1 0,1 1,9 8,2
  1987 31,0 21,3 11,1 4,9 8,6 11,2 3,7 0,0 1,2 6,9
  1983 31,6 24,4 6,2 4,6 8,5 12,5 5,7 0,0 1,1 5,5
  1979 26,4 29,1 2,3 3,3 9,3 13,3 7,0 0,0 0,9 8,3
  1975 29,0 20,5 1,0 4,4 10,9 14,9 4,1 0,0 0,4 14,7
  1971 32,0 14,8 0,0 2,8 11,0 10,6 14,7 0,0 0,0 14,1
  1967 31,2 12,4 0,0 2,5 12,3 10,2 15,6 0,0 0,0 16,0
  1963 32,0 11,7 0,0 1,4 10,6 8,9 13,5 0,0 0,0 21,9
  1959 28,9 10,1 0,0 0,0 11,2 8,8 14,1 0,0 0,0 26,8
  1955 28,3 8,5 0,0 0,0 9,2 7,8 11,7 0,0 0,0 34,6
  1951 28,6 6,1 0,0 0,0 8,3 6,8 14,2 0,0 0,0 36,1
  1947 25,0 4,7 0,0 0,0 6,3 7,3 12,9 0,0 0,0 43,8
  1945 25,3 2,7 0,0 0,0 4,1 4,4 8,2 0,0 0,0 55,3
  | Last ned

  Tidligere fylkestingsvalg

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
  2015 32,1 19,6 10,8 4,7 11,2 7,1 5,1 5,1 1,6 2,5
  2011 27,7 26,6 12,9 4,1 8,9 7,8 6,6 1,4 1,8 2,2
  2007 25,2 18,1 20,5 6,0 11,0 8,4 5,9 0,6 2,4 1,8
  2003 23,5 17,2 19,0 10,6 10,8 8,3 4,8 0,4 2,5 2,9
  1999 25,8 18,0 14,4 7,5 10,7 12,9 5,9 0,4 2,8 1,5
  1995 26,3 16,9 11,5 6,4 13,6 12,2 8,3 0,3 1,9 2,6
  1991 27,0 17,9 8,3 11,2 14,6 11,5 5,2 0,3 1,3 2,8
  1987 30,6 22,6 13,1 5,9 8,1 11,8 1,7 0,0 1,3 5,0
  1983 31,9 25,5 7,1 5,4 8,5 13,2 5,6 0,0 1,2 1,5
  1979 26,9 31,1 3,0 3,9 9,6 14,3 7,0 0,0 1,2 3,0
  1975 29,0 23,0 1,4 5,0 11,2 16,6 4,2 0,0 0,6 9,0
  | Last ned

  Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

  Oppslutning i prosent.

  Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
  Forhånd 20.3 17.9 8.2 7.1 13 4.6 3.1 8.5 4 14.2
  Valgting 20,4 17,9 8,8 6,0 17,3 5,0 3,8 6,4 3,1 10,8
  Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned