Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Frp størst i Kristiansund

illustrasjon

Publisert 21. desember 2022. Sist endret 21. desember 2022.

Fakta om målingen
InFact for TK.
OEV
Ap17,7-18,5
H16,811,8
Frp19,314,9
SV5,52,9
Sp6,1-11,4
KrF2,21,0
V3,70,0
MDG2,2-2,4
R13,65,7
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 641 (gir vanlige feilmarginer).

Kristiansund N – kommunevalg – InFact for Tidens Krav – publisert 19. desember 2022.

Tusen takk til redaktør Ole Alnes for innsyn i InFacts bakgrunnstall.

1) Rystelser på Nordmøre. Sum blokker av partier iht målingen (kvlg 2019):

a. Ap+Sp+SV+MDG+R: 45,1 (68,8)

b. Frp+H+KrF+V: 42,0 (14,3) – nær tredoblet

c. Frp+H+V: 39,8 (13,1) – tredoblet

d. Ap+Sp+SV: 29,3 (56,2)

e. Ap+Sp: 23,8 (53,7) – mer enn halvert – minus 56 pst

f. Frp+H: 36,1 (9,4) – nær firedoblet

g. SV+R: 19,1 (10,5) – nær doblet

2) Fremskrittspartiet ble målt størst med 19,3 (4,4) – Ap 17,7 (36,2) – H 16,8 (5,0). Kvlg 2019 i parentes.

3) Kristiansund kommunestyre 45 representanter. Målingen:

a. Rødgrønne 21

b. Borgerlige 20

c. Nordmørslisten 4 – på vippen

d. Så blir spørsmålet om Frp/H eller Ap vinner Nordmørslistens gunst.

4) Lojalitet mot stv 2021:

a. Ap 44 – over halvparten på gjerdet + i andre partier

b. Frp 58

c. H 82

d. KrF 50

e. V 23

f. SV 35

g. Sp 12 (!)

h. R 48

i. MDG 57

5) Senterpartiet ble målt til 6,1 mot 17,5 i kvlg 2019. Senterpartiet har nasjonalt et problem med lekkasje til Rødt, også på Nordmøre.

6) Senterpartiets lojalitet er – uten avrunding – 11,7. Brutto lekkasje til Rødt er 11 pst og til Nordmørslisten 12,3 pst.

7) Senterpartiets brutto lekkasje til Frp+H er hhv ni og åtte pst av Sp-velgerne i valget i fjor.

Kristiansund 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 2019 S 2021 InFact / TK 19/12-22
Posisjon (R+SV+Ap+Sp+V+H+Frp+MDG) 81,9 95,6 84,9
Ap 36,2 22,9 17,7
Høyre 5,0 6,4 16,8
Frp 4,4 17,2 19,3
SV 2,6 6,7 5,5
Sp 17,5 27,8 6,1
KrF 1,2 1,0 2,2
Venstre 3,7 2,4 3,7
MDG 4,6 2,6 2,2
Rødt 7,9 9,6 13,6
Andre 16,9 3,4 12,9
R + SV + MDG + Ap + Sp 68,8 69,6 45,1
Frp + H + KrF + V 14,3 27,0 42,0
Sp + KrF + V 22,4 31,2 12,0

Kristiansund leverte ved kommunevalget 2019 11 343 stemmer, tilsvarende 8,8 pst. av stemmene i Møre og Romsdal fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner