Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kristiansund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 128 31,8 2 980 37,6 4 108 36,2 0,8 36,2 16 0
H 183 5,2 380 4,8 563 5,0 -2,2 5,0 2 -1
Frp 183 5,2 316 4,0 499 4,4 -10,7 4,4 2 -5
SV 101 2,9 189 2,4 290 2,6 0,0 2,6 1 0
Sp 690 19,5 1 290 16,3 1 980 17,5 -6,6 17,5 8 -3
KrF 36 1,0 102 1,3 138 1,2 -1,4 1,2 0 -1
V 92 2,6 330 4,2 422 3,7 -1,1 3,7 2 0
MDG 203 5,7 323 4,1 526 4,6 -0,1 4,6 2 0
R 335 9,5 564 7,1 899 7,9 4,7 7,9 4 2
Andre (vis) 592 16,7 1 326 16,7 1 918 16,9 16,7 16,9 8 8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 457 69,3 5 346 67,4 7 803 68,8 -1,2 68,8 31 -1
H+Frp+
KrF+V
494 13,9 1 128 14,2 1 622 14,3 -15,4 14,3 6 -7
Nærmest til å vinne mandat: Ap (31 stemmer), tape mandat: NORM (14 stemmer)
Fremmøte: 59,5 % Stemmeberettigede: 19 495 Opptalte stemmer: 11 475
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:31 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 36,2 5,0 4,4 2,6 17,5 1,2 3,7 4,6 7,9 16,9
14:25 36,2 5,0 4,4 2,6 17,5 1,2 3,7 4,6 7,9 16,9
18:30 36,2 5,0 4,4 2,6 17,5 1,2 3,7 4,6 7,9 16,9
18:30 36,2 5,0 4,4 2,6 17,5 1,2 3,7 4,6 7,9 16,9
14:28 36,2 4,9 4,4 2,4 17,5 1,2 3,7 4,5 7,9 17,1
14:28 36,2 4,9 4,4 2,4 17,5 1,2 3,7 4,5 7,9 17,1
11:10 36,7 5,0 4,5 2,5 17,7 1,2 3,7 4,5 8,0 16,3
08:58 36,7 5,0 4,5 2,5 17,7 1,2 3,7 4,5 8,0 16,3
08:58 36,7 5,0 4,5 2,5 17,7 1,2 3,7 4,5 8,0 16,3
08:58 36,7 5,0 4,5 2,5 17,7 1,2 3,7 4,5 8,0 16,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,4 (16) 7,2 (3) 15,1 (7) 2,5 (1) 24,1 (11) 2,6 (1) 4,9 (2) 4,8 (2) 3,2 (2) 0,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,0 (10) 6,2 (3) 12,9 (5) 4,0 (2) 41,1 (17) 1,9 (1) 3,6 (1) 8,2 (3) 6,7 (3) 0,4 (0)
Siste lokale målings 22,8 (11) 5,6 (3) 8,6 (4) 2,6 (1) 22,4 (10) 2,4 (1) 2,8 (1) 2,6 (1) 8,6 (4) 21,6 (9)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,4 (10) 6,5 (3) 12,9 (5) 5,1 (2) 41,7 (17) 1,9 (1) 3,0 (1) 9,8 (4) 5,8 (2) 0,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,1 (11) 6,1 (2) 11,8 (5) 4,3 (2) 43,1 (17) 1,9 (1) 3,2 (1) 8,5 (3) 6,3 (3) 0,4 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 30,2 (15) 10,5 (5) 31,4 (15) 3,4 (2) 10,6 (5) 2,1 (1) 2,8 (1) 0,0 (0) 1,6 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 57,3 (25) 49,9 (20) 38,8 (18) 50,7 (21) 50,1 (20) 49,0 (24) SV, Ap, V, KrF, H, MDG
Borgerlige 29,7 (13) 24,6 (10) 19,4 (9) 24,3 (10) 23,0 (9) 46,8 (22) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 70,0 (32) 86,0 (35) 59,0 (27) 86,8 (35) 88,3 (36) 45,8 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 31,5 (14) 46,6 (19) 27,6 (12) 46,6 (19) 48,2 (19) 15,5 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,4 (16) 7,2 (3) 15,1 (7) 2,5 (1) 24,1 (11) 2,6 (1) 4,9 (2) 4,8 (2) 3,2 (2) 0,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 3 54 18
Høyre 35 1 50 37
KrF 14 3 45 43
Venstre 42 2 53 24
Sp 44 6 51 39
Ap 50 2 48 50
SV 23 4 50 52
Rødt 51 4 55 47
MDG 28 5 43 50
Partiet De Kristne 10 2 69 20
Nordmørslista 19 2 48 42
Sum 333 34 51 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 47 3 50 34
Høyre 49 2 50 43
KrF 36 2 49 44
Venstre 51 2 55 24
Sp 31 2 52 45
Ap 51 3 49 51
SV 24 3 49 54
Rødt 28 2 53 36
Demokratene i Norge 7 1 39 14
Miljøpartiet De Grønne 7 0 38 71
Sum 331 20 50 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 24 293
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 10 903
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,9 %
K-2015 55,2 %
S-2013 74,3 %
F-2011 56,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjell Neergaard, Ap (2015-)
Per Kristian Øyen, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, V, KrF, H, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / TK 26/8-2019 22,8 (11) 5,6 (3) 8,6 (4) 2,6 (1) 22,4 (10) 2,4 (1) 2,8 (1) 2,6 (1) 8,6 (4) 21,6 (9)
InFact / TK 28/12-2018 33,0 (15) 9,9 (5) 14,3 (7) 5,0 (2) 15,5 (7) 2,6 (1) 4,1 (2) 2,9 (1) 7,3 (3) 5,3 (2)
InFact / TK 11/9-2015 32,3 (15) 7,5 (3) 14,9 (7) 2,5 (1) 18,7 (9) 4,7 (2) 7,2 (3) 5,5 (3) 3,8 (2) 3,1 (0)
Sentio / Ap 18/7-2014 49,4 (22) 16,6 (8) 20,5 (9) 1,6 (1) 1,7 (1) 1,8 (1) 3,2 (1) 2,9 (0) 1,7 (1) 0,6 (1)
Sentio / TK 15/8-2011 54,4 (25) 15,5 (7) 16,6 (7) 1,7 (1) 2,0 (1) 2,8 (1) 5,0 (2) 0,0 (0) 2,2 (1) 0,0 (0)
Sentio / TK 22/7-2011 47,0 (22) 18,1 (8) 17,1 (8) 4,8 (2) 3,1 (1) 2,9 (1) 5,0 (2) 0,0 (0) 1,5 (1) 0,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,4 7,2 15,1 2,5 24,1 2,6 4,9 4,8 3,2 0,2
2011 50,8 16,9 17,4 2,0 2,4 3,0 4,7 0,4 2,2 0,2
2007 46,1 17,9 18,6 2,5 5,6 3,4 3,9 0,0 2,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2011 48,0 13,7 18,3 2,3 2,0 2,8 9,7 0,6 1,7 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,4 8,3 14,4 3,8 16,3 1,6 5,2 1,8 4,5 14,7
2013 40,7 18,2 21,3 2,4 2,6 2,4 9,1 1,5 0,9 1,0
2009 45,4 13,3 27,6 3,6 2,7 2,5 3,2 0,2 1,1 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.1 10.7 16.3 2.5 16 2.7 4.7 5.1 3.7 0.2
Valgting 34,6 6,2 14,7 2,5 26,5 2,5 4,9 4,7 3,1 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned