Poll of polls

Thriller i Trondheim

illustrasjon

Publisert 22. november 2022. Sist endret 22. november 2022.

Fakta om målingen
Norstat for Adressa / NRK.
OEEV
Ap21,5-1,9-2,6
H28,55,2-0,7
Frp5,50,30,1
SV9,6-3,9-2,7
Sp3,1-1,11,1
KrF1,50,1-0,5
V6,0-0,50,3
MDG6,5-1,20,3
R9,2-1,44,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg Trondheim ¬– Norstat for Adresseavisen og NRK – 600 spurte – publisert 21. november 2022.

Takk til kommentator Tone Sofie Aglen i NRK for innsyn i bakgrunnstall.

Vi viser til:

NRKs reportasje.

Adresseavisens reportasje.

Adresseavisens kommentar.

1) Barometertallene (kommunevalget 2019):

a. Ap 21,5 (25,0)

b. H 28,5 (20,6)

c. Frp 5,5 (5,1)

d. SV 9,6 (11,3)

e. Sp 3,1 (7,1)

f. KrF 1,5 (2,0)

g. V 6,0 (4,9)

h. MDG 6,5 (10,4)

i. R 9,2 (6,9)

j. Pp 5,5 (4,8)

k. Demokr 1,2 (0,3)

l. Partier i pluss mot k-2019 er H+Frp++V+R+Pp+Dem.

2) Trondheim bystyre iht Norstat november 2022 (kvlg 2019) – 67 repr:

a. Ap 15 (17)

b. H 19 (14)

c. Frp 4 (3)

d. SV 7 (8)

e. Sp 2 (5)

f. KrF 1 (1)

g. V 4 (3)

h. MDG 4 (7)

i. R 6 (5)

j. Pp 4 (3)

k. Demokr 1 (0)

3) Blokkstillingen iht målingen – 34 gir flertall:

a. H+Frp+V+Pp+Dem: 32 – mindretall

b. Ap+SV+MDG+R: 32 – mindretall

c. Senterpartiet er med to representanter på vippen mellom blokkene.

d. KrFs valg mellom blokkene kan etter valget avgjøre hvem som blir ordfører 2023–2027.

e. Blokkstillingen i trønderhovedstaden er åpen. Trondheim blir en thriller.

4) Lojalitet mot kvlg 2019 (målingen fra samme kilde i juli):

a. Ap 52 (59)

b. Frp 65 (75)

c. H 80 (83)

d. KrF 29 (71)

e. R 85 (85)

f. Sp 25 34)

g. SV 54 (69)

h. V 53 (80)

i. MDG 47 (60)

j. Pp 61

k. Merk Sp med lojalitet 25 – av partiets 2019-velgere går 12 pst til Ap, 20 pst til H, 37 pst til gjerdet, 6 pst til Pp.

l. Av Arbeiderpartiets 2019-velgere er 52 pst lojale, 12 pst går til H, 4 pst til R, 1 pst til SV, 26 pst har satt seg på gjerdet.

5) Overganger – takk til Gabriel Steinsbekk for disse merknadene:

a. Norstat vekter mot 2019, som i utgangspunktet skal gi lavere tall for Ap (5,3 pp lavere i k-19 enn i s-21) og høyere tall for MDG (3,9 pp høyere i 19 enn i 21).

b. Aps og Høyres lojalitetstall ser ut til å være ca. som nasjonalt stortingsnivå (hhv. 51,7 og 79,8), og det er også overgangen mellom partiene (3.000 velgere netto i Hs favør eller nesten tre prosentpoeng i oppslutning).

c. Høyre henter mer fra hjemmesittergruppen enn fra Ap, og Ap taper mer til hjemmesittergruppen enn til andre partier.

d. Ap og H henter nøyaktig like stor andel av de tidligere hjemmesitterne (10,2 pst). Det sier mye om effekten av de nesten 30 prosentpoengene i lojalitetsforskjell i Høyres favør.

e. Ap har et positivt utvekslingsforhold med både SV og MDG, og vinner like mye fra Sp som de taper til Rødt. Det er det svært store tapet til Høyre som fører til fallet i oppslutning.

f. Rødts framgang fra 2019 kommer av henting fra SV og MDG, men også fra Ap. Så må man stille spørsmål om lojaliteten på 85 pst (høyest av alle partier) er realistisk å oppnå i et kommunevalg.

g. SV taper som nevnt velgere til både Ap og Rødt, noe som må sies å være en utfordring for et parti som denne høsten har lansert sin egen ordførerkandidat. At partiet ikke synker under 9 pst, skyldes stor henting fra MDG.

6) Hadde undertegnede vært partisekretær for Arbeiderpartiet i Trondheim, ville jeg snarlig bestilt en måling vektet mot 2021, og publisert denne hvis nivået ble høyere enn hos Norstat med sin 2019-vekting. For Ap vil 2021-vekting i Trondheim som regel gi høyere barometertall enn 2019-vekting. Ap fikk 25,0 pst i K-2019 i Trondheim, 26,9 pst i F-2019 og 30,3 i S-2021.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Norstat / Adressa / NRK 21/11-22 24 28 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 InFact / Nidaros 1/9-22 Norstat / Adressa / NRK 21/11-22
Ap 30,3 24,1 25,5 23,4 24,0 21,5
Høyre 18,3 29,2 28,0 23,3 27,6 28,5
Frp 7,4 5,4 5,5 5,2 8,3 5,5
SV 11,5 12,3 11,0 13,5 14,0 9,6
Sp 7,7 2,0 2,8 4,2 2,8 3,1
KrF 1,9 2,0 2,0 1,4 1,5 1,5
Venstre 5,7 5,7 5,5 6,5 4,8 6,0
MDG 6,5 6,2 6,8 7,7 7,5 6,5
Rødt 6,9 4,6 5,0 10,6 7,9 9,2
Andre 3,7 8,5 8,0 4,1 1,8 8,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 59,4 56,2 49,9
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 36,4 42,2 41,5
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,1 9,1 10,6

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner