Poll of polls

"Webpanel" hos Opinion?

Publisert 11. juni 2011. Sist endret 11. juni 2011.

Opinions nasjonale stortingsvalgmålinger for Avisenes Nyhetsbyrå og Dagsavisen bygger på "Norstats webpanel".

Vi har så langt i år registrert to lokale partimålinger fra Opinion - Sarpsborg Arbeiderblad (30. april sidene 6-7) og Stjørdalens Blad (11. juni side 3). Disse målingene bygget på hhv 726 og 533 spurte, men leserne fikk ikke vite mer om typen undersøkelse, f.eks. om et "webpanel" er brukt.

Sett i lys av at Opinion bruker et slikt "panel" i sine nasjonale målinger, ville det vært nærliggende om Sarpsborg Arbeiderblad og Stjørdalens Blad hadde gitt leserne nærmere informasjon om undersøkelsen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode