Poll of polls

MDG på vippen i Trondheim

illustrasjon

Publisert 5. september 2022. Sist endret 5. september 2022.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 212 660
Ordfører: Rita Ottervik, Ap
Fakta om målingen
InFact for Nidaros.
OEV
Ap24,0-0,1
H27,6-1,6
Frp8,32,9
SV14,01,7
Sp2,80,8
KrF1,5-0,5
V4,8-0,9
MDG7,51,3
R7,93,3
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1013 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Trondheim – InFact for Nidaros – publisert 1. september 2022.

Tusen takk til journalist Håvard Finnseth i Nidaros for innsyn i bakgrunnstall.

1) Trondheim bystyre har 67 representanter – 34 gir flertall. Bystyret iht målingen (K-19):

a. Ap 16 (17)

b. Frp 6 (4)

c. H 19 (14)

d. KrF 1 (1)

e. V 3 (3)

f. SV 9 (8)

g. Sp 2 (5) – mer enn halvert

h. R 5 (5)

i. MDG 5 (7)

j. Pp 1 (3)

2) Blokker av partier:

a. Ap+Sp+SV: 27 – mindretall

b. Ap+Sp+SV+R: 32 – mindretall

c. Ap+Sp+SV+MDG+R: 37– flertall

d. Frp+H+KrF+V: 29 – mindretall

e. H+KrF+V+Sp+MDG+Pp: 31 – mindretall

f. Frp+H+KrF+V+MDG: 34 – flertall

g. MDG er på vippen.

3) Hvis MDG vil vurdere en nyorientering i Trondheim eller andre kommuner, vil det trolig være enklere hvis Frp ikke må inngå i et flertall. I målingen fra Nidaros vil H+KrF+V+MDG (uten Frp) ikke gi flertall. I Oslo er sannsynligheten for et slikt flertall uten Frp trolig større.

4) I den grad MDG vil vurdere en slik nyorientering, oppstår spørsmålet om strategiske overveielser om partiets fremtidige velgergrunnlag kan få betydning. Et spørsmål kan da bli om MDG ser det slik at stortingsvalgene i 2017 og 2021 viste at partiet har en for smal base for sin rekruttering av velgere. Skulle MDG besvare dette spørsmålet bekreftende, oppstår et nytt spørsmål: Kan et bredere samarbeid fra kommune-MDG bidra til å gi stortings-MDG større bredde i sitt velgergrunnlag?

5) Lojalitet i Trondheim mot stv 2021 på spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg (i parentes samlematrisen for nasjonale stortingsmålinger august 2022).

a. Ap 54 (58)

b. Frp 65 (78)

c. H 76 (84)

d. KrF 47 (72)

e. V 49 (61)

f. SV 69 (73)

g. Sp 23 (37)

h. R 66 (73)

i. MDG 56 (63)

j. Lojalitet 23 for Sp betyr, hvis InFact har truffet, at mer enn ¾ av Vedums Trondheim-velgere i 2021 har satt seg på gjerdet eller meldt overgang til andre partier.

k. Lojaliteten på kommunespørsmål er som regel lavere enn på stortingsspørsmål. Kommunevalg handler først og fremst om å mobilisere egne velgere, og da er det en oppgave for partiene å minimere avstanden i egen lojalitet mellom stortings- og kommunespørsmål.

6) Andel av egne 2021-velgere som er «ikke sikker» på InFacts spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg (på «gjerdet»):

a. Ap 25

b. Frp 13

c. H 15

d. KrF 21

e. V 22

f. SV 14

g. Sp 41 (!) – gir mulighet for mobilisering hvis vinden snur

h. R 13

i. MDG 17

7) InFact har vektet mot 2021:

a. Ap fikk 25,0 i Trondheim i kvlg 2019 og 30,3 i 2021. Vekting mot 2021 vil da gi Ap en «fordel».

b. MDG fikk 10,4 i Trondheim i kvlg 2019 og 6,5 i 2021. Vekting mot 2021 vil da gi MDG en «ulempe».

c. Forskjellen på 2019-vekting og 2021-vekting: TV2s Terje Sørensen legger normalt til grunn at denne svarer til forskjellen i resultat i valgene multiplisert med egen lojalitet. For MDG i Trondheim vil det på denne målingen svare til 4,8 x 0,56 = (ca) 2,7.

d. Norstat for NRK og Adresseavisen vekter Trondheim mot kvlg 2019. Det er intet «riktig» svar på om 2019 eller 2021 bør være vektingsvalget. Begge alternativene er innenfor området for byråenes forsvarlige faglige skjønn.

8) Fra overgangsmatrisen:

a. Ap taper 3.000 velgere til Høyre. Det utgjør i overkant av to prosentpoeng i oppslutning (1 pst av stemmene i Trondheim i 2021 var 1.200 stemmer). I målingen fra Norstat for Adressa/NRK i juli var overgangene mellom Ap og Høyre helt minimale, og partiene var da jevnstore på 23 pst.

b. Sp taper 1.500 velgere til Høyre, eller i overkant av ett prosentpoeng. Det er tre ganger flere enn juli-målingen.

c. Venstre taper 1.000 velgere til Høyre, eller i underkant av ett prosentpoeng.

d. SVs fremgang kommer fra henting fra Rødt og Ap, mens Frps framgang skyldes henting fra Sp.

e. Ap og SV er vektet opp. Rødt og MDG er vektet en del ned.

f. Det er ingen partier som har spesielt store utslag når velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor, med unntak av Høyre som synker ett prosentpoeng.

g. Alle disse største overgangene kjenner vi igjen fra de nasjonale tallene.

9) Overganger fra og til Arbeiderpartiet:

a. Brutto taper Ap 4.500 til H+Frp+V+Pp, mens 3.200 går til SV+R+MDG+Sp.

b. Netto er tallene hhv. 3.700 til borgerlig side og 1.100 til rødgrønn side.

10) Vi har nå målinger om kommunevalg i 24 kommuner som leverte 44 pst av stemmene i kvlg 2019. Skulle summen gi uttrykk for landstendensen, blir resultatet:

a. Ap 22,5

b. H 26,1

c. Frp 10,2

d. SV 8,0

e. Sp 8,0

f. KrF 3,3

g. V 4,4

h. MDG 5,1

i. R 4,9

11) Oslo har ikke hatt publisert måling etter ultimo april. Brytes dette «landsresultatet» ned på Oslo, blir mandatfordelingen (forutsatt «andre» på null): Ap 11 – H 19 – Frp 4 – SV 7 – Sp 1 – KrF 1 – V 4 – MDG 7 – R 5.

a. Det gir 25 til mindretallsbyrådet (Ap+SV+MDG) – 6 til R+Sp – 28 til de fire borgerlige.

b. En eventuell blokk av H+KrF+V+MDG vinner flertall med 31 vs 28.

12) Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene i pkt 8 og 9 og til Jon Aabye for pkt 10.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
InFact / Nidaros 1/9-22 27 28 33 29 1
Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 28 28 36 26 0

Trondheim 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Norstat / Adressa / NRK 12/7-22 InFact / Nidaros 1/9-22
Ap 30,3 24,1 25,5 23,4 24,0
Høyre 18,3 29,2 28,0 23,3 27,6
Frp 7,4 5,4 5,5 5,2 8,3
SV 11,5 12,3 11,0 13,5 14,0
Sp 7,7 2,0 2,8 4,2 2,8
KrF 1,9 2,0 2,0 1,4 1,5
Venstre 5,7 5,7 5,5 6,5 4,8
MDG 6,5 6,2 6,8 7,7 7,5
Rødt 6,9 4,6 5,0 10,6 7,9
Andre 3,7 8,5 8,0 4,1 1,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 59,4 56,2
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 36,4 42,2
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 12,1 9,1

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner