Poll of polls

Sandnes 2022 = Sandnes 2011

illustrasjon

Publisert 19. juli 2022. Sist endret 19. juli 2022.

Fakta om målingen
Sentio for Sandnesp.
OEV
Ap21,86,1
H29,44,2
Frp23,1-0,3
SV3,7-1,4
Sp3,1-0,9
KrF6,0-2,6
V2,5-1,0
MDG2,2-0,7
R5,12,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Sandnes – Sentio for Sandnesposten – 500 spurte – 18. juli 2022.

Takk til dgl leder Arve Østgaard i Sentio for innsyn i bakgrunnstall.

Målingen har for Ap+Frp+H+SV likhet med kommunevalget i Sandnes 2011.

1) Målingen ble publisert med to desimaler (49 representanter Sandnes bystyre):

a. Ap 21,75 (11)

b. Frp 23,06 (11)

c. H 29,45 (15)

d. KrF 5,97 (3)

e. R 5,10 (3)

f. Sp 3,14 (2)

g. SV 3,67 (2)

h. V 2,54 (1)

i. MDG 2,18 (1)

j. FNB 0 (9,1 i K-2019)

k. Demokr 0,8

l. PDK 0,4

m. INP 0,8

n. Pp 0,4

o. Høyre har sistemandatet, med Frp som nærmeste utfordrer.

2) Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt er vinnerne mot 2019.

3) Polariseringen på venstresiden går i retning Rødt.

4) Sandnesposten peker på ulike alternativer for flertall, bl.a. Frp+H. Sandnes har fra 2011 vært styrt av Ap+Frp. Denne originale koalisjonen mangler i målingen tre mandater på flertall.

5) Lojalitet Sandnes mot k-2019 (lojalitet Trondheim iht Norstat for NRK og Adresseavisen juli 2022, takk til red. Sandvik for innsyn i bakgrunnstall):

a. Ap 61 (59)

b. Frp 73 (75)

c. H 75 (83)

d. KrF 72 (71)

e. R 87 (85)

f. Sp 41 (34)

g. SV 42 (69)

h. V 82 (80)

i. MDG 36 (60)

j. FNB 0

6) Overganger Sandnes:

a. Fra Ap til H: I Sandnes er denne lekkasjen omtrent som stortingsmålingene primo juli (netto ca 10 pst av Ap-velgerne i 2019). I Trondheim var Ap og Høyre i netto null.

b. Frp er nær null mot H med Frp i et marginalt pluss.

c. Rødt er i pluss mot SV.

d. Høyre og Frp deler størsteparten av FNB-velgerne mellom seg.

7) Velgere som ikke stemte i k-2019 er tatt ut av målingen (barometeret), takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen:

a. Ap 20,7 (21,8)

b. Frp 24,9 (23,1)

c. H 26,3 (29,4)

d. KrF 6,8 (6,0)

e. R 5,0 (5,1)

f. Sp 3,3 (3,1)

g. V 3,2 (2,5)

h. MDG 2,7 (2,2)

i. Høyre henter 42 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2019. Denne (urealistisk?) høye mobiliseringen begrunner «fallet» når hjemmesittere og førstegangsvelgere tas bort.

8) Sandnes og Forsand er slått sammen. Kommunevalget 2019 var første valg i den sammenslåtte kommunen. Tabellen Sandnes 2011 – 2022 svarer til sum Sandnes + Forsand. Takk til Jon Aabye for tabellen.

Sandnes 2011 – 2022

Forsand inkorporert i tallene. Juli 2022 = Sentio for Sandnesposten.

jul.22 % K-2019 % K-2015 % K-2011 %
Ap 8014 21,8 9233 25,1 11113 35,9 6688 21,7
H 10851 29,5 6010 16,3 4684 15,1 9205 29,9
Frp 8496 23,1 6634 18,0 7301 23,6 6868 22,3
SV 1352 3,7 1649 4,5 746 2,4 952 3,1
Sp 1157 3,1 2553 6,9 1460 4,7 1772 5,7
KrF 2200 6,0 2728 7,4 2923 9,4 2989 9,7
V 936 2,5 911 2,5 925 3,0 1325 4,3
MDG 803 2,2 1900 5,2 876 2,8 170 0,6
R 1879 5,1 841 2,3 206 0,7 127 0,4
A 1157 3,1 4386 11,9 764 2,5 737 2,4
SUM 36845 36845 30998 30833
Ap+Sp+SV+MDG+R 35,8 43,9 46,5 31,5
H+Frp+V+KrF 61,0 44,2 51,1 66,1
Ap+Sp+SV+R 33,7 38,7 43,6 30,9
H+Frp+V 55,0 36,8 41,6 56,4
Ap+Sp+SV 28,6 36,5 43,0 30,5
Ap+SV 25,4 29,5 38,3 24,8
Ap+Sp 24,9 32,0 40,6 27,4
H+Frp 52,5 34,3 38,7 52,1
H+V+KrF 38,0 26,2 27,5 43,8
SV+R 8,8 6,8 3,1 3,5

Sandnes 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenbladet 13/10-20 Sentio / Sandnesp 18/7-22
Ap 23,4 15,7 16,4 26,1 21,8
Høyre 23,2 25,2 26,8 25,3 29,4
Frp 17,8 23,4 20,2 17,3 23,1
SV 5,0 5,1 4,4 6,3 3,7
Sp 8,4 4,0 4,0 7,1 3,1
KrF 8,2 8,6 9,2 6,0 6,0
Venstre 3,8 3,5 3,4 3,0 2,5
MDG 2,5 2,9 3,1 3,0 2,2
Rødt 3,7 2,9 3,0 2,1 5,1
Andre 4,0 8,7 9,5 2,9 3,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 43,0 30,6 30,9 44,6 35,9
Frp + H + KrF + V 53,0 60,7 59,6 51,6 61,0
Sp + KrF + V 20,3 16,1 16,6 16,1 11,6

Sandnes leverte ved kommunevalget 2023 36 979 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner