Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sandnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 2 401 15,9 3 412 15,3 5 813 15,7 -9,3 8 -5
H 4 043 26,7 5 263 23,6 9 306 25,2 8,9 13 5
Frp 3 494 23,1 5 171 23,2 8 665 23,4 5,4 12 3
SV 842 5,6 1 038 4,7 1 880 5,1 0,6 3 1
Sp 418 2,8 1 060 4,8 1 478 4,0 -2,9 2 -1
KrF 1 172 7,7 2 020 9,1 3 192 8,6 1,2 4 0
V 522 3,4 754 3,4 1 276 3,5 1,0 2 1
MDG 513 3,4 565 2,5 1 078 2,9 -2,2 1 -2
R 486 3,2 592 2,7 1 078 2,9 0,6 1 0
Andre (vis) 1 243 8,2 1 970 8,8 3 213 8,7 -3,2 3 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 660 30,8 6 667 29,9 11 327 30,6 -13,2 15 -7
H+Frp+
KrF+V
9 231 61,0 13 208 59,2 22 439 60,7 16,5 31 9
Nærmest til å vinne mandat: MDG (39 stemmer), tape mandat: PP (49 stemmer)
Fremmøte: 60,2 % Stemmeberettigede: 62 475 Opptalte stemmer: 37 449
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:11 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
20/9 - 15:15 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
20/9 - 15:15 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
14/9 - 10:30 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
14/9 - 10:02 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
14/9 - 10:02 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
13/9 - 09:54 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
13/9 - 09:54 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
13/9 - 09:54 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6
13/9 - 09:54 15,7 25,2 23,4 5,1 4,0 8,6 3,5 2,9 2,9 8,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,1 (13) 16,3 (8) 18,0 (9) 4,5 (2) 6,9 (3) 7,4 (4) 2,5 (1) 5,2 (3) 2,3 (1) 11,9 (5)
Poll of polls (brutt ned) 21,0 (10) 21,4 (10) 23,5 (11) 5,8 (3) 3,6 (2) 7,7 (3) 3,3 (2) 3,7 (2) 2,3 (1) 10,9 (5)
Siste lokale målings 13,6 (7) 28,0 (14) 19,6 (10) 6,9 (3) 3,5 (2) 7,6 (4) 2,3 (1) 4,7 (2) 5,0 (3) 8,9 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,5 (10) 20,3 (9) 25,6 (12) 5,9 (3) 3,4 (2) 9,1 (4) 3,3 (1) 3,5 (2) 2,6 (1) 11,8 (5)
K-snitt september (brutt ned) 21,0 (9) 20,6 (9) 23,7 (11) 5,8 (3) 3,7 (2) 8,0 (4) 3,4 (2) 3,6 (2) 2,7 (1) 12,2 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 40 4 56 45
Høyre 52 4 50 48
KrF 23 2 47 39
Venstre 20 2 52 35
Sp 39 3 51 38
Ap 42 3 46 50
SV 49 2 53 47
Rødt 16 3 48 50
MDG 23 3 47 26
Pensjonistpartiet 20 2 68 30
Liberalistene 17 0 41 0
Industri- og Næringspartiet 17 1 53 29
Partiet Sentrum 15 1 46 60
Norgesdemokratene 11 3 54 18
Folkets Parti 8 2 42 50
Konservativt 10 2 64 40
Sum 402 37 51 40
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Sandnes og Forsand kommuner.
Fylke Rogaland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 82 548
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 36 845
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,9 %
K-2019 62,3 %
F-2019 59,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 49 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Stanley Wirak, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Sandnesp 9/9-2023 13,6 (7) 28,0 (14) 19,6 (10) 6,9 (3) 3,5 (2) 7,6 (4) 2,3 (1) 4,7 (2) 5,0 (3) 8,9 (3)
Respons / Aftenbladet 5/9-2023 15,2 (8) 26,4 (13) 20,8 (10) 3,6 (2) 5,0 (3) 10,4 (5) 4,3 (2) 3,7 (2) 3,0 (2) 7,6 (2)
Respons / Aftenbladet 14/8-2023 18,6 (10) 28,4 (15) 18,9 (10) 4,8 (2) 4,7 (2) 8,8 (5) 4,0 (2) 2,8 (1) 2,6 (1) 6,4 (1)
Sentio / Sandnesp 23/6-2023 13,4 (7) 33,8 (17) 13,5 (7) 7,2 (4) 3,4 (2) 7,8 (4) 4,4 (2) 3,4 (2) 4,7 (2) 8,3 (2)
Respons / Aftenbladet 10/3-2023 17,0 (9) 32,9 (17) 20,2 (10) 6,1 (3) 4,5 (2) 8,3 (4) 2,9 (1) 1,6 (1) 2,9 (1) 3,6 (1)
Sentio / Sandnesp 28/2-2023 19,9 (10) 34,2 (17) 20,8 (10) 4,3 (2) 1,9 (1) 5,0 (3) 2,3 (1) 3,3 (2) 4,7 (2) 3,6 (1)
Sentio / Sandnesp 23/1-2023 15,5 (8) 41,3 (21) 16,6 (8) 4,6 (2) 1,7 (1) 5,7 (3) 1,9 (1) 4,9 (2) 3,5 (2) 4,4 (1)
Sentio / Sandnesp 27/11-2022 18,8 (9) 27,2 (14) 20,9 (10) 7,5 (4) 3,6 (2) 7,3 (4) 3,0 (2) 2,3 (1) 4,9 (2) 4,4 (1)
Respons / Aftenbladet 12/9-2022 18,7 (9) 30,9 (15) 19,2 (10) 6,5 (3) 3,0 (2) 7,0 (4) 3,8 (2) 2,8 (1) 5,0 (3) 2,9 (0)
Sentio / Sandnesp 8/9-2022 19,5 (10) 23,3 (12) 21,3 (11) 7,1 (3) 5,9 (3) 7,1 (4) 3,4 (2) 5,7 (3) 2,2 (0) 4,6 (0)
Sentio / Sandnesp 18/7-2022 21,8 (11) 29,4 (15) 23,1 (11) 3,7 (2) 3,1 (2) 6,0 (3) 2,5 (1) 2,2 (1) 5,1 (3) 3,1 (0)
Respons / Aftenbladet 13/10-2020 26,1 (13) 25,3 (13) 17,3 (9) 6,3 (3) 7,1 (4) 6,0 (3) 3,0 (2) 3,0 (1) 2,1 (1) 2,9 (0)
Respons / Aftenbladet 29/8-2019 22,0 (11) 16,7 (8) 15,7 (8) 6,5 (3) 9,5 (5) 8,2 (4) 1,9 (1) 5,5 (3) 2,6 (1) 11,4 (5)
Respons / Aftenbladet 17/6-2019 22,8 (12) 19,5 (10) 13,5 (7) 4,6 (2) 8,5 (4) 6,8 (4) 2,4 (1) 4,1 (2) 2,9 (1) 14,9 (6)
Respons / Aftenbladet 12/3-2019 27,4 (14) 22,6 (11) 17,0 (8) 5,6 (3) 5,9 (3) 8,6 (4) 2,6 (1) 3,1 (2) 2,3 (1) 5,1 (2)
Respons / Aftenbladet 25/2-2019 28,9 (15) 24,8 (12) 15,8 (8) 5,0 (2) 7,5 (4) 8,1 (4) 1,7 (1) 1,6 (1) 1,9 (1) 4,7 (1)
Respons / Høyre 14/2-2019 29,4 (15) 23,3 (11) 16,8 (9) 3,9 (2) 7,2 (4) 8,7 (4) 2,0 (1) 3,1 (2) 1,8 (1) 3,8 (1)
Respons / Aftenbladet 10/9-2018 27,3 (14) 16,5 (8) 24,0 (12) 6,4 (3) 6,9 (4) 6,3 (3) 2,8 (1) 2,4 (1) 1,2 (0) 6,2 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,1 16,3 18,0 4,5 6,9 7,4 2,5 5,2 2,3 11,9
2015 35,9 15,1 23,6 2,4 4,7 9,4 3,0 2,8 0,7 2,5
2011 21,7 29,9 22,3 3,1 5,7 9,7 4,3 0,6 0,4 2,4
2007 20,9 22,7 26,2 4,1 5,0 12,3 5,2 0,0 0,9 2,7
2003 16,7 22,5 24,0 9,5 5,6 11,5 3,6 0,0 1,2 5,3
1999 19,3 26,7 18,6 5,1 4,9 15,5 4,7 0,0 1,4 3,6
1995 22,4 23,5 14,9 3,9 9,6 13,7 5,4 0,4 0,9 5,3
1991 21,3 22,3 8,8 9,1 11,8 13,6 5,2 0,7 0,8 6,6
1987 26,8 25,0 14,8 4,3 5,8 13,8 7,8 0,0 0,9 0,7
1983 29,2 27,6 9,5 4,5 6,6 14,8 6,8 0,0 0,6 0,4
1979 26,9 31,4 3,6 3,8 6,4 17,3 6,9 0,0 0,0 3,7
1975 32,7 21,6 0,0 3,6 10,7 21,9 2,7 0,0 0,0 6,7
1971 35,7 15,1 0,0 5,2 11,9 16,9 12,8 0,0 0,0 2,3
1967 38,7 15,5 0,0 4,0 10,1 12,5 15,7 0,0 0,0 3,4
1963 38,8 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 18,7
1959 36,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 23,5
1955 44,2 21,9 0,0 0,0 0,0 10,3 14,9 0,0 0,0 8,8
1951 41,4 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 17,7
1947 35,6 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 27,8
1945 35,3 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 31,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,2 17,9 17,1 4,1 7,7 7,9 2,4 5,4 2,3 12,8
2015 30,4 19,9 22,1 2,6 5,0 10,4 3,4 3,3 0,7 2,3
2011 24,8 28,8 20,6 3,1 5,1 9,8 4,2 0,7 0,5 2,4
2007 22,8 23,0 24,5 4,2 5,1 12,2 4,8 0,3 0,8 2,5
2003 16,2 23,1 23,9 9,5 5,7 11,0 3,4 0,3 1,2 5,5
1999 18,7 27,3 18,1 4,8 5,3 15,9 4,1 0,4 1,7 3,5
1995 22,4 23,7 15,0 4,4 9,7 14,1 4,9 0,4 0,8 4,7
1991 20,7 26,1 8,1 9,4 11,5 12,7 4,5 0,7 0,5 5,9
1987 27,0 26,1 14,8 4,4 5,5 13,6 7,4 0,0 0,6 0,7
1983 29,6 27,7 9,5 4,4 6,3 15,0 6,1 0,0 0,5 1,0
1979 27,5 32,1 3,9 3,4 6,5 17,6 5,6 0,0 0,5 2,9
1975 32,1 20,9 2,2 3,5 10,5 22,2 2,4 0,0 0,3 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 23,4 23,2 17,8 5,0 8,4 8,2 3,8 2,5 3,7 4,0
2017 23,1 27,8 21,3 3,8 5,8 8,6 3,6 2,7 1,2 2,1
2013 21,9 30,9 20,2 3,0 3,8 10,7 4,6 2,2 0,4 2,3
2009 25,8 20,1 27,6 4,6 4,3 11,0 4,6 0,2 0,5 1,3
2005 24,4 15,9 26,5 6,4 4,8 12,7 7,1 0,2 0,5 1,5
2001 17,9 24,2 18,2 8,6 4,2 18,9 4,4 0,2 0,6 2,9
1997 28,4 15,1 19,4 3,7 6,2 18,8 5,5 0,2 1,0 1,7
1993 30,3 17,8 8,7 6,0 15,9 13,4 5,0 0,1 0,2 2,5
1989 28,5 22,5 15,3 7,5 6,2 13,5 5,3 0,3 0,0 0,8
1985 32,4 31,2 6,3 3,8 6,2 13,8 5,4 0,0 0,2 0,7
1981 28,1 32,8 9,3 4,0 6,3 14,3 3,9 0,0 0,3 1,1
1977 33,9 26,3 3,2 3,4 7,0 19,8 2,4 0,0 0,3 3,7
1973 30,0 14,8 7,3 8,0 10,4 19,6 2,8 0,0 0,2 6,8
1969 38,6 16,4 0,0 2,7 10,9 17,8 12,9 0,0 0,0 0,7
1965 36,6 16,2 0,0 4,5 10,3 14,7 16,9 0,0 0,0 0,9
1961 37,4 17,7 0,0 0,0 7,5 16,7 19,4 0,0 0,0 1,3
1957 38,4 17,2 0,0 0,0 7,2 14,9 20,6 0,0 0,0 1,7
1953 37,4 15,1 0,0 0,0 8,3 15,9 20,3 0,0 0,0 3,0
1949 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 30,6 0,0 0,0 24,2
1945 37,7 12,3 0,0 0,0 4,0 7,8 33,0 0,0 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26 16.7 16.6 5.4 5.3 5.6 2.6 6.7 2.8 13
Valgting 24,8 16,2 18,4 4,2 7,4 7,9 2,4 4,7 2,1 11,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned