Poll of polls

Vedum lojalitet 41 i hjemkommunen

illustrasjon

Publisert 7. juli 2022. Sist endret 7. juli 2022.

Kommunevåpen
Stange kommune
Folketall: 21 356
Ordfører: Bjarne H. Christiansen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for HA.
OEV
Ap33,64,1
H8,4-0,2
Frp10,40,8
SV8,11,2
Sp12,93,4
KrF2,8-1,7
V2,1-0,2
MDG2,6-0,2
R4,71,7
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 400 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Stange – Sentio for Hamar Arbeiderblad – publisert 6. juli 2022.

Takk til dgl leder Arve Østgaard for bakgrunnstall.

Stange er partileder Trygve Slagsvold Vedums hjemkommune.

Stange leverte 11.232 godkjente stemmer i kvlg 2019.

1) Målingen (kvlg 2019) – mandater i Stange kommunestyre til høyre:

a. Ap 33,6 (36,9) – 12

b. H 8,4 (5,2) – 3

c. Frp 10,4 (5,9) – 4

d. KrF 2,8 (3,2) – 1

e. R 4,7 (2,6) – 2

f. Sp 12,9 (23,8) – 4

g. SV 8,1 (5,5) – 3

h. V 2,1 (1,1) – 1

i. MDG 2,6 (3,7) – 1

j. Nærmiljølista 10,7 (7,1) – 4

k. INP 1,6 – 0

l. Ap har sistemandatet, hårfint foran Sp.

2) Senterpartiet fikk 14,4 pp i kommunevalget 2019 nasjonalt. Fallet i Stange fra 23,8 (k-19) til 12,9 (Sentio/HA juni 2022) svarer til et minus på 46 pst. Landstendensen for Stange Senterparti blir da 7,8 pst.

3) Frp har lojalitet 100 mot kvlg 2019 (!) – Høyre har 93, KrF 71, Nærmiljølisten 69, R 67, SV 65, Ap 62, V 60, Sp 41, MDG 40.

4) Senterpartiets lojalitet er 41 i partilederens hjemkommune. Hvis Sentio har truffet, er Senterpartiets lojalitet i Stange på samme (lave) nivå som landsmålingene i juni. Av de øvrige 59 pst av Sp-velgerne i Stange i k-19 har 35 satt seg på gjerdet og 24 har meldt overgang til andre partier.

5) Fremskrittspartiet ble målt til tosifret – 10,4. Frp har bare hatt tosifret oppslutning i Stange i to kommunevalg – 2007 med 12,3 og 2003 med 10,7.

6) Rødt gjør det skarpt på Hedmarken med 4,7 pst på denne, som eventuelt vil bli partiets sterkeste kommunevalg noensinne i Stange.

Stange 1979-2022

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / HA 6/7-22
Ap 33,7 29,5 34,5 33,6
Høyre 9,2 8,6 13,3 8,4
Frp 7,1 9,6 10,5 10,4
SV 7,7 6,9 7,5 8,1
Sp 28,1 9,5 10,8 12,9
KrF 3,4 4,5 4,8 2,8
Venstre 2,3 2,3 3,1 2,1
MDG 2,3 2,8 3,3 2,6
Rødt 3,6 3,0 3,8 4,7
Andre 2,6 23,3 8,4 14,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 75,5 51,7 59,9 61,9
Frp + H + KrF + V 21,9 25,0 31,7 23,7
Sp + KrF + V 33,8 16,2 18,7 17,8

Stange leverte ved kommunevalget 2023 10 300 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner