Poll of polls

TV2: Regjeringens lojalitet 52

illustrasjon

Publisert 2. juli 2022. Sist endret 2. juli 2022.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap21,4-0,4-4,9
H29,53,29,1
Frp13,1-0,81,5
SV8,3-1,70,7
Sp6,7-1,0-6,8
KrF3,11,1-0,7
V4,4-0,7-0,2
MDG3,00,3-0,9
R6,9-0,12,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 976 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsvalg – Kantar for TV2 – publisert 2. juli 2022.

Tusen takk til TV2s Terje Sørensen for informasjon om lojalitet og overganger.

1) Mandater iht målingen (TV2 i juni i parentes) – 85 gir flertall:

a. Ap 42 (41)

b. Sp 12 (15)

c. SV 15 (18)

d. R 12 (13)

e. MDG 1 (1)

f. Sum Ap+Sp+SV+R+MDG 82 (88)

g. Sum Ap+Sp 54 (56) – 76 i stv 2021

h. H 53 (47)

i. Frp 24 (25)

j. V 8 (9)

k. KrF 2 (0)

l. Sum H+Frp+V+KrF 87 (81)

m. Sum H+Frp+V 85 (81)

2) Lojalitet iht Kantar/TV2 i pst av egne 2021-velgere (snitt syv av åtte målinger i juni):

a. Ap 59 (61)

b. Frp 68 (82)

c. H 86 (85)

d. KrF 64 (74)

e. MDG 58 (63)

f. R 72 (74)

g. Sp 37 (42)

h. SV 67 (75)

i. V 62 (60)

3) Regjeringspartienes lojalitet: Arbeiderpartiet fikk 783.394 stemmer i stv 2021. Senterpartiet fikk 402.961. Sum Ap+Sp 1.186.355.

a. Lojalitet 59 for Ap gir 462.000 lojale velgere. Lojalitet 37 for Sp gir 149.000 lojale.

b. Sum 611.000 som iht TV2 holder fast ved Ap+Sp. Det gir en lojalitet på 52 for regjeringspartiene samlet (611.000 : 1.186.355 = 0,515).

c. Det betyr at 48 pst av Støre+Vedums 2021-velgere har satt seg på gjerdet (svarer «ikke sikker» når meningsmålerne ringer) eller har meldt overgang til andre partier.

4) Største overganger iht Kantar/TV2 i juli (30.000 = ca 1 pp):

a. Fra Ap til H: 73.000, null tilbake, netto minus 73.000 for Ap (snittmatrisen juni minus 48.000 for Ap).

b. Fra Sp til H: 59.000, 3.000 tilbake, netto minus 56.000 for Sp (snittmatrisen juni minus 40.000 for Sp).

c. Fra Ap til R: 20.000, 5.000 tilbake, netto minus 15.000 for Ap (snittmatrisen juni minus 7.000 for Ap).

d. Fra Sp til Frp: 31.000, 3.000 tilbake, netto minus 28.000 for Sp (snittmatrisen juni minus 27.000 for Sp).

e. Fra Sp til Ap: 23.000, 4.000 tilbake, netto minus 19.000 for Sp (snittmatrisen juni minus 18.000 for Sp).

f. Fra V til H: 21.000, 3.000 tilbake, netto minus 18.000 for Venstre (snittmatrisen juni minus 18.000 for V).

g. Fra SV til Ap: 16.000, 8.000 tilbake, netto minus 8.000 for SV (snittmatrisen juni minus 22.000 for Ap).

h. Fra KrF til H: 17.000, null tilbake, netto minus 17.000 for KrF (snittmatrisen juni minus 5.000 for KrF).

i. Fra Sp til R: 15.000, null tilbake, netto minus 15.000 for Sp (snittmatrisen juni minus 7.000 for Sp).

j. Fra Sp til SV: 18.000, 4.000 tilbake, netto minus 14.000 for Sp (snittmatrisen juni minus 6.000 for Sp).

k. Snittmatrisen for juni ble lagt ut 2. juli 2022.

5) Vi minner om feilmarginene ved målinger og de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger