Poll of polls

Thriller i oljebyen

illustrasjon

Publisert 6. februar 2022. Sist endret 14. februar 2022.

Kommunevåpen
Stavanger kommune
Folketall: 146 011
Ordfører: Kari Nessa Nordtun, Ap
Fakta om målingen
Sentio for Høyre.
OEEV
Ap21,8-7,4-10,3
H33,90,03,6
Frp7,5-1,9-1,3
SV10,45,35,8
Sp3,5-1,11,4
KrF3,8-0,6-0,8
V4,30,90,6
MDG3,50,10,6
R6,10,92,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Stavanger – Sentio for Høyre – 600 spurte, tatt opp 31/1–2/2.

1) Målinger med partier som oppdragsgivere blir ikke lagt inn i elektroniske snitt på våre nettsider (men legges inn i Jon Aabys manuelle beregning av «landsresultatet basert på lokale målinger), og vil bare bli lagt ut på pollofpolls.no hvis vi mottar bakgrunnstall. Den siste betingelsen stilles ikke til målinger fra medier.

2) Målingen med to desimaler (kommunevalget 2019):

a. Ap 21,81 (25,4)

b. Frp 7,49 (8,9)

c. H 33,91 (23,1)

d. KrF 3,78 (4,4)

e. R 6,13 (5,5)

f. Sp 3,46 (4,8)

g. SV 10,43 (4,8) – SV+H er målingens vinnere

h. V 4.28 (4,7)

i. MDG 3,51 (6,5)

j. Industri- og næringspartiet 1,0

k. Sentrum 1,0

l. FNB 3,1

3) Stavanger bystyre iht målingen (2019):

a. Ap 15 (17)

b. H 24 (16)

c. Frp 5 (6)

d. SV 7 (3) – SVs pluss er større enn Arbeiderpartiets minus

e. Sp 2 (3)

f. KrF 3 (3)

g. V 3 (3)

h. MDG 2 (4)

i. R 4 (4)

j. FNB 2

k. Industri- og næringspartiet 0

l. Sentrum 0

m. Skulle makten i Stavanger 2023–2027 bli avgjort etter de rikspolitiske blokkene, gir målingen 35 av 67 mandater til sum Frp+H+KrF+V.

n. Gitt målingens feilmarginer, kan ingen i dag peke ut en av blokkene som favoritt. Skulle målingen antyde nivåene også i valgkampen neste år, blir Stavanger en thriller.

o. Mandatfordelingen er her.

4) Settes Industri- og næringspartiet og Sentrum begge til 1,06 og de øvrige uendret, fordeles mandatene slik: Ap 14 – H 23 – Frp 5 – SV 7 – Sp 2 – KrF 3 – V 3 – MDG 2 – R 4 – FNB 2 – INP 1 – Sentrum 1. Sum Frp+H+KrF+V = 34/67.

5) Sentio har vektet mot kvlg 2019. Lojalitet mot 2019 – nivåene er gjenkjennelige i lys av stortingsmålingene etter årsskiftet:

a. Ap 65

b. Frp 67

c. H 86

d. KrF 82

e. R 68

f. Sp 67

g. SV 74

h. V 59

i. MDG 47

6) Prosentandel av 2019-velgerne som nå er usikre (på «gjerdet»):

a. Ap 19

b. Frp 7

c. H 6

d. KrF 9

e. R 5

f. Sp 14

g. SV 10

h. V 27

i. MDG 20

j. Prosentandel lekkasje til andre partier blir 100 minus lojalitet+gjerdeandel.

7) Prosentandel av aktiviserte velgere som ikke stemte i kvlg 2019:

a. Ap 23

b. Frp 5

c. H 41

d. KrF 0

e. R 5

f. Sp 2

g. SV 17

h. V 6

i. MDG 0

j. Høyre og SV har en høyere mobilisering av hjemmesittere og nye velgere enn partienes barometertall. Dette bidrar til en ytterligere omdreining av spenningen i oljebyen, fordi dette ofte er en troløs gruppe på valgdagen.

8) Vi har f.t. målinger i seks kommuner som leverte 683.676 stemmer i kommunevalget 2019 = 25,48 pst av stemmene nasjonalt (andel stemmer nasjonalt):

a. Sentio/H – Stavanger – 4. feb (2,67)

b. Norfakta/Marsteinen – Austevoll 3. feb (0,10)

c. Respons/H – Oslo –21. des (13,62)

d. Sentio/BA – Bergen – 8. des (5,60)

e. InFact/Nordlys – Tromsø – 23. nov (1,40)

f. Respons/Fæ.vennen – Kr.sand – 13. okt (2,09)

9) Fordi målingene er spredt over en lengre tidsperiode og fordelingen av kommuner er skjev, vil en «landstendens» bli beheftet med særlige feilkilder. Gitt denne reservasjonen, blir resultatet i kommunevalget 2023 nasjonalt dette hvis summen av disse kommunene er representative (kvlg 2019):

a. Ap 24,5 (24,8)

b. H 24,9 (20,1)

c. Frp 8,6 (8,2)

d. SV 9,6 (6,1)

e. Sp 12,0 (14,4)

f. KrF 3,9 (4,0)

g. V 5,1 (3,9)

h. MDG 4,5 (6,8)

i. R 4,8 (3,8)

j. Takk til Jon Aabye for beregningen.

Stavanger 1979-2022

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Aftenbladet 14/10-20 Sentio / Høyre 23/2-21 Sentio / Høyre 4/2-22
Ap 33,5 32,2 25,8 32,1 27,3 23,6 29,2 21,8
Høyre 36,7 37,4 27,6 30,3 32,6 33,6 33,9 33,9
Frp 3,6 8,2 12,5 8,8 9,1 12,4 9,4 7,5
SV 4,3 4,8 6,9 4,6 5,2 6,4 5,1 10,4
Sp 1,8 2,1 5,5 2,1 2,3 5,7 4,6 3,5
KrF 12,6 10,3 4,7 4,6 4,8 3,2 4,4 3,8
Venstre 3,9 3,4 5,1 3,7 3,8 3,2 3,4 4,3
MDG 0,0 0,0 3,5 2,9 3,5 5,1 3,4 3,5
Rødt 0,6 0,5 5,4 3,8 4,0 5,0 5,2 6,1
Andre 2,9 1,1 3,1 7,1 7,4 1,8 1,5 5,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 40,2 39,6 47,0 45,6 42,3 45,8 47,5 45,3
Frp + H + KrF + V 56,9 59,3 50,0 47,4 50,3 52,4 51,1 49,5
Sp + KrF + V 18,3 15,8 15,3 10,4 11,0 12,1 12,4 11,6

Stavanger leverte ved kommunevalget 2023 74 488 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Rogaland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner