Poll of polls

Kode rød for Vedum

illustrasjon

Publisert 28. januar 2022. Sist endret 14. februar 2022.

Åtte nasjonale stortingsmålinger ble publisert i januar, senest Vårt Land (26/1) og Dagbladet (27/1).

1) Vedum var valgnattens triumfator, og fikk sin «drømmeregjering» Ap+Sp i Hurdal. Senterpartiets leder vandret smilende ut på Slottsplassen 14. oktober 2021 som landets finansminister – hvem trodde denne dagen at en måling opptatt da regjeringen feiret sine første hundre dager skulle vise Rødt 9,5 vs Sp 8,8 (Norstat for Vårt Land)?

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt desember 23,0 24,2 11,7 9,5 10,9 3,2 5,0 3,4 5,9 3,4
Snitt januar 21,9 25,3 11,9 9,2 9,7 3,3 4,3 4,0 6,9 3,5
Endring -1,1 1,2 0,3 -0,3 -1,1 0,1 -0,7 0,6 1,0 0,1
Sterkeste 24,3 27,1 13,9 9,9 10,7 5,0 5,1 4,8 9,5 4,8
Svakeste 18,9 23,7 10,6 8,4 8,8 2,7 3,4 3,3 5,8 2,9
Sprik 5,4 3,4 3,3 1,5 1,9 2,3 1,7 1,5 3,7 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i desember og i januar.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / NRK / Aftenp -3,9 2,6 1,9 -1,1 -2,6 0,6 1,4 -0,4 1,2 0,3 5/1-2022
Norfakta / Nat. / KK 2,6 0,1 -0,2 -1,2 -2,4 0,2 -0,7 0,0 2,0 -0,3 8/1-2022
Verian / TV2 -1,7 -0,9 1,4 -0,7 0,0 -0,5 0,0 1,0 1,3 0,0 10/1-2022
Respons / VG 0,9 -0,7 -0,8 -1,0 -0,2 -0,7 0,4 0,8 0,5 0,8 11/1-2022
Opinion / DA / FF / ANB -5,0 3,5 1,7 0,5 -2,6 -0,3 -0,6 1,8 0,9 -0,1 12/1-2022
Sentio / NA / Amedia -2,7 2,6 0,3 1,1 -0,6 1,5 -1,7 0,3 0,2 -0,8 18/1-2022
Norstat / VL -1,9 3,8 0,2 -0,8 -1,3 -0,5 -1,6 -0,2 1,9 0,4 26/1-2022
Ipsos / Dagbladet 1,7 -0,5 -0,2 0,5 -0,2 0,4 -2,9 1,4 0,3 -0,5 27/1-2022
Snitt disse målingene -1,3 1,3 0,5 -0,3 -1,2 0,1 -0,7 0,6 1,0 0,0

2) Største endringer snittet januar 2022 (åtte målinger) vs desember 2021 (ni målinger):

a. Senterpartiet minus 1,2

b. Høyre pluss 1,1

c. Arbeiderpartiet minus 1,1

d. Rødt pluss 1,0

3) Største endringer snittet januar 2022 vs stortingsvalget 2021:

a. Høyre pluss 4,9

b. Arbeiderpartiet minus 4,4

c. Senterpartiet minus 3,7

d. Rødt pluss 2,2

4) Blokker av partier iht snittet januar 2022 (valgresultatet):

a. Ap+Sp+SV+MDG+R: 51,7 (56,1)

b. Ap+Sp: 31,6 (39,8) – regjeringens minus er 8,2 prosentpoeng = 21 prosent

c. Frp+H+KrF+V: 44,8 (40,4)

d. Frp+H; 37,2 (32,0)

e. SV+R: 16,1 (12,4)

f. Takk til Jon Aabye for beregningene.

5) Regjeringspartiene:

a. Arbeiderpartiet snitt januar 2022 er 21,9 – valget 26,3 – ned 4,4 pp = 17 pst.

b. Senterpartiets snitt januar 2022 er 9,7 – valget 13,5 – ned 3,7 pp = 28 pst.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2021 48 89 92 79 87 8 3 36 57 60 65 47 68 44
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Januar 2022 42 76 79 63 71 12 3 46 67 70 75 57 78 54
Desember 2021 42 79 81 64 73 11 2 45 66 68 75 56 77 54
November 2021 48 87 89 73 81 10 3 39 59 61 67 49 69 47
Oktober 2021 48 90 92 77 85 9 3 37 57 59 65 47 67 45
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

6) Senterpartiets bakgrunnstall er illustrerende for partier i motgang. Lojaliteten blant egne 2021-velgere er lav. Attraktiviteten er også lav – Sp henter få velgere som stemte på andre partier i fjor eller som ikke stemte.

7) Vi kjenner bakgrunnstallene i syv av åtte målinger i januar. Gabriel Steinsbekk har oppsummert snittet av Senterpartiets bakgrunnstall slik:

a. Lojaliteten er ned åtte prosentpoeng mot desember, til 61 pst. Det er klart lavest av stortingspartiene. Det betyr at nesten 160.000 av Senterpartiets 403.000 velgere i stortingsvalget enten har satt seg på gjerdet eller meldt overgang til andre partier.

b. Vedum taper netto 18.000 til Solberg (opp fra 16.000 i desember). Tapet til Listhaug har økt fra 2.000 til 15.000. Alt i alt taper Sp 32.000 velgere til borgerlig side (19.000 i desember).

c. Det nye er at Senterpartiet nå også taper stort til Rødt: 15.000 netto i januar (= et halvt prosentpoeng).

d. Vedum henter knapt 7 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i stortingsvalget, som er på nivå med MDG. Ap henter 24 pst i denne gruppen og Høyre over 27.

e. Totalt taper nå Senterpartiet nesten like mange velgere som Arbeiderpartiet, med hhv. minus 118.000 og minus 121.000. Vedums tap er relativt sett størst.

f. Snittmatrisen for januar legges ut i helgen. Vi skal der komme tilbake til snitt bakgrunnstall for alle partiene.

8) Tittelen på denne kommentaren er inspirert av boktittelen «Kode rød» (Espen Rostrup Nakstad, Gyldendal 2021) – uten at dette skal antyde en kobling mellom Nakstads bok og Senterpartiets fall.

Sterkeste for Rødt/RV etter 1. januar 2008

Måling Dato R
Norstat/VL 26/1-2022 9,5
Opinion/DA / FF / ANB 12/1-2022 7,8
Opinion/ANB 13/2-2019 7,6
Norstat/VL 21/12-2021 7,6
Verian/TV2 9/8-2021 7,5
Verian/TV2 29/8-2021 7,2
Opinion/ANB 12/6-2019 7,1
Norfakta/Nat. / KK 8/1-2022 7,1
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 6,9
Opinion/DA / FF / ANB 9/12-2021 6,9
Verian/TV2 2/3-2021 6,8
Verian/TV2 9/9-2021 6,7
Ipsos/Dagbladet 22/2-2019 6,6
Sentio/NA / Amedia 22/5-2019 6,6
Verian/TV2 4/11-2019 6,6
| Last ned

Sterkeste for sum R+SV etter 1. januar 2008

Måling Dato R+SV
Norstat/VL 26/1-2022 18,0
Ipsos/Dagbladet 9/9-2021 17,8
Opinion/DA / FF / ANB 12/1-2022 17,5
Verian/TV2 29/8-2021 17,4
Norstat/VL 21/12-2021 16,9
Respons/VG 15/12-2021 16,5
Norstat/VL 24/11-2021 16,4
Verian/TV2 25/8-2021 16,2
Verian/TV2 9/8-2021 16,1
Opinion/DA / FF / ANB 9/12-2021 16,1
Respons/VG 11/1-2022 16,0
Ipsos/Dagbladet 27/1-2022 16,0
Verian/TV2 9/9-2021 15,9
Verian/TV2 8/9-2021 15,7
Opinion/ANB 13/2-2019 15,6
| Last ned

Senterpartiets svakeste etter 1. november 2017

Måling Dato Sp
Ipsos/Dagbladet 24/11-2017 8,6
Norstat/VL 26/1-2022 8,8
Verian/TV2 31/10-2018 9,0
Verian/TV2 11/4-2018 9,0
Sentio/DN 19/9-2018 9,1
Sentio/NA / Amedia 18/1-2022 9,3
Norstat/VL 25/11-2017 9,3
Opinion/DA / FF / ANB 12/1-2022 9,4
Respons/VG 11/5-2018 9,5
Ipsos/Dagbladet 22/2-2018 9,7
Verian/TV2 12/12-2017 9,7
Norfakta/Nat. / KK 7/7-2018 9,7
Respons/VG 11/1-2022 9,8
Norstat/NRK / Aftenp 5/1-2022 9,8
Respons/VG 4/10-2018 9,8
| Last ned

Svakeste for sum Ap+Sp etter 1. januar 2017

Måling Dato Ap+Sp
Opinion/DA / FF / ANB 12/1-2022 28,3
Norstat/VL 26/1-2022 29,6
Verian/TV2 11/1-2018 30,3
Norstat/NRK / Aftenp 5/1-2022 30,9
Ipsos/Dagbladet 20/12-2021 31,1
Opinion/ANB 14/2-2018 31,4
InFact/Nettavisen 23/12-2021 31,5
Opinion/ANB 18/1-2018 31,6
Sentio/NA / Amedia 18/1-2022 31,6
Norstat/VL 28/6-2018 32,2
Norstat/NRK 9/1-2018 32,3
Verian/TV2 10/1-2022 32,4
Ipsos/Dagbladet 27/1-2022 32,6
Respons/VG 15/12-2021 32,6
Sentio/DN 25/1-2018 32,8
| Last ned

Sterkeste for sum Frp+H+KrF+V etter 1. januar 2021

Måling Dato Frp+H+KrF+V
InFact/Nettavisen 23/12-2021 47,1
Ipsos/Dagbladet 20/12-2021 46,8
Sentio/NA / Amedia 18/1-2022 46,7
Norstat/NRK / Aftenp 5/1-2022 46,7
Opinion/DA / FF / ANB 12/1-2022 46,4
Norstat/VL 26/1-2022 45,1
Respons/VG 15/12-2021 45,1
Norfakta/Nat. / KK 11/12-2021 44,5
Sentio/NA / Amedia 14/12-2021 44,0
Ipsos/Dagbladet 25/2-2021 43,9
Norfakta/Nat. / KK 8/1-2022 43,9
Ipsos/Dagbladet 27/1-2022 43,6
Respons/VG 11/1-2022 43,3
Norstat/VL 21/12-2021 43,2
Verian/TV2 10/1-2022 43,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp