Poll of polls

Fylkesmålingene – Rødt 6,8 (!)

Publisert 5. august 2021. Sist endret 5. august 2021.

Tre fylkesmålinger ble publisert 4. og 5. august 2021; Sør- og Nord-Trøndelag (Sentio for Trønder-Avisa) og Buskerud (Sentio for Drammens Tidende).

Trøndelag og Buskerud dekker 14 pst av stemmene i stv 2017 (korrigert for kommune-endringer).

1) Landstendens hvis relativ endring i de øvrige 16 valgkretsene er som i summen av Trøndelag og Buskerud:

a. Ap 22,5 (43)

b. H 19,5 (34)

c. Frp 9,9 (17)

d. SV 8,1 (14)

e. Sp 16,5 (32)

f. KrF 3,5 (3)

g. V 4,0 (7)

h. MDG 4,2 (7)

i. R 6,8 (12)

j. Sum Ap+Sp+SV 89.

k. Mandatene er her.

2) Observasjoner:

a. Rødts nivå er ingen «prognose» for partiets resultat valgnatten. Dette viser utelukkende at Rødt har gjort det skarpt på de tre første fylkesmålingene i innspurten, og fortsetter en trend med hyggelige tall for Moxnes.

b. Det er så langt vanskelig å se at DNs måling ultimo juli på 26,9 for Ap er bekreftet av fylkesmålingene.

c. Venstre og MDG er marginalt over sperregrensen.

d. KrF er nær sperregrensen.

3) Tusen takk til Jon Aabye for beregningen.

4) Merk feilkilder ved både målingene og beregningsmåten.

Sum Trøndelag + Buskerud

Sentio aug (Trønder-Avisa og Drm Tide). Sentio juni (Frp og Drm Tid). Dekker 14 pst av stemmene i stv 2017.

Sentio aug % Sentio jun % S-2017 % Landstend.aug
Ap 105240 26,0 118979 29,4 128098 31,6 22,49
H 67965 16,8 71944 17,8 87080 21,5 19,54
Frp 35953 8,9 41380 10,2 55068 13,6 9,92
SV 33844 8,4 30186 7,5 25079 6,2 8,12
Sp 89021 22,0 80190 19,8 55614 13,7 16,52
KrF 9018 2,2 8766 2,2 10815 2,7 3,50
V 12884 3,2 8701 2,1 14009 3,5 4,02
MDG 15753 3,9 13441 3,3 12189 3,0 4,19
R 24452 6,0 21065 5,2 8692 2,1 6,78
A 10799 2,7 10277 2,5 8285 2,0
SUM 404929 404929 404929
Ap+Sp+SV+MDG+R 66,3 65,2 56,7
Frp+H+V+KrF 31,1 32,3 41,2
Ap+Sp+SV 56,3 56,6 51,6
Ap+SV 34,3 36,8 37,8
Ap+Sp 48,0 49,2 45,4
H+Frp 25,7 28,0 35,1
H+V+KrF 22,2 22,1 27,6
SV+MDG+R 18,3 16,0 11,4
MDG+R 9,9 8,5 5,2
V+KrF 5,4 4,3 6,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R