Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,5 26,3 -3,8 42 48 -6 42 42
Høyre 19,5 20,4 -0,8 34 36 -2 34 34
Frp 9,9 11,6 -1,7 17 21 -4 16 17
SV 8,1 7,6 0,5 14 13 1 14 14
Sp 16,5 13,5 3,0 33 28 5 35 33
KrF 3,5 3,8 -0,3 3 3 0 3 3
Venstre 4,0 4,6 -0,6 7 8 -1 7 7
MDG 4,2 3,9 0,2 7 3 4 7 7
Rødt 6,8 4,7 2,1 12 8 4 11 12
Andre 0,0 3,6 -3,6 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 3 2 1 0 2 0 0 0 0+1 0 0
Akershus 5 5 2 1+1 2 0 1 1 1 0 0
Oslo 4 4+1 1 3 1 0 2 2 2 0 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0+1 0 0 0 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Vestfold 2 2 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Telemark 2 1 1 0 1 0 0 0 0+1 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 1 1 1 0 1 1 0 0+1 0 0 0
Rogaland 3 3+1 2 1 2 1 0 0 1 0 0
Hordaland 3 4 2 2 2 1 0 0+1 1 0 0
Sogn og Fjordane 1 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 1 2 0+1 2 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 2 2 1 1 2 0 0 0+1 1 0 0
Nord-Trøndelag 2 0 0 0 2 0 0+1 0 0 0 0
Nordland 2 1 1 1 2 0 0 0+1 1 0 0
Troms 1 1 1 1 1 0 0 0 0+1 0 0
Finnmark 2 0 0 0 2 0 0 0 0+1 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 MDG Hordaland 0,627241 Mandat tildelt
2 V Hordaland 0,567927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
3 R Østfold 0,526264 Mandat tildelt
4 SV Østfold 0,516628 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
5 H Oslo 0,477107 Mandat tildelt
6 SV Møre og Romsdal 0,468129 Mandat tildelt
7 MDG Sør-Trøndelag 0,458763 Mandat tildelt
8 R Oslo 0,450626 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 SV Hedmark 0,437554 Mandat tildelt
10 SV Akershus 0,434517 Mandat tildelt
11 Frp Hedmark 0,431717 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Akershus 0,430394 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 H Rogaland 0,427009 Mandat tildelt
14 SV Buskerud 0,419110 Mandat tildelt
15 H Nord-Trøndelag 0,406926 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 V Rogaland 0,399188 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Vestfold 0,397534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Sogn og Fjordane 0,395719 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,391695 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 H Nordland 0,391652 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 SV Oslo 0,382802 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 R Vestfold 0,381309 Mandat tildelt
23 Frp Rogaland 0,372281 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Finnmark 0,370007 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Frp Oppland 0,366254 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 H Møre og Romsdal 0,364158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Akershus 0,359140 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 R Buskerud 0,347089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 R Troms 0,344947 Mandat tildelt
30 V Sør-Trøndelag 0,342931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 MDG Oslo 0,342602 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vest-Agder 0,340282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Frp Aust-Agder 0,339804 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 R Akershus 0,338967 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 R Hordaland 0,334693 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 R Møre og Romsdal 0,334034 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 R Telemark 0,333763 Mandat tildelt
38 V Oslo 0,333322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 MDG Rogaland 0,328329 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 SV Telemark 0,325302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Oslo 0,324822 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 Frp Hordaland 0,323931 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Akershus 0,322113 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 MDG Akershus 0,300696 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 SV Oppland 0,296571 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Buskerud 0,296371 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Sør-Trøndelag 0,290891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 R Hedmark 0,290017 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Østfold 0,288877 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Vestfold 0,288640 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 R Finnmark 0,288536 Mandat tildelt
52 H Østfold 0,286673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Sør-Trøndelag 0,284741 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 SV Vest-Agder 0,283695 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Hordaland 0,282550 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Nordland 0,277319 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Nord-Trøndelag 0,274050 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Møre og Romsdal 0,263935 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 SV Finnmark 0,263294 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 H Finnmark 0,262473 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 R Oppland 0,257143 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 MDG Østfold 0,251124 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Telemark 0,250954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 MDG Vestfold 0,248955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Buskerud 0,243983 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Nord-Trøndelag 0,243362 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 R Sør-Trøndelag 0,241879 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Frp Sogn og Fjordane 0,238282 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 SV Rogaland 0,235860 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Rogaland 0,231190 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 R Vest-Agder 0,229058 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 R Nord-Trøndelag 0,227392 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 V Buskerud 0,222374 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 MDG Buskerud 0,221053 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 Frp Sør-Trøndelag 0,220858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 V Vestfold 0,217367 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Troms 0,215637 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Vestfold 0,212274 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 R Nordland 0,207448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Østfold 0,205811 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 H Hedmark 0,203334 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Nordland 0,203057 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 H Oppland 0,199876 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 Frp Troms 0,199655 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 MDG Nordland 0,198766 Mandat tildelt
86 H Aust-Agder 0,194046 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Troms 0,191565 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 SV Sogn og Fjordane 0,188702 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 Frp Vest-Agder 0,187181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 MDG Møre og Romsdal 0,185318 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Telemark 0,180700 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Møre og Romsdal 0,179658 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Aust-Agder 0,176441 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nordland 0,173853 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Sogn og Fjordane 0,172659 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 MDG Vest-Agder 0,168287 Mandat tildelt
97 R Aust-Agder 0,160674 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 V Vest-Agder 0,159157 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 MDG Troms 0,158667 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
100 MDG Telemark 0,149623 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 MDG Hedmark 0,131954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 MDG Oppland 0,123301 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 V Hedmark 0,120176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,108187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,104854 Mandat tildelt
106 V Telemark 0,099216 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 MDG Finnmark 0,097273 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 MDG Aust-Agder 0,095694 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,090074 Mandat tildelt
110 V Aust-Agder 0,084940 Mandat tildelt
111 MDG Sogn og Fjordane 0,079202 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
112 MDG Nord-Trøndelag 0,078964 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
113 V Nord-Trøndelag 0,070926 Mandat tildelt