Poll of polls

Sp holder trolig Re

Publisert 1. juni 2011. Sist endret 1. juni 2011.

Kommunevåpen
Re (f.o.m. 2002) kommune
Folketall: 9 059

Måling Re i Vestfold - Sentio for Tønsbergs Blad - Sp beholder trolig ordføreren.

1) Senterpartiet har f.t. ordføreren i Re. Partiet faller omtrent i samsvar med sin landstendens. Tross fallet, legger Tønsbergs Blad til grunn at Sp's nåværende ordfører "er den sterkeste kandidaten til å fortsette" også etter valget.

2) Fremskrittspartiet ble nest størst i Re i 2007, men har iflg Sentio mistet rundt 18% av sin stemmeandel fra forrige valg. Målingen indikerer en landstendens ned mot 14.

Fakta om målingen
Sentio for TB.
OEV
Ap17,1nan
H20,1nan
Frp17,0nan
SV4,4nan
Sp28,0nan
KrF8,9nan
V3,4nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 300 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

3) Høyre og Kristelig Folkeparti stiller fellesliste i Re. Til tross for dette, har de intervjuede i målingen fått anledning til å avgi preferanse for enten Høyre eller KrF. Sett i lys av at en fellesliste ikke alltid får en oppslutning svarende til hva summen av rene lister trolig ville fått, måtte det ha vært nærliggende å bare gi de intervjuede mulighet til å avgi "stemme" for felleslisten.

4) Høyre er målingens vinner. Partiet er doblet i Re - fra 10 pst i 2007 til måling på 20. Kristelig Folkeparti har et marginalt fall - fra 9,5 pst i 2007 til måling på 8,9. Valgnatten vil vise om felleslisten kan få samme nivå som summen av Høyre og KrF trolig ville fått med rene lister.

5) Arbeiderpartiet holder stillingen mot 2007.

6) Gruppen "andre" måles til 1,2 pst - som ikke er tilstrekkelig til å bli representert i kommunestyret. Eneste parti av "Andre" som stiller i Re er Kystpartiet.

7) Re er med på forsøket med stemmerett for 16- og 17-åringer. Det fremgår ikke av Tønsbergs Blad om Sentio hadde velgere ned til 16 år i sitt utvalg av intervjuede.

Se nærmere Tønsbergs Blad 1. juni side 7.

Re (f.o.m. 2002) 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Sentio / TB 1/6-11
Ap 26,6 25,8 17,1
Høyre 35,4 39,3 20,1
Frp 0,0 3,7 17,0
SV 0,0 1,3 4,4
Sp 26,2 0,0 28,0
KrF 11,9 13,0 8,9
Venstre 0,0 0,0 3,4
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,4 0,0
Andre 0,0 16,4 1,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 52,8 27,5 49,5
Frp + H + KrF + V 47,2 56,1 49,4
Sp + KrF + V 38,0 13,0 40,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner