Poll of polls

Samlematrise for valgkretsene

Publisert 4. juli 2021. Sist endret 4. juli 2021.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for valgkrets-målinger i juni. Dette er andre gang vi legger frem en slik oversikt. Den første var målinger fra mars til mai, publisert 7. juni.

2) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som utarbeider både denne og andre samlematriser. Gabriel bidrar med dette tungt til å øke vår felles kunnskap om velgernes vandringer.

3) Der det er forskjeller mellom valgkrets-målinger og nasjonale målinger, bidrar valgkretsene til å fylle ut bildet som nasjonale tall kan gi. Merk at målinger i valgkretser som regel har færre spurte enn de nasjonale.

4) Tabell 1 er en oversikt over hvert partis lojalitet, der summen av valgkrets-målingene (vektet etter fylkenes stemmetall i 2017) er koblet mot samlematrisen for landsmålingene i juni (som legges ut innen få dager):

(i) Arbeiderpartiet har løftet lojaliteten på valgkretsmålingene med fem prosentpoeng, og har nå ingen differanse mellom disse og den nasjonale samlematrisen.

(ii) Høyre har tilsvarende sunket fem prosentpoeng i lojalitet på valgkrets-målingene, slik at partiet ikke lenger har en høyere lojalitet på valgkretsmålingene, sammenlignet med de nasjonale.

(iii) Fremskrittspartiet har den største differansen i lojalitet mellom valgkretsmålingene og de nasjonale, på 9,5 prosentpoeng i favør valgkretsmålingene.

5) Tabell 2 gir tre mål på overganger mellom partier. Overgang mellom blokkene er en beregning av prosentandelen av H+Frp+KrF+V’s 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R. Dette er netto-tall. Overgang fra Høyre til Sp og fra Frp til Sp er beregnet på tilsvarende måte.

Overgangene i summen av valgkrets-målingene er stilt sammen med samlematrisen for landsmålingene i juni. Overgangene fra borgerlig til rødgrønn side har økt klart mer på de nasjonale målingene enn i valgkretsene.

6) Tabell 3 viser de samme overgangene som tabell 2, men for hver enkelt valgkrets. Vi ser her noen av de regionale variasjonene vi kan få i dette stortingsvalget. Se særlig variasjonene i lekkasjen fra borgerlige til Senterpartiet.

7) Merk at det er særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

Lojalitet

Nasjonale målinger Valgkretsmålinger
Ap 63,9 63,3
H 63,1 63,6
Frp 48,0 57,5
Sp 75,0 73,7
SV 63,6 64,2
KrF 59,7 62,6
V 33,0 37,7
MDG 54,5 51,7
R 72,1 73,6

Overganger nasjonalt

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto).

Nasjonale målinger Valgkretsmålinger
Overgang mellom blokkene -12,4 -10,6
Overgang fra H til Sp -7,1 -5,6
Overgang fra Frp til Sp -10,7 -8,0

Overganger i valgkretsene

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto)

29.06.21 29.06.21 29.06.21 24.06.21 24.06.21 24.06.21 21.06.21 22.06.21 21.06.21 21.06.21 21.06.21 21.06.21 17.06.21 07.06.21 03.06.21
Finnmark Troms Nordland Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Oslo Telemark Rogaland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Vestfold Østfold Buskerud Akershus
Overgang mellom blokkene -36,8% -39,9% -33,5% -23,7% -27,5% -17,2% -11,5% -15,7% -16,0% -22,6% -21,5% -18,8% -21,0% -18,6% -7,4%
Overgang fra H til Sp -17,1% -26,9% -24,5% -8,3% -7,7% -8,6% -2,2% -6,3% -11,3% -8,7% -19,4% -10,5% -16,8% -10,8% -1,8%
Overgang fra Frp til Sp -30,4% -23,4% -11,7% -17,2% -31,9% -9,6% -6,1% -10,5% -11,3% -18,8% -9,1% -13,0% -26,3% -8,8% -10,3%

Johan Giertsen

Del på Facebook