Poll of polls

Nøkkeltall fra valgkretsmålingene

Publisert 7. juni 2021. Sist endret 7. juni 2021.

Leserne på pollofpolls vil kjenne Gabriel Steinsbekk fra de månedlige samlematrisene med snitt av bakgrunnstall fra landsmålingene. Gabriel har nå utarbeidet tabeller med nøkkeltall fra målinger i de 19 valgkretsene. Det vil komme en flom av valgkrets-målinger fram til valget.

Vi presenterer i dag den første tabellen der vi har samlet slike nøkkeltall, utarbeidet av Gabriel Steinsbekk. Det politiske miljøet over hele bredden bør rette en varm takk til Gabriel, som på denne måten bidrar til at vi alle kan få bredere kunnskap om velgernes vandringer.

Dette er første gang pollofpolls publiserer en slik beregning av nøkkeltall basert på valgkretsmålinger. Vi vil derfor invitere lesere som har synspunkter på fremstillingen til å ta kontakt med forslag til forbedringer og tolkningsforslag.

Merk at valgkrets-målinger i hovedsak har færre spurte enn landsmålinger, slik at feilkildene ved bakgrunnstallene kan bli større.

Tabellen bygger på målinger publisert fra mars 2021 til fredag 4. juni 2021. Vi retter en hjertelig takk til medier og byråer som har stilt disse bakgrunnstallene til rådighet for pollofpolls. Gabriel Steinsbekks forklarende tekst til denne tabellen er slik:

Med under 100 dager igjen til valget vil det i økende tempo publiseres både nasjonale målinger og valgkretsmålinger. Her presenteres det noen nøkkeltall fra en rekke valgkretsmålinger, som fram mot valgdagen vil bli fortløpende oppdatert. Forhåpentligvis vil dette sammen med den nasjonale samlematrisen kunne gi en bedre forståelse av velgernes bevegelser, og bidra til å svare på eventuelle forskjeller og likheter mellom fylkes- og landsmålinger.

Tabell 1 er en oversikt over hvert partis lojalitet. Den største differansen mellom valgkretsmålingene og de nasjonale målingene er Rødt med 9,8 prosentpoeng større lojalitet i valgkretsene og MDG med 6,3 prosentpoeng større lojalitet på de nasjonale målingene. Senterpartiet er partiet med lavest differanse mellom de to med kun 0,6 prosentpoeng i favør valgkretsmålingene.

Tabell 2 viser tre mål på overganger mellom partier. Overgang mellom blokkene er en beregning av prosenten av H+Frp+KrF+V’s 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R. Dette er netto-tall. Overgang fra Høyre til Sp og fra Frp til Sp er beregnet på tilsvarende måte.

Tabell 3 viser de samme overgangene som tabell 2 men for hver enkelt valgkrets. For eksempel ser vi at overgangen fra de borgerlige partiene til opposisjonen i prosent av partienes 2017-stemmetall er størst i Oppland med 18,6 % og minst i Oslo med 4,9 %. På samme måte er overgangen fra Høyre til Senterpartiet størst i Buskerud med 25,9 % av Høyres 2017-velgere i Høyres disfavør og minst i Oslo med 2 %. Dette er også netto-tall. Det er viktig å være spesielt varsom i tolkningen av disse valgkrets-vise tallene.

Både partienes lojalitet og overgangene i tabell 2 er basert på at lojalitet og overganger for hvert parti er regnet om til 2017-stemmetall i hver av valgkretsene. Det vil si at kretsene får vekt etter partienes stemmetall i 2017 i kolonnene hvor det står “Valgkretsmålinger”. I disse tabellene der det står “nasjonale målinger” er tallene hentet fra den nyeste nasjonale samlematrisen, i dette tilfellet mai 2021.

Hvor mange valgkretsmålinger som skal inkluderes i en beregning som dette vil alltid være et vurderingsspørsmål. Her er målinger i 11 valgkretser inkludert, tilbake til 17. mars 2021. Det vil si at en del av disse målingene åpenbart er av eldre dato. Den observante leser vil også kunne se at det er publisert valgkretsmålinger av nyere dato for en del av valgkretsene som ikke er inkludert her. Grunnen til det er rett og slett av pollofpolls ikke kjenner bakgrunnstallene i disse målingene.

Lojalitet

Nasjonale målinger Fylkesmålinger
Ap 63,3 58,4
H 64,0 68,5
Frp 55,9 52,6
Sp 78,5 79,1
SV 67,5 64,1
KrF 62,2 57,7
V 40,7 35,7
MDG 56,0 49,7
R 63,3 73,1

Overganger nasjonalt

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto).

Nasjonale målinger Fylkesmålinger
Overgang mellom blokkene -9,1 -9,4
Overgang fra H til Sp -5,7 -5,5
Overgang fra Frp til Sp -7,0 -8,2

Overganger i valgkretsene

Overganger mellom blokkene er prosenten av H+Frp+KrF+Vs 2017-velgere som går til Ap+Sp+SV+MDG+R (netto)

03.06.21 28.05.21 27.05.21 20.05.21 12.05.21 10.05.21 18.04.21 15.04.21 15.04.21 24.03.21 17.03.21
Akershus MogR SogF Hordaland Hedmark Oppland Oslo N-T S-T Finnmark Buskerud
Overgang mellom blokkene -7,4% -13,2% -11,1% -7,9% -16,5% -18,6% -4,9% -11,5% -9,5% -16,7% -12,9%
Overgang fra H til Sp -1,8% -6,9% -19,9% -4,2% -7,8% -7,8% -2,0% -2,3% -10,7% -12,9% -25,9%
Overgang fra Frp til Sp -10,3% -10,9% -4,2% -11,5% -8,0% -11,8% 0,0% -21,2% 0,0% -11,9% -5,4%

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no