Poll of polls

Rekordnivå for Lillesand Høyre

Publisert 31. mai 2011. Sist endret 31. mai 2011.

Kommunevåpen
Lillesand kommune
Folketall: 10 028
Fakta om målingen
InFact for Lillesandsp.
OEV
Ap12,1nan
H46,4nan
Frp15,9nan
SV5,9nan
Sp2,8nan
KrF8,7nan
V6,6nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 373 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

Måling Lillesand i Aust-Agder - InFact for Lillesands-Posten - Høyre beholder makten.

1) Lillesand Høyre gjorde i 2007 sitt sterkeste kommunevalg noensinne med 44 pst. Partiet klatrer iflg InFact til over 46.

2) Skulle målingen svare til valgutfallet, vil Høyre kunne danne flertall med ethvert av de seks øvrige partiene som iflg InFact vil bli representert i kommunestyret.

3) Arbeiderpartiet måles omtrent som sin landstendens. Fremskrittspartiet er i pluss mot 2007 i denne idylliske sørlandskommunen.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (Sp,V,H) beholder flertallet med 16 av 29 mandater i målingen (mot 16 ved valget).
  • Aps nivå på 12,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 46,4 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Senterpartiet måles til 2,8 pst, og er iflg målingen en hårsbredd fra å falle ut av Lillesand bystyre.

5) Pensjonistpartiet og Miljøpartiet De Grønne stiller liste i Lillesand. Disse partiene måles til samlet 1,7 pst, og vil med et slikt resultat ikke bli representert.

Se nærmere Lillesands-Posten 31. mai 2011 sidene 1, 18 og 19.

Lillesand 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Lillesandsp 31/5-11
Ap 19,9 22,8 12,1
Høyre 38,1 40,0 46,4
Frp 6,0 6,6 15,9
SV 4,3 3,8 5,9
Sp 6,5 4,4 2,8
KrF 16,8 17,2 8,7
Venstre 8,5 4,7 6,6
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,1 0,0
Andre 0,0 0,4 1,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 30,7 31,1 20,8
Frp + H + KrF + V 69,3 68,5 77,6
Sp + KrF + V 31,8 26,3 18,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner