Poll of polls

Korrigert valgdeltakelse 2017

Publisert 7. mai 2021. Sist endret 7. mai 2021.

1) Tabellen viser:

(i) Antall stemmeberettigete i valgkretsene i 2017.

(ii) Antall stemmeberettigete i 2017 i kommuner som er overført til eller fra kretsene.

(iii) Antall stemmeberettigete i valgkretsene i 2017, korrigert for sum stemmeberettigete i kommuner som er gått inn og/eller ut.

(iv) Godkjente stemmer i valgkretsene i 2017, korrigert for kommuner inn og ut. Akershus hadde f.eks. 360.330 godkjente stemmer i 2017 hvis det korrigeres slik, og ikke 337.028 som valgstatistikkene viser.

(v) Valgdeltakelsen justert for kommuner inn og ut, i prosent av kretsens godkjente stemmer. Buskerud hadde for eksempel 76,30 prosent deltakelse i 2017 hvis godkjente stemmer i korrigerte Buskerud valgkrets legges til grunn.

(vi) Valgdeltakelsen i prosent av kretsens godkjente stemmer før korreksjoner som følge av kommuner inn og ut.

2) Skal man beregne antatte fylkesvise stemmetall basert på målinger og 2021-stemmetall, kan man legge til grunn valgkretsenes deltakelse i korrigerte kretser i 2017 (76,30 i Buskerud og 77,00 i Møre og Romsdal mfl.), sett opp mot kretsenes stemmeberettigete i 2021.

3) Se Statistisk Sentralbyrå for kretsenes antatte antall stemmeberettigete i årets valg og kommentar på denne plass 24. april 2021.

4) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.

Valgdeltakelsen 2017 korrigert for kommuner som er overført mellom kretsene

St.berett. Kommuner Kommuner St.berett. Godkj.stemmer Valgdeltakelse Valgdeltakelse
før endr. inn ut etter endr etter endr etter endr før endr
Akershus 417141 28842 0 445983 360330 80,79 80,79
Aust-Agder 84426 0 0 84426 64776 76,73 76,73
Buskerud 198720 9865 21727 186858 142567 76,30 76,79
Finnmark 54099 0 0 54099 38909 71,92 71,92
Hedmark 149920 0 0 149920 114080 76,09 76,09
Hordaland 370584 0 0 370584 298597 80,57 80,57
Møre og Romsdal 190887 884 2783 188988 145528 77,00 76,99
Nordland 181324 0 1011 180313 134428 74,55 74,56
Nord-Trøndelag 102031 0 2572 99459 76429 76,84 76,86
Oppland 143221 0 11596 131625 99256 75,41 75,76
Oslo 460108 0 0 460108 367101 79,79 79,79
Rogaland 321163 0 0 321163 251108 78,19 78,19
Sogn og Fjordane 78693 0 884 77809 61419 78,94 78,96
Sør-Trøndelag 232067 5355 0 237422 185933 78,31 78,34
Telemark 129712 0 0 129712 96867 74,68 74,68
Troms 121560 1011 0 122571 91844 74,93 74,92
Vest-Agder 131684 0 0 131684 100955 76,66 76,66
Vestfold 181612 0 4873 176739 136314 77,13 77,05
Østfold 216293 0 511 215782 160402 74,34 74,35
SUM 3765245 45957 45957 3765245 2926843 77,73 77,73

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem