Poll of polls

Stemmeberettigete 2021

Publisert 24. april 2021. Sist endret 24. april 2021.

1) Statistisk Sentralbyrå har publisert en oversikt det trolige antall stemmeberettigete i stortingsvalget.

2) Gabriel Steinsbekk har, på bakgrunn av SSBs trolige antall stemmeberettigete i valgkretsene, beregnet et mulig antall avgitte stemmer i kretsene, så fremt deltakelsen i kretsene blir som i 2017.

Merk endringene i Akershus, Buskerud og Oppland som må sees i lys av kommuner som er overført mellom valgkretser, foruten en vekst i innbyggertall i Akershus.

3) Takk til Gabriel Steinsbekk.

Beregnet antall stemmeberettigede 2021 (SSB) Antall stemmeberettigede 2017 Valgdeltakelse 2017 Antall stemmer dersom det i 2021 blir samme valgdeltakelse som i 2017 Antall stemmer i 2017 Endring
Hele landet 3 876 200 3 765 245 77,7 3 015 803 2 926 843 88 960
Østfold 222 500 216 293 74,4 165 540 160 820 4 720
Akershus 467 100 417 141 80,8 377 417 337 028 40 389
Oslo 483 300 460 108 79,8 385 673 367 101 18 572
Hedmark 151 600 149 920 76,1 115 368 114 080 1 288
Oppland 132 400 143 221 75,8 100 359 108 500 -8 141
Buskerud 191 100 198 720 76,8 146 765 152 593 -5 828
Vestfold 182 000 181 612 77,0 140 140 139 928 212
Telemark 130 700 129 712 74,7 97 633 96 867 766
Aust-Agder 86 700 84 426 76,7 66 499 64 776 1 723
Vest-Agder 137 200 131 684 76,7 105 232 100 955 4 277
Rogaland 331 800 321 163 78,2 259 468 251 108 8 360
Hordaland 381 600 370 584 80,6 307 570 298 597 8 973
Sogn og Fjordane 78 300 78 693 79,0 61 857 62 132 -275
Møre og Romsdal 191 900 190 887 77,0 147 763 146 963 800
Sør-Trøndelag 246 900 232 067 78,3 193 323 181 796 11 527
Nord-Trøndelag 100 500 102 031 76,9 77 285 78 418 -1 133
Nordland 181 600 181 324 74,6 135 474 135 195 279
Troms 124 500 121 560 74,9 93 251 91 070 2 181
Finnmark 54 500 54 099 71,9 39 186 38 909 277

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem