Poll of polls

Ap og Høyre mai-vinnere

Publisert 31. mai 2011. Sist endret 31. mai 2011.

1) Arbeiderpartiet hadde størst vekst på snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene fra april til mai. Høyre hadde størst vekst på snittet av de nasjonale kommunevalgmålingene i samme periode.

2) Ti nasjonale stortingsvalgmålinger ble publisert i mai, fordelt på ni medier og byråer (Dagbladet/Synovate publiserte to målinger i mai). Arbeiderpartiets snitt ble 29,9 pst som er +0,6 prosentpoeng mot april. Dette er Ap's sterkeste månedssnitt siden mai 2010. Ap har hatt vekst siden desember 2010 på snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene. Regjeringspartnerne SV og Sp noterte hhv 5,6 pst og 5,1 pst - som for begge er minus 0,2 prosentpoeng mot april. Regjeringspartiene får samlet 40,6 pst som etter vår beregning ville gitt 72 stortingsmandater. Rødt ville fått 1 mandat.

Nasjonale stortingsvalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt april 29,3 27,0 18,9 5,8 5,3 5,0 5,3 0,0 1,6 1,7
Snitt mai 29,9 27,3 19,2 5,6 5,1 4,9 5,3 0,0 1,6 1,1
Endring 0,6 0,3 0,2 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,6
Sterkeste 32,3 30,7 22,2 6,7 6,1 6,2 6,4 0,0 2,2 2,0
Svakeste 26,7 24,7 16,3 4,2 3,8 3,9 4,4 0,0 0,9 0,0
Sprik 5,6 6,0 5,9 2,5 2,3 2,3 2,0 0,0 1,3 2,0

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i april og i mai.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Ipsos / Dagbladet 4,3 -4,1 0,2 -1,0 -0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 -0,1 2/5-2011
Norstat / NRK -3,4 1,4 -0,2 -0,3 1,5 0,9 1,1 0,0 -0,4 -0,7 5/5-2011
Norfakta / Nat. / KK 2,5 -0,2 0,0 -1,2 -0,7 0,7 -1,7 0,0 0,1 0,0 7/5-2011
Verian / TV2 -0,3 0,2 0,3 -0,7 0,6 -0,4 0,1 0,0 0,6 -0,5 11/5-2011
Opinion / ANB 1,2 4,4 -2,3 -1,2 -1,6 -0,1 0,6 0,0 0,1 -1,0 12/5-2011
Respons / Aftenp / Adressa -4,3 2,8 4,4 -0,9 -0,2 -1,1 0,6 0,0 0,5 -1,8 13/5-2011
Sentio / DN 4,4 -4,1 2,7 1,1 -1,0 0,3 -2,5 0,0 0,7 -1,7 13/5-2011
Norstat / VL -0,6 0,4 1,6 0,7 0,4 -1,0 0,7 0,0 -1,9 -0,2 20/5-2011
Ipsos / Dagbladet 0,6 2,7 -2,1 0,1 0,2 0,3 -0,8 0,0 -0,1 -0,7 28/5-2011
Sentio / SMP -1,1 1,5 -1,9 1,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31/5-2011
Snitt disse målingene 0,3 0,5 0,3 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,7

3) Høyres snitt på de nasjonale stortingsvalgmålingene ble 27,3 pst - partiets sterkeste i denne stortingsperioden. Fremskrittspartiet må for andre måned på rad notere et snitt under 20 pst - 19,2 i mai. KrF oppnådde 4,9 (5,0 i april). Venstre har for andre måned på rad et snitt over 5 pst (5,3 både i april og mai).

4) Et stortingsvalg svarende til månedssnittet i mai ville gitt 96 borgerlige stortingsmandater. Høyre og Frp ville vært avhengig av enten KrF eller Venstre for å oppnå flertall. pollofpolls.no legger i lys av Ap's mobiliseringsevne til grunn at stortingsvalget i 2013 blir langt jevnere mellom blokkene enn målingene våren 2011 antyder.

5) Høyre hadde størst vekst på snittet av de nasjonale kommunevalgmålingene fra april til mai. Partiet noterte 27,2 pst i mai (26,4 i april). Arbeiderpartiets snitt ble 28,4 pst (28,5 i april). For Høyre er dette snittet en vekst på 7,9 prosentpoeng siden kommunevakget 2007. For Ap er mai-snittet et minus på 1,2 prosentpoeng mot 2007. Snittet i mai bygget på fem målinger, snittet i april på fire.

Nasjonale kommunevalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt april 28,6 26,4 16,4 5,7 6,6 5,4 5,5 0,0 2,1 3,6
Snitt mai 28,4 27,2 17,0 5,8 6,0 5,2 5,2 0,0 1,7 3,4
Endring -0,2 0,8 0,6 0,1 -0,5 -0,2 -0,3 0,0 -0,4 -0,2
Sterkeste 30,6 28,9 20,6 6,5 6,6 6,0 5,7 0,0 2,0 4,3
Svakeste 26,3 25,3 13,6 4,7 4,6 4,6 4,8 0,0 1,1 2,6
Sprik 4,3 3,6 7,0 1,8 2,0 1,4 0,9 0,0 0,9 1,7

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i april og i mai.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -1,6 1,1 -0,1 0,0 0,2 0,1 -0,4 0,0 -1,2 1,4 2/5-2011
Respons / Aftenp / Adressa -4,2 0,1 3,2 -0,4 -0,4 0,8 0,5 0,0 0,9 -0,5 13/5-2011
InFact / VG -0,9 2,9 1,7 0,7 -2,2 0,2 -1,0 0,0 -0,5 -0,9 14/5-2011
Snitt disse målingene -2,2 1,4 1,6 0,1 -0,8 0,4 -0,3 0,0 -0,3 0,0

6) Fremskrittspartiet måtte i mai - i likhet med april - notere et snitt på de nasjonale kommunevagmålingene lavere enn partiets resultat på 17,5 pst i kommunevalget 2007. Mai-snittet ble 17 pst.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H