Poll of polls

Sp vs Høyre i trivselsfylket

Publisert 19. desember 2020. Sist endret 19. desember 2020.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEV
Ap19,9-6,6
H13,3-0,4
Frp7,4-1,9
SV5,6-0,3
Sp41,513,1
KrF3,6-0,2
V3,1-0,3
MDG2,4-0,1
R1,5-2,5
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Sogn og Fjordane – Respons for Bergens Tidende – opptatt 8–14 desember 2020 – 600 spurte.

Tusen takk til Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Pollofpolls kåret etter fylkestingsvalget 2015 Sogn og Fjordane Senterparti til vinneren blant fylkespartiene. Vedums partifeller i trivselsfylket fikk da 33 pst.

2) Sogn og Fjordane Sp henter i denne målingen 41,5 pst. Vi har notert målinger i fjordfylket fra 2012. Før desember 2020 var 34,1 hos InFact i august 2017 partiets sterkeste notering.

3) Senterpartiet hadde i mars–august 2017 fire målinger fra 33,5 til 34,1. Valgresultatet i 2017 ble 29,7. Stortingsvalget i 2017 er partiets sterkeste i Sogn og Fjordane. Sp fikk 28,8 i Sogn og Fjordane i 1993, men da var konkurransen fra Ap sterkere.

4) I fylkestingsvalget 2019 var Sogn og Fjordane en del av Vestland fylke. Hvis Sogn og Fjordane da hadde vært et eget fylke, ville partiet fått 33,9 pst.

5) Senterpartiets vekst nasjonalt i fylkestingsvalgene fra 2015 til 2019 var 8,0 til 14,5. Veksten i Sogn og Fjordane var mindre – fra 33,2 til 33,9. Det gjenstår da å se hvor sterk Senterpartiets vekst i fjordfylket blir fra 2017 til 2021.

6) Sogn og Fjordane har tre distriktsmandater.

a. To av tre er «sikre»: Sp + Ap.

b. Kampen om det tredje står mellom Senterpartiet og Høyre.

c. Sogn og Fjordane hadde seks målinger i de åtte første månedene i 2017. Fem av disse hadde mandatfordeling 2 Sp og 1 Ap. Den sjette hadde 2 Ap og 1 Sp. Først i de tre målingene i september 2017 ble fordelingen 1-1-1 mellom Sp-Ap-H.

d. Så vil 2021 vise om Senterpartiet makter målet partiet ikke oppnådde i 2017 – å vinne to av tre distriktsmandater i trivselsfylket.

e. Skulle Sp hente 38 pst i fjordfylket, må Høyre ha 17,8 for å vinne sistemandatet. Skulle Sp hente 35 pst, blir terskelen 16,4 for å vinne sistemandatet. Henter Sp 33 pst, kreves 15,4 pst for å vinne det tredje og siste mandatet.

f. Høyre hentet 18,6 pst i Sogn og Fjordane i 2017.

7) Barometertallene i Sogn og Fjordane iht Respons for BT (distriktsmnd i parentes):

a. R 1,5

b. SV 5,6

c. MDG 2,4

d. Ap 19,9 (1)

e. Sp 41,5 (2)

f. V 3,1

g. KrF 3,6

h. H 13,3

i. Frp 7,4

j. Industri- og næringspartiet 1,0

k. Partiet De Kristne 0,5

l. Demokratene 0,2

m. Sentrum 0,0

Fylke utjevning

8) Oslo og Sogn og Fjordane er ytterpunkter i sentrum vs periferi-debatten. Vi sammenligner derfor bakgrunnstall mellom hovedstaden og fjordfylket.

9) Lojalitet mot stv 2017 (Respons i Oslo for Høyre i desember i parentes):

a. R 66 (81)

b. SV 65 (68)

c. Sp 84 (61)

d. V 37 (40)

e. KrF 67 (40)

f. H 58 (75)

g. Frp 52 (60)

h. MDG 75 (68)

10) «Ikke sikker» – gjerdesittere (Respons i Oslo for Høyre i desember i parentes):

a. R 12 (5)

b. SV 9 (11)

c. Ap 18 (18)

d. Sp 11 (0)

e. V 23 (22)

f. KrF 3 (22)

g. H 19 (12)

h. Frp 22 (7)

i. MDG 17 (11)

11) Prosentandel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 (Respons i Oslo for Høyre i desember i parentes):

a. R 2 (7)

b. SV 9 (12)

c. Ap 18 (26)

d. Sp 44 (7)

e. V 7 (6)

f. KrF 2 (0)

g. H 9 (23)

h. Frp 9 (1)

i. MDG 0 (17)

12) Merk MDGs henting av velgere i Oslo som ikke stemte i 2017. MDGs barometertall i Oslo var 9,1. Partiet hentet 16,7 pst av velgere som ikke stemte i 2017, men som iht Respons vil stemme hvis «stortingsvalg i morgen». Dette er hjemmesittere i 2017 og tre årskull førstegangsvelgere. Skulle disse delta i valget i mindre grad enn Oslo-målingen i desember antyder, vil MDGs margin til sitt (eventuelle) andre mandat i hovedstaden bli mindre.

13) Brutto lekkasje i Sogn og Fjordane til Senterpartiet i prosent av egne 2017-velgere (Oslo i parentes):

a. R 0 (0)

b. SV 4 (0)

c. Ap 17 (5)

d. V 10 (3)

e. KrF 26 (0)

f. H 16 (3)

g. Frp 13 (13)

h. MDG 0 (1)

14) Av respondentene i Oslo ville 59 pst av velgerne som ikke stemte i 2017, delta i valget hvis «stortingsvalg i morgen». I Sogn og Fjordane var denne andelen 47 pst.

15) Nedbryting av landsmålinger på pollofpolls vil i Sogn og Fjordane gi usannsynlige utslag for Senterpartiet. Vi bruker en rendyrket «prosentmetode» for nedbryting. Går Sp fra 10 pst i valget 2017 til 20 pst desember 2020 nasjonalt, er fremgangen 100 pst (men 10 prosentpoeng). Da vil Senterpartiet bli doblet i alle fylkene i vår nedbryting. I fylker der Sp scoret over landssnittet i 2017 (bl.a. Innlandet, Trøndelag, Sogn og Fjordane), vil veksten i prosent normalt være lavere enn 100. I fylker der Sp scoret mindre enn landssnittet i 2017, vil veksten i prosent kunne bli over 100 (bl.a. Oslo). Etter at vi nå har målinger i alle 19 valgkretser, har vi et ferdig «opptalt» stortingsvalg. Da vil fylkesmålingene ofte bli mer relevante enn nedbryting av landsmålinger.

Sogn og Fjordane fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 1 3 4 3 3 1 1 2 1 2 2 1
S2005 2 3 3 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
S2013 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2
S2017 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1
S2021 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / BT 51/20 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / NRK 36/17 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Firda / SA / Firdap. 36/17 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / BT 35/17 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
InFact / VG 35/17 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Firda / SA / Firdap. 33/17 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / NRK / FT / FB / F 18/17 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Firda / SA / Firdap. 17/17 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Respons / BT 12/17 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
InFact / Firda 4/17 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / NRK 40/16 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Firda / SA / Firdap. 36/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / BT 36/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / BT 36/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / BT / NRK 33/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Firda / SA / Firdap. 27/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Firda / SA / Firdap. 18/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / BT / NRK 14/13 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Firda / SA / Firdap. 49/12 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Respons / BT 42/12 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
InFact / Frp 11/12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / BT 11/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / BT 35/17 InFact / Firda / SA / Firdap. 36/17 Sentio / NRK 36/17 Respons / BT 51/20
Ap 25,7 31,0 26,5 25,1 24,3 24,0 19,9
Høyre 18,8 26,7 13,7 14,9 15,8 17,7 13,3
Frp 0,0 1,8 9,3 10,2 7,2 10,8 7,4
SV 2,6 3,6 5,9 4,5 6,2 4,9 5,6
Sp 18,1 14,0 28,4 31,3 30,4 26,4 41,5
KrF 12,1 15,4 3,8 7,0 5,6 6,7 3,6
Venstre 6,8 6,2 3,4 3,6 4,3 2,8 3,1
MDG 0,0 0,0 2,5 1,8 2,7 2,0 2,4
Rødt 0,1 0,7 4,0 1,2 1,9 4,1 1,5
Andre 15,7 0,6 2,4 0,4 0,0 0,6 1,7
R+SV+Ap+Sp 46,5 49,4 64,8 62,1 62,8 59,4 68,5
Frp+H+KrF+V 37,8 50,0 30,3 35,7 32,9 38,0 27,4
Sp+KrF+V 37,1 35,6 35,7 41,9 40,3 35,9 48,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner