Poll of polls

Sistemandatet i fjordfylket: Sp vs Høyre

Publisert 26. november 2019. Sist endret 26. november 2019.

> Fylkestingsvalget i Sogn og Fjordane:

> 1) Fjordfylket har tre distriktsmandater. Skulle fylkestingsvalget svare til stortingsvalget i 2021, vinner Senterpartiet to og Arbeiderpartiet ett. Kristelig Folkeparti henter utjevningsmandatet.

2) Høyre hadde pluss mot 2015 i to fylker: Aust-Agder og Sogn og Fjordane. I sistnevnte ble det 12,9 i fylkestingsvalget 2019 mot 12,7 pst i 2015. Høyre forsvarte distriktsmandatet i 2017 med 18,6.

3) I kommunestyrevalget i 2019 i Sogn og Fjordane fikk Senterpartiet 32,7 og Høyre 15,6. Skulle det bli resultatet i stortingsvalget 2021, vil Høyre vinne det siste mandatet hårfint foran Senterpartiets andre. Skjer det, vil fordelingen av distriktsmandatene bli som i 2017: 1 Sp, 1 Ap, 1 H.

Fylkestingsvalget Sogn og Fjordane

F-2019 %-vis F-2015 %-vis Landstend.
Ap 13 670 22,7 13 622 27,6 27,68
H 7 752 12,9 6 260 12,7 23,81
Frp 2 635 4,4 2 391 4,8 9,30
SV 3 028 5,0 1 668 3,4 6,00
Sp 20 371 33,9 16 353 33,1 8,16
KrF 3 008 5,0 3 165 6,4 4,35
V 3 611 6,0 3 058 6,2 4,81
MDG 2 638 4,4 1 591 3,2 6,86
R 1 670 2,8 642 1,3 4,59
Andre 1 756 2,9 598 1,2
SUM 60139 49348

Johan Giertsen

Del på Facebook