Poll of polls

SV og Sp rødgrønne vinnere i Bergen

Publisert 11. oktober 2020. Sist endret 11. oktober 2020.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 289 330
Ordfører: Rune Bakervik, Ap
Byrådsleder: Roger Valhammer, Ap
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap22,9-1,24,4
H32,2-2,65,7
Frp6,50,8-4,0
SV12,52,02,5
Sp5,71,43,4
KrF2,70,9-0,7
V3,3-0,4-1,7
MDG6,4-0,71,2
R4,70,70,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Målinger Bergen, Respons for Bergens Tidende, både kommune- og stortingsvalg. Intervjuer 5-7 oktober, publisert BT lørdag 10. oktober 2020.

All ære til BT for å spørre om begge valg. Tusen takk til avisen for bakgrunnstall.

1) Bergen kommunevalg, mandater i Bergen bystyre iht målingen, valget 2019 i parentes:

R 3 (3)

SV 9 (6)

MDG 4 (7)

Ap 16 (13)

Sp 4 (4)

V 2 (3)

KrF 2 (2)

H 22 (14)

Frp 5 (3)

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 0 (11)

2) Bergen styres parlamentarisk av mindretallsbyrådet Ap+MDG+KrF+V, som i valget 2019 fikk 25 av bystyrets 67 representanter. Målingen gir 24. Regjeringspartiene+Frp henter i målingen 31 av 67.

3) Både kommunevalg- og stortingsmålingene er vektet mot stv 2017. Materialet Respons har levert, gir mulighet for å beregne et kommunevalg-barometer med 2019 som vektingsvalg. Barometeret blir da slik (i parentes barometeret med vekting mot 2017, slik det ble publisert i Bergens Tidende):

R 6,7 (4,7)

SV 11,3 (12,5)

MDG 8,0 (6,4)

Ap 22,8 (22,9)

Sp 6,6 (5,7)

V 3,6 (3,3)

KrF 2,4 (2,7)

H 28,3 (32,2)

Frp 7,0 (6,5)

FNB 1,7

4) Endringen for Høyre må særlig sees i lys av at 2017 var sterkere for Høyre enn 2019. Forskjellene mellom 2017- og 2019-vekting illustrerer for Høyre at jo sterkere vektingsvalg, jo sterkere kan målinger bli, og motsatt. Dette viser også at målinger ikke er en eksakt størrelse fordi vektingsvalget ofte vil virke inn på barometertallene. Takk til Steinar Nørstebø for denne beregningen.

5) Bergen stortingsvalg oktober 2020 (valget 2017 i parentes):

R 4,7 (2,8)

SV 12,5 (9,0)

MDG 5,2 (4,5)

Ap 20,0 (24,4)

Sp 8,4 (4,1)

V 3,9 (5,4)

KrF 3,2 (4,1)

H 33,8 (31,6)

Frp 6,5 (12,6)

6) SV og Sp er målingens vinnere på rødgrønn side:

(i) SV er opp fra 8,6 i kommunevalget til 12,5. Partiet vokser fra 9,0 i stortingsvalget, også der til 12,5.

(ii) Senterpartiet imponerer på spørsmål om stortingsvalg med 8,4 mot 4,1 i 2017. Bare stortingsvalget i 1993, året før folkeavstemningen om EU, har Sp hatt et sterkere stortingsvalg i landets nest største by.

7) Fylkestendens Hordaland: Målingen i Bergen er spesiell, fordi Frp er særlig svake, som delvis skyldes partiets interne problemer i byen. Senterpartiet er doblet i Bergen fra 2017, men kan neppe påregne en dobling i øvrige Hordaland. Bergen leverte 54 pst av stemmene i Hordaland i 2017.

8) Svarer endringene i Hordaland som helhet forholdsmessig til endringene i Bergen (mot formodning), blir fordelingen av distriktsmandatene (2017 i parentes):

Ap 3 (4)

H 5 (5)

Frp 1 (2)

Sp 3 (1+1)

SV 2 (1)

KrF 1 (1)

V 0 (1)

MDG 0 (0)

R 0 (0)

Avstanden mellom KrFs mandat og MDG er marginal. Grunnlaget for mandatberegningen er her.

9) Landstendens iht målingen:

Ap 22,5 (41)

H 26,8 (48)

Frp 7,9 (14)

SV 8,3 (15)

Sp 20,9 (37)

KrF 3,3 (3)

V 3,1 (2)

MDG 3,8 (2)

R 4,03 (7)

Beregningen er her.

10) Lojalitet på spørsmålet om kommunevalg (lojalitet på spørsmålet om stortingsvalg i parentes), begge mot 2017:

Ap 60 (57)

H 65 (71)

Frp 27 (32)

Sp 73 (73)

SV 61 (68)

KrF 43 (48)

V 23 (37)

MDG 54 (49)

R 70 (78)

11) Observasjoner fra stortingsvalgmatrisen:

(i) Ap er i minus i velgeroverganger mot SV, Sp og Høyre, mest til de to førstnevnte.

(ii) Tross lojalitet på 57, har Ap bare 12 pst av egne 2017-velgere på gjerdet. Gjerdesittere andre partier i pst av 2017-velgerne: R 7 – SV 11 – V 30 – KrF 18 – H 16 – Frp 35 – MDG 13.

(iii) Høyre er i pluss mot Ap, men i minus mot Sp. Høyre leverer i statsministerens hjemby 3,5 pst av sine 51.290 stemmer i Bergen i 2017 til Sp, og får 4,3 pst av Senterpartiets 6.733 stemmer i Bergen i 2017 tilbake. Er Bergen representativ, har Høyre et Sp-problem også i byene.

(iv) Høyre henter solid fra Frp, er i pluss mot Ap, og et mindre pluss mot Venstre.

(v) MDG er i kamp mot sperregrensen nasjonalt, men er i Bergen nær netto null i velgeroverganger mot andre partier. MDG leverer ti respondenter til andre partier, og får ti tilbake fra andre partier. MDG mobiliserer som vanlig bra i gruppen som ikke stemte i 2017, men er avhengig av at disse velgerne møter opp og stemmer. MDG og Høyre er i null med to respondenter begge veier.

(vi) Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017: H 34 – SV 15 – Ap 13 – MDG 12 – Sp 9.

(vii) Uvektet stortingsvalg: H 33 – Ap 20 – SV 15 – Sp 8.

12) "Valgdeltakelsen" på målingen er lav, i likhet med nasjonale målinger denne høsten.

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 10/10-20 27 29 26 31 29 32 31 34
Sentio / BA 11/9-20 23 25 25 28 27 30 30 33
Respons / BT 18/5-20 28 29 27 31 26 29 28 31
Respons / BT 14/2-20 25 27 23 29 27 30 29 32
Sentio / BA 8/2-20 23 26 22 28 23 26 25 28
Respons / BT 17/12-19 24 25 21 27 24 28 26 30
Sentio / BA 7/11-19 20 22 20 25 24 27 27 30
Respons / BT / VG 5/9-19 18 21 19 24 21 24 24 27
Sentio / BA 4/9-19 18 20 18 22 21 24 23 26
Respons / BT 29/8-19 18 20 21 23 22 25 25 28

Bergen 1979-2020

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 14/2-20 Respons / BT 18/5-20 Sentio / BA 11/9-20 Respons / BT 10/10-20
Ap 23,6 18,5 17,5 23,7 24,1 20,9 22,9
Høyre 26,5 26,5 27,1 26,9 34,8 29,0 32,2
Frp 9,4 10,5 10,8 8,5 5,7 5,2 6,5
SV 11,4 10,0 10,4 9,9 10,5 11,5 12,5
Sp 5,4 2,3 4,2 5,2 4,3 7,0 5,7
KrF 3,5 3,4 3,5 3,2 1,8 3,0 2,7
Venstre 5,9 5,0 5,0 3,2 3,7 4,4 3,3
MDG 5,3 5,2 5,5 7,9 7,1 8,0 6,4
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,7 4,0 4,5 4,7
Andre 3,2 14,6 12,1 4,3 4,0 5,8 3,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 51,4 50,0 51,9 52,2
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 41,8 46,0 41,6 44,7
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 11,6 9,8 14,4 11,7

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner