Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 22,5 27,4 -4,9 41 49 -8 40 40
Høyre 26,8 25,0 1,8 48 45 3 47 48
Frp 7,9 15,2 -7,3 14 27 -13 14 14
SV 8,3 6,0 2,3 15 11 4 15 15
Sp 20,9 10,3 10,6 37 19 18 39 38
KrF 3,3 4,2 -0,9 3 8 -5 3 3
Venstre 3,1 4,4 -1,2 2 8 -6 2 2
MDG 3,8 3,2 0,5 2 1 1 2 2
Rødt 4,0 2,4 1,6 7 1 6 7 7
Andre 0,0 1,8 -1,8 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 3 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Akershus 4 7 2 1 2 0 1 1 0+1 0
Oslo 5 6 1 2+1 1 0 1 1 2 0
Hedmark 2 1 0 0+1 3 0 0 0 0 0
Oppland 2 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Buskerud 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Vestfold 2 3 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Telemark 2 1+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 0 0 1 0 0 0 0+1 0
Vest-Agder 1 2 0+1 0 1 1 0 0 0 0
Rogaland 3 5 1+1 1 2 1 0 0 0 0
Hordaland 3 5 1 2 3 1 0 0 0+1 0
Sogn og Fjordane 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 1 0+1 2 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 3 3 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 1 1 0 0 2 0 0 0 0+1 0
Nordland 2 2 0+1 1 3 0 0 0 0 0
Troms 1 1 0+1 1 2 0 0 0 0 0
Finnmark 1 1 0 0+1 2 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Nordland 0,681114 Mandat tildelt
2 H Sogn og Fjordane 0,598001 Mandat tildelt
3 R Akershus 0,584391 Mandat tildelt
4 Frp Sør-Trøndelag 0,544170 Mandat tildelt
5 R Hordaland 0,537916 Mandat tildelt
6 Frp Vestfold 0,524155 Mandat tildelt
7 SV Finnmark 0,488833 Mandat tildelt
8 SV Oslo 0,487664 Mandat tildelt
9 SV Buskerud 0,485022 Mandat tildelt
10 SV Østfold 0,484218 Mandat tildelt
11 SV Hedmark 0,475035 Mandat tildelt
12 Frp Troms 0,471615 Mandat tildelt
13 H Hordaland 0,443474 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 Frp Vest-Agder 0,442871 Mandat tildelt
15 R Sør-Trøndelag 0,442485 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Rogaland 0,441482 Mandat tildelt
17 SV Akershus 0,439868 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Akershus 0,437850 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Sp Nordland 0,431980 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Sp Oppland 0,429576 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 Frp Telemark 0,427597 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Oslo 0,413685 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 SV Vestfold 0,410954 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Østfold 0,407442 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,402707 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 R Oslo 0,399646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Akershus 0,398032 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 Sp Rogaland 0,396676 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Sp Nord-Trøndelag 0,396174 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Hordaland 0,390342 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Sp Sør-Trøndelag 0,389603 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 R Nordland 0,386444 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Hedmark 0,385324 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Møre og Romsdal 0,378571 Mandat tildelt
35 Frp Finnmark 0,371945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 Sp Møre og Romsdal 0,367835 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Troms 0,366458 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Hedmark 0,363955 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Rogaland 0,363683 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 Sp Sogn og Fjordane 0,361138 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 H Telemark 0,358068 Mandat tildelt
42 H Møre og Romsdal 0,353870 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 H Nordland 0,345451 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 SV Telemark 0,342790 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Hordaland 0,328723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 H Hedmark 0,327489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 SV Oppland 0,320553 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 SV Sør-Trøndelag 0,319809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Oppland 0,316728 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 Frp Oslo 0,312715 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Buskerud 0,305904 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Troms 0,303646 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 H Oppland 0,298602 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 H Vest-Agder 0,298390 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Vest-Agder 0,296914 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 SV Hordaland 0,291322 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 R Østfold 0,285785 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 H Sør-Trøndelag 0,285501 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Østfold 0,281229 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Frp Akershus 0,280392 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 SV Nord-Trøndelag 0,278814 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Vestfold 0,276528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 H Aust-Agder 0,274500 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 Sp Oslo 0,272051 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Møre og Romsdal 0,269004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Frp Aust-Agder 0,268247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Telemark 0,260718 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 SV Nordland 0,258339 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Vestfold 0,254331 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 R Rogaland 0,250673 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 Frp Østfold 0,241744 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 Sp Finnmark 0,241343 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Frp Nord-Trøndelag 0,237854 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 SV Rogaland 0,236246 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 SV Troms 0,233264 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 Sp Vest-Agder 0,218959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 H Nord-Trøndelag 0,210513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Frp Buskerud 0,208985 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Finnmark 0,205368 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 R Troms 0,191117 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 R Vestfold 0,186610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 SV Sogn og Fjordane 0,185798 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 R Telemark 0,176221 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 R Buskerud 0,173402 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Aust-Agder 0,168535 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 SV Aust-Agder 0,164181 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 Frp Sogn og Fjordane 0,153689 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 R Møre og Romsdal 0,144132 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 R Oppland 0,140507 Mandat tildelt
90 R Hedmark 0,126911 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 R Vest-Agder 0,113962 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 R Nord-Trøndelag 0,109363 Mandat tildelt
93 R Finnmark 0,103524 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 R Sogn og Fjordane 0,063784 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 R Aust-Agder 0,062523 Mandat tildelt