Poll of polls

Trondheim Ap har 10.000 på gjerdet

Publisert 13. september 2020. Sist endret 13. september 2020.

Stortingsmåling Trondheim, Sentio for Nidaros og Trønder-Avisa, 463 spurte, opptatt 26/8 - 1/9.

Tusen takk til redaktørene Sivert Rossing (Trønder-Avisa) og Snorre Valen (Nidaros) for innsyn i målingen og bakgrunnstall.

Partibarometeret for Trondheim er publisert av Nidaros.

1) Målingen (stv 2017 i parentes). Klæbu er tatt inn i 2017-tallene:

Ap 22,6 (33,1)

Frp 9,5 (10,4)

H 22,8 (22,1)

KrF 2,1 (2,4)

R 5,8 (3,8)

Sp 10,3 (5,5)

SV 11,3 (9,7)

V 6,6 (5,0)

MDG 7,2 (5,0)

2) Lojalitet i Trondheim (lojalitet Sør-Trøndelag som helhet i parentes):

Ap 47 (48)

Frp 65 (72)

H 69 (70)

KrF 80 (76)

R 82 (80)

Sp 74 (85)

SV 63 (71)

V 60 (55)

MDG 72 (71)

3) Gjerdesittere Ap og Høyre, avrundet til nærmeste hele tusen, er 10.000 (Ap) og 5.000 (H).

4) Det betyr at nesten 1/4 av Arbeiderpartiets 2017-velgere i trønderhovedstaden er "ikke sikker". Det gir Støre, Ottervik og Kjerkol en formidabel stemmereserve og mulighet for mobilisering.

5) Overganger, netto, avrundet til hele tusen:

Sp vs Ap: Sp +4.000

SV vs Ap: SV +2.000

H vs Frp: H +2.000

Sp vs Frp: 0

Sp vs H: 0

V vs Ap: V +1.000

MDG vs SV: MDG +1.000

6) Lekkasjen fra Ap til Senterpartiet bidrar til sterke tall for Sp.

7) Tabellen bygger på målingene fra Nidaros og Trønder-Avisa i Trondheim og Sør-Trøndelag august/september. Det gir en anledning til også å beregne partienes (mulige) oppslutning i Sør-Trøndelag utenfor Trondheim. Jon Aabye har gjort det i tabellen.

8) Høyre er i et mindre pluss i Trondheim og et mindre minus i fylket utenfor Trondheim. Venstre gjør det relativt sett skarpere i enn utenfor Trondheim. Begge deler er forutsigbart, gitt det vi vet om regionale forskjeller så langt i dette valget.

9) Merk feilkilder ved målinger og bakgrunnstall, sett i lys av 463 spurte i Trondheim.

Trondheim og øvrige Sør-Trøndelag, sep 2020

Sentio for Nidaros og Trønder-Avisa. Halsa+Rindal (fra MoR) er tatt inn i fylkestallene. Klæbu er tatt inn i Tr.heim I 2017-resultatet.

Trondheim Trondheim Øvrige S-Tr Øvrige S-Tr
sep.20 % S-17 % sep.20 % S-17 %
Ap 25810 22,6 37782 33,1 15281 21,3 22 990 32,1
H 26039 22,8 25235 22,1 12449 17,4 13 155 18,3
Frp 10849 9,5 11871 10,4 9232 12,9 9 903 13,8
SV 12905 11,3 11123 9,7 4201 5,9 3 008 4,2
Sp 11763 10,3 6255 5,5 16871 23,5 14 403 20,1
KrF 2398 2,1 2730 2,4 1693 2,4 2 368 3,3
V 7538 6,6 5748 5,0 1945 2,7 1 704 2,4
MDG 8223 7,2 5733 5,0 2561 3,6 1 426 2,0
R 6624 5,8 4362 3,8 3974 5,5 1 031 1,4
A 2056 1,8 3366 2,9 3521 4,9 1 740 2,4
SUM 114205 114205 71728 71728

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner