Poll of polls

Sperregrensen – KrF+MDG+R+V

Publisert 30. august 2020. Sist endret 30. august 2020.

1) To fylkesmålinger er publisert i august, Hordaland og Oslo med samlet 23 pst av de godkjente stemmene i stv 2017 (Respons for BT/VG og Respons for VG).

2) Tabellene forutsetter samme antall godkjente stemmer som i 2017. Sperregrensen på 4 pst gikk da på 117.074 stemmer. Tabellene legger til grunn målingene i Hordaland og Oslo, og viser stemmeandelen som partiene må ha i summen av de øvrige 17 fylkene for å passere sperregrensen nasjonalt.

3) Merk at KrF og Venstre hadde pluss mot sperregrensen i 2017, og kan tåle en marginal nedgang. For MDG og Rødt er det motsatt.

4) MDG hadde 2,76 pst i 2017 i de øvrige 17 fylkene, og må i disse hente 3,24 for å passere sperregrensen. I sum Hordaland og Oslo hentet MDG i fylkesmålingene 6,59 mot 4,86 i 2017.

5) Kristelig Folkeparti hadde 4,35 i 2017 i de øvrige 17 fylkene, og må i disse hente 4,15 for å passere sperregrensen. Rogaland og Agder blir helt sentrale. I sum Hordaland og Oslo hentet KrF i fylkesmålingene 3,50 mot 3,66 i 2017.

6) Venstre hadde i 2017 en margin på 10.000 stemmer til sperregrensen. Venstre hadde 3,71 i 2017 i de øvrige 17 fylkene, og må i disse hente 3,49 for å passere sperregrensen. I sum Hordaland og Oslo hentet Venstre i fylkesmålingene 5,73 mot 6,60 i 2017. Av fylkene som ennå ikke er målt, kan Akershus bli avgjørende for Guri Melbys parti.

7) Rødt hadde 1,81 i 2017 i de øvrige 17 fylkene, og må i disse hente 3,46 for å passere sperregrensen. I sum Hordaland og Oslo hentet Rødt i fylkesmålingene 5,83 mot 4,43 i 2017.

8) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

MDG

aug.20 % S-2017 % 2017
Øvrige fylker 73212 3,24 62459 2,76 2261145
Hordal+Oslo 43862 6,59 32329 4,86 665698
SUM 117074 4,00 94788 3,24 2926843

KrF

aug.20 % S-2017 % 2017
Øvrige fylker 93770 4,15 98441 4,35 2261145
Hordal+Oslo 23304 3,50 24356 3,66 665698
SUM 117074 4,00 122797 4,20 2926843

Venstre

aug.20 % S-2017 % 2017
Øvrige fylker 78929 3,49 83951 3,71 2261145
Hordal+Oslo 38145 5,73 43960 6,60 665698
SUM 117074 4,00 127911 4,37 2926843

Rødt

aug.20 % S-2017 % 2017
Øvrige fylker 78264 3,46 41037 1,81 2261145
Hordal+Oslo 38810 5,83 29485 4,43 665698
SUM 117074 4 70522 2,41 2926843

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner