Poll of polls

TV2 med USA-beregning

Publisert 26. juli 2020. Sist endret 26. juli 2020.

1) TV2, ved Terje Sørensen, kommer regelmessig til å legge ut beregninger av Trump vs Biden frem til presidentvalget 3. november 2020.

2) Beregningen lagt ut 25. juli gir Biden en ledelse nasjonalt på 9,8 pp.

3) TV2 var i 2016 mer varsom når det gjaldt Clintons vinnersjanser enn en rekke andre medier. TV2 hadde før valget i 2016 aldri flertall for Clinton i valgmannskollegiet, i motsetning til profilerte amerikanske medier som før valget hadde flertall for Clinton.

4) TV2 legger til grunn et snitt av åtte ferske landsmålinger, men vekter disse basert på prinsipper Terje Sørensen har utarbeidet.

5) Tabellen under bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) (Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i presidentvalget 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 statene, evnt et snitt av målinger hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger i delstater lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump 26. juli 2020 med disse forutsetningene 43,3 pst oppslutning og Biden 49,1. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 41,0 og Biden 51,2. Forskjellen er 10,2 pp.

(v) Realclearpolitics.com hadde 26. juli en forskjell på 9,1 pp iht sitt snitt av nasjonale målinger. Fivethirtyeight.com hadde da forskjell 8,0 pp.

(vi) Dette har vi også sett i Norge; at en beregning av et «landsresultat» iht lokale målinger kan komme nær snittet av landsmålingene, til tross for at dette er ulike beregningsmåter.

(vii) Sum kandidatene i de 17 statene er +92 pst (Trump 43,3 og Biden 49,1). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere vi kommer valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» erfaringsmessig bli. Skulle Trump+Biden i valget samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få 43,0 og Biden 53,9 pst iht målinger i delstater inntil 18. juli. Se linjen «Justert» i tabellen.

(viii) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA. Feilkildene gjør også gjeldende når beregningen anvendes på andre land.

3) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 26.07.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Pennsylvania 2 619 42,5 3 020 49,0 524 8,5 6 163 25.jul 20
Wisconsin 1 250 42,0 1 488 50,0 238 8,0 2 976 24.jul 10
Michigan 1 978 41,0 2 412 50,0 434 9,0 4 824 24.jul 16
Minnesota 1 119 38,0 1 502 51,0 324 11,0 2 945 24.jul 10
Florida 3 972 41,8 4 789 50,4 741 7,8 9 502 23.jul 29
Texas 4 171 46,5 4 037 45,0 762 8,5 8 970 22.jul 38
Ohio 2 547 46,0 2 768 50,0 221 4,0 5 536 22.jul 18
Arizona 1 172 45,0 1 276 49,0 156 6,0 2 604 21.jul 11
Iowa 720 46,0 752 48,0 94 6,0 1 566 21.jul 6
Georgia 1 959 47,3 1 876 45,3 306 7,4 4 141 21.jul 16
North Carolina 2 181 46,0 2 229 47,0 332 7,0 4 742 12.jul 15
Maine 315 42,0 397 53,0 37 5,0 749 06.jul 4
Colorado 1 084 39,0 1 557 56,0 139 5,0 2 780 30.jun 9
New Hampshire 313 42,0 365 49,0 67 9,0 745 19.jun 4
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 18.mai 13
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 27 770 43,3 31 471 49,1 4 907 7,6 64 148 54 176
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 28 446 39,0 38 637 53,0 5 820 8,0 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 56 216 41,0 70 108 51,2 10 727 7,8 137 051 179 359
Justert 43,1 53,9 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook