Poll of polls

Vinnerne: 13-vekting og vanlige telefonintervjuer

Publisert 12. september 2017. Sist endret 13. september 2017.

1) Et tema på disse nettsidene har vært målinger vektet mot 2015 ved bruk av automatiske telefonoppringninger (InFact) vs vekting mot 2013 og vanlige telefonintervjuer.

2) Vi la i valgkampen ut ukentlige oppdateringer av landstendens iht fylkesmålingene i august og september vektet mot 13 vs 15,

3) Tabellen sammenholder landstendensene iht 13- og 15-vekting med valgresultatet.

4) Observasjoner 13-vekting:

a. Landstendens iht målingene vektet mot 13 hadde avvik 0,1 for borgerlig blokk mot valget og 0,2 for rødgrønn blokk.

b. Landstendens iht målingene vektet mot 13 traff nesten blink for mandatfordelingen mellom blokkene – 88 vs 81 (slik resultatet er 12. sept kl. 1900). Forskjellen var kun ett mandat.

5) Observasjoner 15-vekting:

a. Blokkavvik 5,2 for borgerlig og 4,6 rødgrønn.

b. Mandatene var 10 for lav for borgerlig og 10 for høy for rødgrønn blokk.

6) Fordi landstendensen iht fylkesmålingene vektet mot 13 hadde små avvik mot valgresultatet, er det et spørsmål om landstendensen basert på disse målingene gir det mest dekkende bildet for utviklingen i valgkampen.

7) Når vi la ut oppdateringene av landstendens etter fylkesmålingene, hadde vi også med en dag-for-dag oversikt, se senest 10. september.

8) Basert på denne beregnete landstendensen, hadde borgerlig blokk 48,9 den 18. august og 49,0 den 9. september. Rødgrønn blokk gikk fra 51,0 til 49,5.

9) Dette gir et inntrykk av begrensete endringer i valgkampen mellom blokkene.

10) Vi kan ikke si at dag-for-dag utviklingen på fylkesmålingene vektet mot 13 gir det mest treffsikre bildet for blokkenes stilling i valgkampen. For de som vil studere dette problemet nærmere, vil ett av spørsmålene være om – og eventuelt i hvor stor grad – denne beregnete landstendensen i lys av fylkesmålinger har gitt et tilnærmet dekkende bilde av blokkenes utvikling fra medio august til valget.

11) Respons var byrået som leverte de fleste fylkesmålingene vektet mot 2013. Tabellen nederst viser at en landstendens basert på disse fylkesmålingene bare hadde marginale avvik mot valgresultatet.

12) Beregning av landstendens basert på fylkesmålinger med 13- vs 15-vekting har vi ikke automatisk generert. Vi var derfor avhengig av manuelle beregninger. Vi retter en hjertelig takk til Jon Aabye som daglig har oppdatert både disse og andre beregninger, og som har gitt grunnlag for manuelt beregnete tabeller i kommentarfeltet på disse nettsidene.

13) ”Fylkesmålingene” i titlene i tabellene under peker på landstendensen etter disse målingene basert på vår rendyrkete prosentmetode.

Fylkesmålinger vektet mot 13 – landstendens 10. sep

Respons, Sentio, Markedsinfo. Målinger 18 fylker publ 29. aug – 9. sep med 97% av stemmene i stv 2013. Er flere fylker målt, er den sist publiserte lagt til grunn.

Fylkesmålingene Valget Avvik
Ap 26,9 27,4 0,5
H 25,4 25,1 0,3
Frp 14,9 15,3 0,4
KrF 4,7 4,2 0,5
Sp 9,7 10,3 0,6
V 4,1 4,3 0,2
SV 5,7 6 0,3
MDG 3,9 3,2 0,7
R 3,3 2,4 0,9
Sum avvik 4,4
F+H+K+V 48,99 48,9 0,1
Ap+Sp+SV+MDG+R 49,46 49,3 0,2

Mandater – fylkesmålinger vektet mot 13 – landstendens 10. sep

Respons, Sentio, Markedsinfo

Fylkesmålingene Valget Avvik
Ap 48 49 1
H 46 45 1
Frp 28 27 1
KrF 8 8 0
Sp 17 19 2
V 7 8 1
SV 10 11 1
MDG 3 1 2
R 2 1 2
F+H+K+V 89 88 1
Ap+Sp+SV+MDG+R 81 80 1

Fylkesmålinger vektet mot 15 – landstendens 10. sep mot valget

InFact – alle fylker publ 10. aug – 9. sep. Er flere fylker målt, er den sist publiserte lagt til grunn.

Fylkesmålingene Valget Avvik
Ap 28,8 27,4 1,4
H 21,6 25,1 3,5
Frp 12,5 15,3 2,8
KrF 5 4,2 0,8
Sp 11,1 10,3 1,2
V 4,6 4,3 0,3
SV 6,7 6 0,7
MDG 3,9 3,2 0,7
R 3,4 2,4 0,8
Sum avvik 12,2
F+H+K+V 43,67 48,9 5,2
Ap+Sp+SV+MDG+R 53,86 49,3 4,6

Mandater – fylkesmålinger vektet mot 15 – landstendens 10. sep

InFact

Fylkesmålingene Valget Avvik
Ap 54 49 5
H 39 45 6
Frp 22 28 6
KrF 9 8 1
Sp 20 18 2
V 8 8 0
SV 12 11 1
MDG 3 1 2
R 2 1 1
F+H+K+V 78 88 10
Ap+Sp+SV+MDG+R 91 81 10

Fylkesmålinger vektet mot 13 – Respons

14 fylker målt 30. aug – 9. sep med 80% av stemmene i stv 2013.

Fylkesmålingene Valget Avvik
Ap 26,7 27,4 0,7
H 25,4 25,1 0,3
Frp 15,5 15,3 0,2
KrF 4,6 4,2 0,4
Sp 9,2 10,3 1,1
V 4,1 4,3 0,2
SV 5,8 6 0,2
MDG 4,1 3,2 0,9
R 3 2,4 0,6
Sum avvik 4,6
F+H+K+V 49,69 48,9 0,8
Ap+Sp+SV+MDG+R 48,77 49,3 0,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode