Poll of polls

Nat/KK: Gi leserne bakgrunnstall

Publisert 11. juli 2020. Sist endret 11. juli 2020.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap27,33,81,0
H23,9-0,23,5
Frp10,5-1,8-1,1
SV6,9-0,3-0,7
Sp13,7-0,90,2
KrF3,8-0,70,0
V3,50,5-1,1
MDG4,91,01,0
R4,2-0,7-0,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget, landsomfattende, Norfakta for Nationen og Klassekampen, opptatt 7-8 juli 2020, publisert 11. juli.

1) Arbeiderpartiet har i juli, med ti dagers mellomrom, sine svakeste og sterkeste nasjonale stortingsmålinger så langt i 2020:

(i) 20,8 pst hos TV2 den 1. juli.

(ii) 27,3 pst hos Nationen og Klassekampen den 11. juli.

2) I vår kommentar til TV2s måling kom vi med merknader som kanalen ikke har besvart, i lys av bl.a. den påfallende høye lekkasjen fra Arbeiderpartiet til Høyre som TV2 opplyste. Se kommentar 1. juli pkt 6-9.

3) Verken Nationen eller Klassekampen har gjengitt bakgrunnstall fra Norfaktas undersøkelse i juli. Arbeiderpartiets nivå er særlig interessant, fordi dette er partiets sterkeste stortingsmåling så langt i år. Vi vil oppfordre Nationen og Klassekampen til å gi leserne informasjon som kan kaste et nærmere lys over målingen og dens bakgrunn:

(i) Har Norfakta foretatt flere oppringninger enn vanlig for å komme til 1.000 respondenter som har villet svare på byråets spørsmål?

(ii) Er det noe påfallende ved relasjonen mellom råtall og barometertall? Med «råtall» sikter vi til uvektete tall, dvs før politisk vekting. Norfakta leverer også råtall til oppdragsgiverne. Det vanlige er en solid oppvekting av Fremskrittspartiet, en mindre oppvekting av Arbeiderpartiet, og en mindre nedvekting av Høyre. Er relasjonen mellom råtall og barometertall hos Norfakta i juli i samsvar med det vanlige, eller markerer juli på noen punkter et avvik?

(iii) Respondentene spørres først om sin stemmegivning i 2017, deretter om stemmegivning hvis stortingsvalg «i dag». Er avvikene mellom respondentenes svar på stemmegivning i 2017 og valgresultatet innenfor det vanlige, eller er det større avvik enn normalt (som får konsekvenser for vektingen).

(iv) Hva er i hovedsak grunnlaget for Arbeiderpartiets vekst; er det klart høyere lojalitet enn snittet i 2020, eller henter Ap nå flere velgere enn hos Norfakta tidligere i år (særlig evnt henting fra Frp og Høyre er interessant), eller har Arbeiderpartiets henting av velgere som ikke stemte i 2017 gått klart opp, sammenlignet med snittet hos Norfakta i 2020. Lojalitetsdrevet vekst er som regel sunnere enn vekst i f.eks. henting av hjemmesittere i forrige valg.

(v) Arbeiderpartiets måling på 27,3 kan antyde en lojalitet mot stv 2017 på nær 75. Arbeiderpartiets snitt lojalitet i juni i målinger der pollofpolls kjenner bakgrunnstallene var 65, se vår kommentar 28. juni. En eventuell lojalitetsforskjell på ti prosentpoeng (75 vs 65) utgjør for Ap 80.000 velgere, svarende til 2-3 prosentpoeng i barometertall.

4) TV2 har ikke kommentert merknadene vi hadde til kanalens måling 1. juli. Det vil være interessant om Nationen og Klassekampen vil ta seg tid til å gi leserne en grundigere redegjørelse for målingen 11. juli.

5) Spørsmålene til målingene fra TV2 og Nationen/Klassekampen i juli er fra vår side ikke ment som kritikk mot byråene Kantar og Norfakta. Vi er overbevist om at byråene som leverer partimålinger i Norge holder en høy faglig og etisk standard. Poenget med spørsmålene er kun at medier som publiserer så spesielle tall som vi har fått 1. juli (TV2) og 11. juli (Nationen og Klassekampen) bør gi leserne informasjon som kan gi nærmere kunnskap om målingene og hvordan tallene har fremkommet.

Arbeiderpartiets nasjonale stortingsvalgmålinger i 2020

Måling Dato Ap
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2020 27,3
Respons/VG 6/5-2020 27,0
Norstat/VL 29/1-2020 26,8
Verian/TV2 2/5-2020 26,8
Respons/VG 3/4-2020 26,7
Norstat/VL 25/3-2020 26,7
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 26,7
Norfakta/Nat. / KK 11/1-2020 26,7
Norstat/NRK / Aftenp 8/1-2020 26,1
Ipsos/Dagbladet 23/1-2020 25,9
Norfakta/Nat. / KK 7/3-2020 25,8
Ipsos/Dagbladet 20/2-2020 25,8
Norstat/VL 28/5-2020 25,8
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 25,7
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 25,7
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 25,6
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 25,5
Opinion/DA / FF / ANB 15/1-2020 25,5
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 25,5
Sentio/NA / Amedia 22/1-2020 25,4
Verian/TV2 21/1-2020 25,3
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 25,2
Respons/VG 23/1-2020 25,2
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 25,1
Opinion/DA / FF / ANB 12/2-2020 25,1
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 25,0
Respons/VG 4/2-2020 24,9
Ipsos/Dagbladet 19/3-2020 24,9
Respons/VG 4/3-2020 24,9
Norstat/VL 24/6-2020 24,9
Verian/TV2 2/4-2020 24,8
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 24,7
Norstat/VL 29/4-2020 24,6
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 24,5
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 24,5
Sentio/NA / Amedia 19/3-2020 24,3
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 24,2
Verian/TV2 3/2-2020 24,2
Respons/VG 8/1-2020 24,0
Norstat/VL 26/2-2020 24,0
Opinion/DA / FF / ANB 11/3-2020 24,0
Norstat/NRK / Aftenp 4/3-2020 23,7
Sentio/NA / Amedia 19/2-2020 23,6
Verian/TV2 2/6-2020 23,5
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 23,5
Verian/TV2 14/1-2020 23,5
Respons/VG 6/6-2020 23,5
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 23,4
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 23,3
Norstat/NRK / Aftenp 4/2-2020 23,2
Norfakta/Nat. / KK 8/2-2020 22,2
Verian/TV2 3/3-2020 21,5
Verian/TV2 1/7-2020 20,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene