Poll of polls

KrF i faresonen

Publisert 21. mai 2011. Sist endret 21. mai 2011.

Vi spurte 28. februar 2011 på denne plass om Kristelig Folkeparti kan friskmeldes. Knapt tre måneder senere, og med Knut Arild Hareide som ny partileder, er det ikke enkelt å svare ja på dette spørsmålet:

1) KrFs snitt på de nasjonale stortingsvalgmålingene så langt i mai er 5,0 pst. Dette er et lite pluss sammenlignet med september til mars, da snittet var mellom 4,3 og 4,8. På den annen side har KrF etter snittet i april og mai "gjenerobret" sin vippeposisjon, med mulighetene dette gir for å markere partiet.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt mai: 3,9 %
Kommune 2023: 4,0 %

2) KrFs nivå på nasjonal poll of polls fylkestingsvalg 20. mai er 5,4 pst mot 5,1 pst på nasjonal poll of polls kommunevalg. Begge noteringer er 1,3 pst under partiets resultat ved fylkestings- og kommunestyrevalget i 2007. KrFs snitt på de nasjonale kommunevalgmålingene hittil i mai er 5,4 pst.

3) Fra et brukbart valg i 2007 som parti nr. 5 i størrelse, risikerer KrF i 2011 å komme bak både SV og Venstre. Skjer det, blir KrF svakest av stortingspartiene i årets lokalvalg.

4) KrF er nå urepresentert i 126 kommunestyrer. Skulle valgutfallet svare til nasjonal poll of polls 20. mai, vil dette antallet kunne øke til 149 (vi har her ikke tatt hensyn til eventuelle endringer pga kommuner hvor KrF ikke stiller liste i år). Slik nedbryting er usikker i forhold til enkeltkommuner pga lokale variasjoner, men på et overordnet nivå som her kan beregningen antyde et partis muligheter, eller - som i forhold til KrF - antyde en risiko sett i lys av hovedtendensen på lokale målinger.

5) Foruten de rundt 150 kommuner med risiko for å stå utenfor kommunestyret, vil KrF i henhold til nasjonal poll of polls 20. mai kunne få 1 - en - representant i 114 kommunestyrer. Bare et marginalt fall fra KrFs nivå på lokale målinger medio mai kan derfor øke antallet kommuner hvor partiet risikerer å bli urepresentert i lokalpolitikken, med de langsiktige følger dette kan få for blant annet KrFs organisasjon og mulighet til å skaffe seg oppslutning.

Nasjonale stortingsvalgmålinger etter valget 2009 med KrF under sperregrensen

Dato Institutt Kilde KrF
02.10.2010 Synovate Dagbladet 3,2
01.11.2010 Gallup TV2 3,5
05.08.2008 Gallup TV2 3,6
28.01.2011 Norstat VL 3,7
05.10.2009 Gallup TV2 3,7
12.02.2010 Respons Aftenp 3,7
18.12.2010 Sentio DN 3,8
14.10.2010 Opinion ANB / DA 3,8
01.10.2010 Sentio SMP 3,8
26.02.2010 Norstat VL 3,8
04.06.2009 Gallup TV2 3,8
29.07.2010 Sentio SMP 3,9
14.03.2010 InFact VG 3,9
30.10.2010 Synovate Dagbladet 3,9
18.02.2010 Opinion ANB / DA 3,9
20.05.2011 Norstat VL 3,9

Relativ endring KrF 2007 -- 2011

Relativ endring i kommuner der KrF stilte liste i 2007, og som er målt i 2010 eller 2011. Dvs endring i prosent, ikke i prosentpoeng. I kommuner som er målt to eller flere ganger, er sist publiserte måling lagt til grunn. Rangert med relativt sett beste måling øverst.

Kommune Dato måling KrF måling KrF 2007 Endring Relativ endring
Drangedal 28.04.2011 13,2 8,9 4,3 48,3
Sandefjord 15.04.2011 6,6 4,7 1,9 40,4
Molde 22.12.2010 12,9 9,7 3,2 33,0
Hurdal 09.05.2011 12,8 10,4 2,4 23,1
Horten 19.03.2011 4,1 3,5 0,6 17,1
Kvinnherad 23.09.2010 8,2 7,1 1,1 15,5
Nes (Ak,) 21.09.2010 4,8 4,2 0,6 14,3
Sveio 14.04.2011 15,7 14 1,7 12,1
Eid 05.04.2011 7,2 6,7 0,5 7,5
Steinkjer 10.07.2010 2 1,9 0,1 5,3
Larvik 04.03.2011 6 5,7 0,3 5,3
Hitra 03.05.2011 5,5 5,4 0,1 1,9
Oppdal 17.09.2010 7,9 7,8 0,1 1,3
Fauske 19.05.2011 2,6 2,6 0 0,0
Frøya 29.04.2011 3,3 3,3 0 0,0
Etne 09.05.2011 10,5 10,8 -0,3 -2,8
Bodø 19.02.2011 3,7 3,9 -0,2 -5,1
Vindafjord 12.05.2011 10,1 10,7 -0,6 -5,6
Klæbu 23.09.2010 5,3 5,7 -0,4 -7,0
Sandnes 18.04.2011 11,1 12 -0,9 -7,5
Førde 10.05.2011 6,9 7,5 -0,6 -8,0
Hadsel 25.09.2010 3 3,3 -0,3 -9,1
Andøy 21.09.2010 3,7 4,1 -0,4 -9,8
Voss 30.04.2011 5,4 6 -0,6 -10,0
Vestvågøy 15.09.2010 9,5 10,6 -1,1 -10,4
Fredrikstad 14.09.2010 4,3 4,8 -0,5 -10,4
Bø (Telem,) 30.09.2010 9,3 10,5 -1,2 -11,4
Oslo 23.03.2011 2,7 3,1 -0,4 -12,9
Gjesdal 13.03.2011 20,4 23,6 -3,2 -13,6
Sauda 08.10.2010 5,5 6,4 -0,9 -14,1
Melhus 09.04.2011 6,7 7,8 -1,1 -14,1
Trondheim 19.03.2011 3 3,5 -0,5 -14,3
Fitjar 10.09.2010 17,5 20,6 -3,1 -15,0
Askøy 09.11.2010 5,4 6,5 -1,1 -16,9
Øksnes 24.09.2010 6,8 8,2 -1,4 -17,1
Nittedal 15.04.2011 2,4 2,9 -0,5 -17,2
Midtre Gauldal 09.04.2011 4,8 5,9 -1,1 -18,6
Moss 13.09.2010 2,4 3 -0,6 -20,0
Skedsmo 11.09.2010 2,7 3,4 -0,7 -20,6
Karmøy 19.04.2011 16,4 20,9 -4,5 -21,5
Stavanger 05.04.2011 6 7,8 -1,8 -23,1
Orkdal 16.04.2011 3,5 4,6 -1,1 -23,9
Lillehammer 10.09.2010 2,8 3,7 -0,9 -24,3
Lørenskog 25.09.2010 2,8 3,7 -0,9 -24,3
Ullensvang 10.09.2010 3,4 4,5 -1,1 -24,4
Kristiansand 16.04.2011 13,4 18,7 -5,3 -28,3
Nannestad 10.05.2011 3,4 4,8 -1,4 -29,2
Drammen 04.10.2010 2,5 3,7 -1,2 -32,4
Sarpsborg 30.04.2011 4,5 6,7 -2,2 -32,8
Bø (Nordl,) 22.09.2010 1,8 2,7 -0,9 -33,3
Haugesund 20.04.2011 3,8 5,7 -1,9 -33,3
Tromsø 13.05.2011 2,3 3,7 -1,4 -37,8
Sortland 23.09.2010 2,2 3,6 -1,4 -38,9
Tønsberg 26.04.2011 3,5 5,9 -2,4 -40,7
Hamar 17.12.2010 2,3 4 -1,7 -42,5
Ullensaker 11.05.2011 1,4 2,5 -1,1 -44,0
Halden 23.09.2010 4 7,3 -3,3 -45,2
Stord 13.09.2010 5,7 10,8 -5,1 -47,2
Flora 09.11.2010 2,2 4,2 -2 -47,6
Bergen 18.04.2011 3,3 6,3 -3 -47,6
Eidsvoll 07.05.2011 1,1 4 -2,9 -72,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF