Poll of polls

Kan KrF friskmeldes?

Publisert 28. februar 2011. Sist endret 28. februar 2011.

Kristelig Folkeparti har hatt en krevende periode, men ser nå lyspunkter:

(1) Snittet av de tre nasjonale kommunevalgmålingene i februar ble 5,4 for Kristelig Folkeparti mot 6,4 i 2007. KrF har nå 4,9 på nasjonal poll of polls kommunevalg, men målingene som inngår i poll of polls er i hovedsak fra 2010.

(2) Snittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene i februar er 4,8 for KrF - en sakte oppvarming siden partiets svakeste måned på 4,3 i oktober 2010.

Materialet er foreløpig ikke tilstrekkelig til å friskmelde KrF, men bunnen kan være passert. Partiet gjorde etter omstendighetene et bra kommunevalg i 2007 med 6,4 pst, og ble større enn SV og Venstre.

Når Knut Arild Hareide velges til partileder, er hovedutfordringene dels å redusere overgangene til Høyre, dels å gjøre KrF mer attraktivt blant velgere som ikke stemte sist. Lykkes han med dette, kan han - kanskje - klare å gjenskape Høybråtens 2007-valg, og bli større enn SV og Venstre. Skulle det skje, vil Hareide skaffe seg et godt utgangspunkt før den store styrkeprøven i 2013.

De nasjonale stortingsvalgmålingene etter nyttår kan tyde på at summen av Fremskrittspartiet og Høyre er i sakte nedkjøling. Hvis vi får en normalisering i den forstand at målingene går i retning av at en eventuell ny regjering i 2013 må ha støtte fra både Frp, Høyre, KrF og Venstre, kan det for KrF og Venstre bli avgjørende hvordan partilederne Hareide og Skei Grande spiller sine kort i regjeringsspørsmålet, og hvilken vilje til makt disse partilederne eventuelt kommer til å vise på vegne av sine velgere.

Tabellen nedenfor beror på målinger som i hovedsak er tatt opp annet halvår 2010. Hvis KrF nå er i sakte oppvarming, kan partiets nivåer i mange kommuner trolig være marginalt bedre enn tabellen gir uttrykk for.

Kristelig Folkeparti 2010 / 2011 vs 2007

Relativ endring i kommuner der KrF stilte liste i 2007, og som er målt i 2010 eller 2011. Dvs endring i prosent, ikke i prosentpoeng.
I kommuner som er målt to eller flere ganger, er sist publiserte måling lagt til grunn.
Rangert med relativt sett beste måling øverst.
Medium, byrå og puubliseringsdag fremgår av Poll of polls uke 8.

Kommune Endring i prosent
Molde 33
Kvinnherad 15
Nes (Akh) 14
Steinkjer 5
Oppdal 1
Voss -3
Tromsø -3
Nittedal -7
Kllæbu -7
Hadsel -9
Fredrikstad -10
Eidsvoll -10
Andøy -10
Vestvågøy -10
Bø (Telem) -11
Haugesund -11
Sauda -14
Fitjar -15
Fauske -15
Sandnes -17
Askøy -17
Trondheim -17
Øksnes -17
Moss -20
Skedsmo -21
Oslo -23
Lillehammer -24
Lørenskog -24
Ullensvang -24
Ullensaker -28
Drammen -32
Bergen -32
Kristiansand -33
Bø (Nordl) -33
Stavanger -35
Sortland -39
Hamar -42
Halden -45
Stord -47
Flora -48
Poll of polls -23

Fylkesmålinger med spørsmål om kommunevalg

Relativ endring Kristelig Folkeparti.
Medium, byrå og publiseringstidspunk fremgår av oversikten over fylkesmålinger med spørsmål om kommunevalg.

Fylke Endring i prosent
Sogn og Fj -7
Finnmark -17
Nordland -22
Aust-Agder -28
Troms -28
Oppland -30
Møre og R -35

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF