Poll of polls

TV2: Ap+Sp 33,5 – Frp+H 38,3

Publisert 1. juli 2020. Sist endret 1. juli 2020.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap20,8-2,7-5,5
H27,70,47,3
Frp10,6-1,3-1,0
SV8,10,80,5
Sp12,7-1,1-0,8
KrF3,90,40,1
V2,91,3-1,7
MDG5,20,41,3
R5,81,11,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 985 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Kantar for TV2 – publisert 1. juli 2020.

Se den poengterte analysen til journalist Mads Fremstad i TV2.

1) Blokkavstanden er 7,5 prosentpoeng. Ap+Sp+SV+MDG+R henter 52,6. Frp+H+KrF+V henter 45,1.

2) Blokkavstanden har vært slik ved utgangen av hver måned i år, der snittet av sist publiserte måling fra hver av de åtte kildene er lagt til grunn:

TV2 juli 2020: 7,5

Juni: 11,9

Mai: 12,3

April: 10,8

Mars: 18,9

Februar: 14,4

Januar: 17,6

3) Vedums drøm er en regjering basert på Ap+Sp. Disse partiene fikk 37,7 pst i stv 2017 mot 33,5 hos TV2 den 1. juli 2020. Sum Frp+H hadde til sammenligning 43,1 da Erna Solberg og Siv Jensen dannet regjering i 2013, og ble gjenvalgt med 40,2 i 2017.

4) At både Ap og Sp ble målt så klart på nedsiden av sine nivåer i dette halvåret, er spesielt. Om dette er et utslag som vil bli justert, vil fremtiden gi svar på. Sum Ap+Sp i 2020:

TV2 juli 2020: 33,5

Juni: 38,3

Mai: 39,9

April: 39,3

Mars: 41,2

Februar: 39,3

Januar: 41,4

5) TV2s undersøkelse har sum Ap+Sp nesten fem prosentpoeng svakere enn snittet i juni, som inntil nå er den svakeste måneden for sum Ap+Sp. Summen for Støres og Vedums partier er i denne undersøkelsen lavere enn sum Frp+H på 38,3 pst.

6) Bakgrunnstallene slik disse er gjengitt av journalist Fremstad og kommentator Eriksrud, viser at overgangene til Høyre er Ap sin største lekkasje. Høyre har ikke på noen måling i 2020 vært nær så stor henting av velgere fra Ap som TV2 rapporterer den 1. juli.

7) Dette er også en side ved denne målingen som er så annerledes, sammenlignet med andre tall i første halvår, at vi må avvente om dette innevarsler et trendskifte – eller om fremtidige målinger vil korrigere seg tilbake til nivået i utvekslingen Ap vs Høyre som har vært nær netto null i april, mai og juni

8) TV2 har verken i sin reportasje eller analyse pekt på eventuelle særegne forhold som kunne reist spørsmålet om det kan ha vært en utvalgsskjevhet i denne målingen.

9) Forhold som kunne indikert noe slikt kan bl.a. være påfallende råtall, at Kantar har måttet ta spesielt mange telefoner for å komme til 1.000 respondenter, eller at respondentenes svar på spørsmålet om stemmegivning i 2017 viser større forskjell til valgresultatet i 2017 enn det normale.

10) Partiene i Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) ble målt til 41,6 pst. Disse tre partiene fikk stortingsflertall og regjeringsmakt i 2005 og 2009 med hhv 48,0 og 47,8 pst.

11) Sum Ap+Sp+SV+MDG+R ble målt til 52,6 pst og 96 mandater, hvorav 77 for Ap+Sp+SV (med poll of polls sin beregning). En eventuell regjering av Ap+Sp+SV ville da blitt avhengig av Rødt (10 mandater) eller MDG (9 mnd).

12) Kristelig Folkeparti ble målt til 3,9. Settes KrF til 4 blank, og de øvrige uendret, henter Ap+Sp+SV 74 mandater, Rødt 10 og MDG 9. Gitt dette, ville en regjering Støre blitt avhengig av alle fem partier Ap+Sp+SV+MDG+R – med en vekst for KrF på bare en promille, sammenlignet med målingen.

Svakeste Ap etter 1. januar 2020

Måling Dato Ap
Verian/TV2 1/7-2020 20,8
Verian/TV2 3/3-2020 21,5
Norfakta/Nat. / KK 8/2-2020 22,2
Norstat/NRK / Aftenp 4/2-2020 23,2
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 23,3
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 23,4
Verian/TV2 2/6-2020 23,5
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 23,5
Respons/VG 6/6-2020 23,5
Verian/TV2 14/1-2020 23,5
Sentio/NA / Amedia 19/2-2020 23,6
Norstat/NRK / Aftenp 4/3-2020 23,7
Norstat/VL 26/2-2020 24,0
Opinion/DA / FF / ANB 11/3-2020 24,0
Respons/VG 8/1-2020 24,0
Verian/TV2 3/2-2020 24,2
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 24,2
Sentio/NA / Amedia 19/3-2020 24,3
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 24,5
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 24,5
| Last ned

Svakeste Sp etter 1. januar 2020

Måling Dato Sp
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 12,0
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 12,5
Verian/TV2 1/7-2020 12,7
Norstat/VL 29/1-2020 12,8
Norstat/VL 24/6-2020 13,0
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 13,0
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 13,3
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 13,5
Respons/VG 3/4-2020 13,5
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 13,5
Verian/TV2 2/6-2020 13,8
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 13,8
Respons/VG 4/2-2020 13,9
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 14,0
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 14,0
Sentio/NA / Amedia 19/2-2020 14,1
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 14,2
Respons/VG 6/6-2020 14,5
Verian/TV2 21/1-2020 14,5
Verian/TV2 2/5-2020 14,6
| Last ned

Svakeste sum Ap+Sp+SV etter 1. januar 2020

Måling Dato Ap+Sp+SV
Verian/TV2 1/7-2020 41,6
Verian/TV2 2/6-2020 44,6
Norstat/VL 24/6-2020 44,7
Respons/VG 6/6-2020 44,8
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 44,9
Sentio/NA / Amedia 19/2-2020 44,9
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 45,0
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 45,1
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 45,3
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 45,3
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 45,4
Respons/VG 4/2-2020 45,5
Norfakta/Nat. / KK 8/2-2020 45,7
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 45,8
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 46,1
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 46,1
Norstat/VL 26/2-2020 46,2
Verian/TV2 21/1-2020 46,3
Norstat/VL 28/5-2020 46,3
Respons/VG 8/1-2020 46,4
| Last ned

Sterkeste sum SV+MDG+R etter 1. januar 2020

Måling Dato SV+MDG+R
Verian/TV2 14/1-2020 20,0
Sentio/NA / Amedia 29/1-2020 19,5
Verian/TV2 1/7-2020 19,1
Norfakta/Nat. / KK 7/3-2020 19,1
Verian/TV2 3/3-2020 18,2
Ipsos/Dagbladet 19/3-2020 18,1
Sentio/NA / Amedia 19/2-2020 17,9
Verian/TV2 3/2-2020 17,9
Norstat/NRK / Aftenp 4/3-2020 17,9
Respons/VG 8/1-2020 17,8
Sentio/NA / Amedia 22/1-2020 17,8
Respons/VG 4/3-2020 17,7
Ipsos/Dagbladet 23/4-2020 17,6
Ipsos/Dagbladet 30/5-2020 17,6
Opinion/DA / FF / ANB 11/3-2020 17,5
Norstat/VL 26/2-2020 17,5
Sentio/NA / Amedia 18/6-2020 17,4
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 17,3
Sentio/NA / Amedia 19/3-2020 17,1
Opinion/DA / FF / ANB 10/6-2020 17,1
| Last ned

Sterkeste sum Frp+H+KrF+V etter 1. januar 2020

Måling Dato H+Frp+KrF+V
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 45,7
Verian/TV2 1/7-2020 45,1
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 44,8
Norstat/VL 29/4-2020 44,7
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 44,4
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 44,3
Verian/TV2 2/6-2020 44,3
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 44,2
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 43,9
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 43,6
Respons/VG 3/4-2020 43,6
Norstat/VL 28/5-2020 43,5
Respons/VG 6/6-2020 43,4
Norfakta/Nat. / KK 9/5-2020 43,4
Verian/TV2 2/4-2020 43,3
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 43,3
Norstat/VL 24/6-2020 43,3
Norfakta/Nat. / KK 8/2-2020 43,2
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 42,9
Norstat/VL 29/1-2020 42,7
| Last ned

Sterkeste sum Frp+H etter 1. januar 2020

Måling Dato H+Frp
Verian/TV2 2/6-2020 39,2
Opinion/DA / FF / ANB 14/4-2020 38,9
Sentio/NA / Amedia 22/4-2020 38,7
Norstat/VL 28/5-2020 38,3
Verian/TV2 1/7-2020 38,3
Norstat/VL 29/4-2020 38,2
Opinion/DA / FF / ANB 13/5-2020 37,9
Norstat/NRK / Aftenp 2/6-2020 37,8
Respons/VG 3/4-2020 37,6
Sentio/NA / Amedia 19/5-2020 37,0
Norfakta/Nat. / KK 4/4-2020 37,0
Verian/TV2 2/4-2020 36,9
Norstat/NRK / Aftenp 31/3-2020 36,9
Respons/VG 6/6-2020 36,6
Norstat/NRK / Aftenp 6/5-2020 36,6
Norfakta/Nat. / KK 6/6-2020 36,4
Norstat/VL 24/6-2020 36,3
Ipsos/Dagbladet 25/6-2020 36,2
Verian/TV2 2/5-2020 36,0
Norstat/VL 25/3-2020 36,0
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger