Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Løset til Frp – tap for TV2

Publisert 29. mai 2020. Sist endret 29. mai 2020.

1) Journalist Kjetil Løset i TV2 skal bli kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

2) Kjetil Løset kan som få andre skille det vesentlige fra det uvesentlige i en tallmengde; det være seg partimålinger og bakgrunnstall i Norge og andre land, eller gi TV2s seere en pedagogisk innføring i statsbudsjettet.

3) Kjetil Løsets evne til analyse en valgnatt er sjelden, ikke bare i norske valg, men også i våre nordiske naboland og UK, USA og Tyskland.

4) Tospannet Kjetil Løset og Terje Sørensen har levert en treffsikkerhet valgnetter som avtvinger den største respekt. Brexit-natten er høydepunktet. Parhestene Løset og Sørensen leverte da analyser på et nivå vi sjelden finner i fjernsynsdekning av valg.

5) Så er det grunn til å undre seg over hvorfor ikke TV2 har gitt Løset og Sørensen større armslag. I det svenske riksdagsvalget 2018 leverte Terje Sørensen en startprognose som traff blink, men kanalen ga han lite taletid, og morgenen etter kunne det synes som om kanalen ikke var klar over at deres egen medarbeider hadde predikert sluttresultatet før noe annet nordisk medium.

6) Et spørsmål blir nå også om TV2 vil gi Terje Sørensen en tydeligere stemme. Alle som har vært med Terje Sørensen en valgnatt, eller som har diskutert målinger med han, vet at hans kompetanse er formidabel. TV2 må nå vise denne kompetansen for seerne.

7) Siv Jensen viser med sin rekruttering av Kjetil Løset at hun mener alvor frem mot valget 2021.

8) Ingen må bli overrasket om Løsets første oppgave i Frp blir å overbevise partiledelsen om en strategi med sikte på å nulle lekkasjen til Senterpartiet. Sett i lys av at Arbeiderpartiet f.t. er i netto null mot borgerlig side, er det lekkasjen fra Frp til Sp som nå først og fremst står i veien for at valget 2021 kan bli en neglebiter.

9) Nest etter lekkasjen fra Frp til Sp, er det sannsynlig at Kjetil Løset vil bruke sin strategiske kompetanse med sikte på at Frp beholder sin nullstilling mot Arbeiderpartiet. Frp sine velgere er nær resistent mot lekkasje til Ap, og enhver strateg i Frp må ha som mål at det forblir slik.

10) En tredje oppgave for Kjetil Løset blir å gi partiledelsen råd med sikte på å nulle lekkasjen mot Høyre, som er blitt plagsom for Frp etter korona. Samlet netto lekkasje fra Frp til Sp+H i mai er nær 100.000.

11) Skal Kjetil Løset trives som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet, er det sannsynlig at "Solvik-Olsen-Frp", om en slik betegnelse er treffende, må bli styrende i partiets veivalg. Kjetil Løset blir en rådgiver som vil bygge Frp kunnskapsbasert.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene