Poll of polls

"Velger-ras" for Senterpartiet?

Publisert 16. mai 2011. Sist endret 11. juli 2011.

Fakta om målingen
Sentio for Nationen.
OEEV
Ap30,11,28,5
H25,31,6-0,6
Frp17,6-0,16,3
SV6,32,1-0,6
Sp6,5-0,4-1,7
KrF5,4-0,71,4
V4,8-1,2-0,2
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Nationen roper i dag på sin førsteside at Senterpartiet angivelig rammes av et "velger-ras". Bakgrunnen er Sentios nasjonale kommunevalgmåling for avisen, som noterer Sp til 6,5.

Fakta om nivåene
  • Frps nivå på 17,6 pst ville blitt partiets beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 5,4 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

Skulle det bli resultatet valgdagen, vil Sp tape en femtedel av sine velgere fra kommunevalget 2007. Sp vil ved et slikt resultat trolig tape et større antall ordførere, mange antagelig til Arbeiderpartiet. Kampen mellom regjeringspartnerne Sp og Ap om ordførerposisjonene i en rekke kommuner er en side ved lokalvalgkampen som sjelden får stor oppmerksomhet i såkalt nasjonale medier.

Står det så ille til for Senterpartiet fire måneder for valget?

1) Snittet av nasjonale kommunevalgmålinger publisert i mai fra TV2/Gallup, Aftenposten/Adresseavisen/Respons og Nationen/Sentio er 6,4 for Sp. InFacts måling for VG avviker med 4,6.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum
Storting 2021: 13,5 %
S-snitt april: 6,2 %
Kommune 2023: 8,2 %

2) Lokale målinger publisert fra uke 14 til uke 19 har bragt Senterpartiet fra 5,8 til 6,2 på nasjonal poll of polls. Med den beregningsmåten vi bruker, er dette et tydelig pluss.

3) Forutsatt at Senterpartiets nivå nå er i overkant av 6 pst, er partiet i rute i forhold til kommunevalget 2007. Snittet av nasjonale kommunevalgmålinger publisert uke 16-19 i 2007 noterte Sp på 6,7. Poll of polls 1. mai 2007 hadde Sp på 6,2. På poll of polls 1. juni 2007 hadde Sp steget til 6,6.

4) Konklusjonen synes å måtte bli at det er altfor tidlig å antyde et "velger-ras" for Senterpartiet. Kanskje tvert i mot, gitt at partiet mai 2011 er på omtrent samme nivå som mai 2007. Valget 2007 ga Sp anstendige 8 pst.

Målingen fra Nationen/Sentio har Fremskrittspartiet og Høyre på samlet 42,9. Ser vi bort fra VG/InFact, er snittet for disse partiene 43,8 på de nasjonale kommunevalgmålingene så langt i mai. VG/InFact avviker oppover med 47 pst.

Se nærmere Nationen 16. mai 2011 sidene 4-5.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp