Poll of polls

Avvikende VG-måling

Publisert 15. mai 2011. Sist endret 15. mai 2011.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap27,6-0,96,0
H26,42,90,5
Frp20,61,79,3
SV6,20,7-0,7
Sp4,6-2,2-3,6
KrF5,20,21,2
V4,8-1,0-0,2
MDG0,00,0-4,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2019 (gir vanlige feilmarginer).

Verdens Gang / InFact publiserte nasjonal partimåling 14. mai. Spørsmålet som ble stilt til velgerne - om dette var stemmegivning ved kommune- eller stortingsvalg - er ikke inntatt i faktaopplysningene om målingen, men det fremgår at avisen har lagt til grunn at dette var en kommunevalgmåling.

Målingen avviker på sentrale punkter fra hovedtendensen av de øvrige nasjonale kommunevalgmålingene.

For det første er summen av Fremskrittspartiet og Høyre 47 pst. Snittet for disse to partiene på de nasjonale kommunevalgmålingene i april var 42,7. Snittet for Frp og H på de to øvrige nasjonale kommunevalgmålingene publisert i mai er 44,3 (TV2/Gallup og Aftenposten/Adresseavisen/Respons).

Tabellen nedenfor viser summen av Frp og Høyre på nasjonale kommunevalgmålinger 2010-2011. Av de 19 målingene er VG's mai-måling nr. 3 når det gjelder summen av Frp og Høyre. De to som er foran er opptatt i juni og januar. Lokale målinger har i år ikke vært i nærheten av å antyde 47 for Frp og Høyre nasjonalt. Summen av disse to partiene på nasjonal poll of polls var 43,6 ved årsskiftet og 42,5 i dag.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 27,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 26,4 pst ville blitt partiets nest beste siden krigen.
  • Frps nivå på 20,6 pst ville blitt partiets beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 5,2 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,6 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

Sum for Frp og Høyre på 47 ville vært tilforlatelig ved spørsmål om stortingsvalg. Men gitt (1) spørsmål om kommunevalg, og (2) når summen av to partier med gjensidig utveksling som Frp og Høyre måles av InFact så høyt, kunne det vært nærliggende for VG å redegjøre nærmere - særlig i lys av at hvis målingen treffer, vil det gi en vesentlig sterkere blokk av Frp og Høyre i kommunestyrene enn andre målinger antyder.

For det andre avviker VG's mai-måling for Senterpartiet. Partiet måles til 4,6 pst. Hvis InFact her har truffet en tendens for Sp i årets kommunevalg, vil det være dramatisk for kommunalministeren og hennes partifeller. Tabellen nederst viser at VG's mai-måling så langt er den svakeste for Senterpartiet på nasjonale kommunevalgmålinger publisert i 2010-2011. Lokale målinger har hittil ikke vært i nærheten av å antyde at Sp skal se det for partiet katastrofale 4-tallet valgnatten.

H+Frps sterkeste nasjonale K-valgsmålinger

Institutt Kilde Dato H+Frp
Norfakta LLA 01.02.2011 47.6
Gallup TV2 05.07.2010 47.1
InFact VG 14.05.2011 47.0
Gallup TV2 09.12.2010 46.7
InFact VG 25.03.2011 46.6
Norfakta LLA 14.09.2010 45.9
Respons Aftenp 14.03.2011 45.7
Gallup TV2 10.03.2011 45.4
Respons Aftenp / Adressa 13.05.2011 45.3
Respons Aftenp. / BT 14.02.2011 44.8
Norfakta LLA 08.04.2011 44.2
Gallup TV2 13.02.2011 43.4
Gallup TV2 02.05.2011 43.3
Norfakta LLA 29.11.2010 43.1
Gallup TV2 19.01.2010 42.5
InFact VG 23.04.2011 42.4
Gallup TV2 18.04.2011 42.3
Respons Aftenp 09.04.2011 42.0
Sentio Nationen 22.03.2011 41.4

Sps svakeste K-valgsmålinger

Institutt Kilde Dato Sp
InFact VG 14.05.2011 4.6
InFact VG 25.03.2011 5.2
Norfakta LLA 01.02.2011 5.4
Norfakta LLA 29.11.2010 5.5
Norfakta LLA 14.09.2010 5.8
Gallup TV2 05.07.2010 6.1
Respons Aftenp / Adressa 13.05.2011 6.1
Gallup TV2 18.04.2011 6.4
Gallup TV2 19.01.2010 6.4
Respons Aftenp 09.04.2011 6.5
Gallup TV2 09.12.2010 6.5
Norfakta LLA 08.04.2011 6.6
Gallup TV2 02.05.2011 6.6
Respons Aftenp 14.03.2011 6.8
InFact VG 23.04.2011 6.8
Sentio Nationen 22.03.2011 6.9
Respons Aftenp. / BT 14.02.2011 7
Gallup TV2 10.03.2011 7.6
Gallup TV2 13.02.2011 7.7

Se nærmere om målingen Verdens Gang 14. mai 2011 side 24.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger