Poll of polls

Stiller Bastholm i Trøndelag?

Publisert 23. februar 2020. Sist endret 23. februar 2020.

Kommunevåpen
Sør-Trøndelag fylke
Folketall: 303 645
Fylkesordfører: Tore O. Sandvik, Ap
Fakta om målingen
Sentio for T-A.
OEV
Ap28,0-1,8
H15,1-1,4
Frp12,43,8
SV9,30,2
Sp14,9-0,2
KrF1,5-0,7
V3,2-1,2
MDG5,70,9
R6,91,3
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 719 (gir vanlige feilmarginer).

1) MDG skal erstatte sine to "talspersoner" med en partileder. Stortingsrepresentant Une Bastholm blir trolig MDGs første leder.

2) Adresseavisen skriver lørdag 22. februar at Bastholm tilbrakte mange av sine barne- og ungdomsår i Trøndelag. Avisen har spurt om hun på denne bakgrunn vil stille som kandidat i Trøndelag i stortingsvalget 2021. Bastholms svar er at "det hadde vært hyggelig, og er ikke uaktuelt".

3) MDG har ingen mulighet for distriktsmandat i Nord-Trøndelag. Partiet fikk 2,1 pst i målingen i fylket i februar (Sentio for Trønder-Avisa og Namdalsavisa) mot 1,8 i stv 2017. Det er derfor ikke sannsynlig at Bastholm vil stille i Nord-Trøndelag.

4) MDG fikk 5,70 pst i målingen i februar i Sør-Trøndelag (Sentio for Trønder-Avisa). Rødt vant siste distriktsmandat i målingen med 6,94 – hårfint foran Senterpartiets andre mandat. Rødts margin foran Sp var et lavt tosifret antall stemmer.

5) Det er da f.t. ikke sannsynlig at Bastholm stiller i Sør-Trøndelag, med risiko for ikke å vinne distriktsmandat, med mindre senere målinger skulle gi MDG et stabilt høyere nivå i fylket. Skal Bastholm være tilnærmet sikker på å bli stortingsrepresentant i 2021–2025, bør hun satse på Oslo, subsidiært Akershus.

6) Selv om MDG i Sør-Trøndelag etter vår beregning henter utjevningsmandatet i fylket i 21 av de siste 50 landsmålingene, blir det for usikkert for Bastholm å satse på et utjevningsmandat.

7) Ser vi på MDGs bakgrunnstall i Sentios måling i februar 2020 i Sør-Trøndelag, finner vi lojalitet på 73 – som er bra gitt MDGs ofte ujevne lojalitet.

8) MDG henter i målingen 8 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017. Gitt et barometertall på 5,7 pst, gir det en (mindre) risiko for nedside på valgdagen, sett i lys av at velgere som ikke stemte i 2017 må forventes å ha lavere valgdeltakelse enn velgere som stemte i 2017.

9) Snittet av landsmålingene i januar antydet at MDG i årets første måned hentet rundt 40.000 velgere som ikke stemte i stv 2017. Det utgjør mer enn en prosent av et trolig antall stemmer i 2021. En relativt høy andel av MDGs sannsynlige velgere vinteren 2020, er derfor velgere som ikke stemte i 2017. Det gjør partiet mer sårbart, sammenlignet med partier som har en større andel av egne velgere som stemte i 2017.

Fylke utjevning

10) Målingen i Sør-Trøndelag viser også at MDG i liten grad henter borgerlige velgere, som også er et problem for partiet i mange landsmålinger.

11) I matrisen i Sør-Trøndelag har MDG bare et tosifret pluss i antall velgere mot summen av Frp+H+KrF+V. Det er reelt et nullforhold mellom MDG og den borgerlige blokken i fylket. Høyre har ifølge Sentio null utveksling mot MDG i Sør-Trøndelag – null fra MDG til Høyre og null fra Høyre til MDG.

12) Snittet av seks landsmålinger i januar før Frexit og fem etter, viste at MDGs netto henting fra borgerlig side var 20.000 før Frexit og 11.000 etter. Snittet for januar som helhet svarer da til en henting av borgerlige velgere som utgjør omtrent et halvt prosentpeng.

13) Hvis MDG fortsatt henter lite fra borgerlig side, men blir avhengig av å hente på venstresiden (særlig fra Ap+R+SV), kan det komme til å bremse partiets vekst. MDG blir da sårbar hvis og når Arbeiderpartiet mobiliserer.

14) Ap+SV er iht Sentio – ikke uventet – partiene i Sør-Trøndelag som i størst grad tilfører MDG velgere.

15) Tusen takk til Sentios daglige leder Arve Østgaard for byråets bakgrunnstall i Sør-Trøndelag.

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/20 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 14/18 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 36/17 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 35/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 25/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 10/17 5 6 6 6 6 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/16 5 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/13 3 3 3 3 4 3 5 5 6 4 6 4
Sentio / LO 35/13 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 33/13 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
Respons / Adressa 25/13 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 10/13 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 36/12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / VG 35/17 Respons / Adressa / NRK 36/17 Sentio / T-A 14/18 Sentio / T-A 8/20
Ap 38,7 38,7 29,8 32,0 29,6 29,6 28,0
Høyre 25,5 29,3 16,5 17,6 20,3 21,2 15,1
Frp 1,0 3,0 8,6 9,3 13,9 11,1 12,4
SV 4,5 6,3 9,1 9,3 7,9 9,1 9,3
Sp 10,7 8,1 15,1 10,6 10,1 12,9 14,9
KrF 7,9 7,4 2,2 3,7 3,8 2,3 1,5
Venstre 5,1 5,0 4,4 4,9 4,5 3,0 3,2
MDG 0,0 0,0 4,8 4,5 4,0 3,5 5,7
Rødt 1,1 1,0 5,6 3,6 4,8 4,5 6,9
Andre 5,4 1,1 3,9 4,5 1,1 2,7 2,8
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 55,5 52,4 56,1 59,1
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 35,5 42,5 37,6 32,2
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 19,2 18,4 18,2 19,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner