Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Sør-Trøndelag

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 35 581 29,8 22 040 29,3 57 621 29,8 -2,9 3 -1
H 19 737 16,6 12 100 16,1 31 837 16,5 -4,2 2 0
Frp 9 183 7,7 7 467 9,9 16 650 8,6 -3,1 1 0
SV 12 386 10,4 5 249 7,0 17 635 9,1 1,5 1 0
Sp 14 988 12,6 14 193 18,9 29 181 15,1 4,0 2 1
KrF 2 562 2,1 1 649 2,2 4 211 2,2 -0,6 0 0
V 5 258 4,4 3 177 4,2 8 435 4,4 0,4 0 -1
MDG 6 995 5,9 2 273 3,0 9 268 4,8 0,9 0 0
R 7 435 6,2 3 417 4,5 10 852 5,6 2,7 1 1
Andre -1 873 -1,6 152 0,2 -1 721 -0,9 0,3 0 0
Ap+SV+
Sp
62 955 52,8 41 482 55,2 104 437 54,0 2,6 6 0
H+Frp+
KrF+V
36 740 30,8 24 393 32,4 61 133 31,7 -7,5 3 -1
Nærmest til å vinne mandat: R (2 766 stemmer), tape mandat: Sp (4 487 stemmer)
Fremmøte: 78,5 % Stemmeberettigede: 247 553 Opptalte stemmer: 194 443
Oppdatert: 27/9 kl 13:10:50 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/9 - 13:10 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
27/9 - 13:10 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
27/9 - 13:10 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
22/9 - 18:24 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
22/9 - 18:24 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
22/9 - 18:24 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
21/9 - 14:47 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
21/9 - 14:47 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
21/9 - 14:47 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8
21/9 - 14:47 29,8 16,5 8,6 9,1 15,1 2,2 4,4 4,8 5,6 3,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 29,4 (3) 16,8 (2) 9,1 (1) 11,3 (1) 13,0 (1) 2,7 (0) 4,4 (0) 6,1 (1) 5,8 (0) 4,7 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 29,1 (3) 16,0 (2) 8,7 (1) 11,9 (1) 13,3 (1) 2,6 (0) 4,4 (0) 5,9 (0) 6,6 (1) 5,7 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 28,8 (3) 16,6 (2) 7,9 (1) 11,3 (1) 14,6 (2) 2,3 (0) 3,8 (0) 6,6 (0) 6,3 (0) 6,6 (0)
Siste lokale målings 24,3 (3) 19,7 (2) 7,9 (1) 10,9 (1) 14,0 (2) 2,7 (0) 3,2 (0) 5,7 (0) 5,9 (0) 5,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,8 (4) 16,6 (2) 8,6 (1) 9,6 (1) 12,4 (1) 2,0 (0) 3,8 (0) 6,6 (0) 6,6 (0) 4,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norstat/NRK 10/9-2021 24,3 (3) 19,7 (2) 7,9 (1) 10,9 (1) 14,0 (2) 2,7 (0) 3,2 (0) 5,7 (0) 5,9 (0) 5,7 (0)
Sentio/T-A 9/9-2021 28,3 (3) 17,0 (2) 7,5 (1) 10,4 (1) 13,5 (1) 2,2 (0) 4,1 (0) 6,8 (1) 6,1 (0) 4,1 (0)
Respons/VG 27/8-2021 28,5 (3) 17,8 (2) 8,2 (1) 12,0 (1) 13,1 (1) 2,2 (0) 2,7 (0) 6,6 (1) 5,9 (0) 3,0 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 27,1 (3) 17,1 (2) 7,8 (1) 8,6 (1) 17,6 (2) 2,4 (0) 3,0 (0) 5,3 (0) 6,6 (0) 4,5 (0)
Sentio/T-A 4/8-2021 25,7 (3) 15,1 (2) 7,8 (1) 11,3 (1) 20,1 (2) 2,5 (0) 3,3 (0) 4,6 (0) 6,5 (0) 3,2 (0)
Sentio/Frp 21/6-2021 28,5 (3) 17,7 (2) 9,3 (1) 9,6 (1) 16,2 (2) 2,2 (0) 2,3 (0) 4,6 (0) 7,1 (0) 2,4 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 25,9 (3) 19,2 (2) 7,1 (1) 8,5 (1) 20,8 (2) 2,2 (0) 2,1 (0) 5,2 (0) 4,5 (0) 4,4 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 28,0 (3) 18,5 (2) 8,3 (1) 8,7 (1) 18,6 (2) 2,4 (0) 2,2 (0) 5,5 (0) 5,5 (0) 2,3 (0)
Sentio/Nid./T-A 15/4-2021 25,8 (3) 19,4 (2) 6,0 (0) 7,8 (1) 19,5 (2) 2,3 (0) 1,7 (0) 6,1 (0) 7,4 (1) 4,0 (0)
Norstat/Adressa / NRK 10/2-2021 22,4 (3) 21,5 (2) 7,0 (1) 7,1 (1) 20,3 (2) 2,0 (0) 4,1 (0) 6,2 (0) 4,9 (0) 4,5 (0)
Sentio/Nid./T-A 25/11-2020 23,1 (3) 18,0 (2) 12,3 (1) 8,4 (1) 19,6 (2) 2,3 (0) 3,2 (0) 5,1 (0) 3,7 (0) 4,4 (0)
Norstat/Adressa / NRK 15/9-2020 19,8 (2) 20,3 (2) 12,2 (1) 9,5 (1) 15,5 (2) 1,8 (0) 3,2 (0) 5,8 (0) 6,3 (1) 5,6 (0)
Sentio/Nid./T-A 8/9-2020 22,1 (3) 20,7 (2) 10,8 (1) 9,2 (1) 15,4 (2) 2,2 (0) 5,1 (0) 5,8 (0) 5,7 (0) 2,9 (0)
InFact/Nid./T-A 30/3-2020 28,0 (3) 19,2 (2) 7,6 (1) 7,4 (1) 15,9 (2) 2,4 (0) 2,8 (0) 6,9 (0) 6,4 (0) 3,3 (0)
Norstat/Adressa / NRK 3/3-2020 30,7 (3) 12,6 (1) 11,3 (1) 8,4 (1) 15,9 (2) 2,3 (0) 3,9 (0) 6,4 (1) 6,0 (0) 2,4 (0)
Sentio/T-A 20/2-2020 28,0 (3) 15,1 (2) 12,4 (1) 9,3 (1) 14,9 (1) 1,5 (0) 3,2 (0) 5,7 (0) 6,9 (1) 2,8 (0)
Sentio/T-A 4/4-2018 29,6 (3) 21,2 (2) 11,1 (1) 9,1 (1) 12,9 (2) 2,3 (0) 3,0 (0) 3,5 (0) 4,5 (1) 2,7 (0)
Respons/Adressa / NRK 5/9-2017 29,6 (3) 20,3 (2) 13,9 (2) 7,9 (1) 10,1 (1) 3,8 (0) 4,5 (0) 4,0 (0) 4,8 (0) 1,1 (0)
InFact/VG 2/9-2017 32,0 (4) 17,6 (2) 9,3 (1) 9,3 (1) 10,6 (1) 3,7 (0) 4,9 (0) 4,5 (0) 3,6 (0) 4,5 (0)
Respons/Adressa / NRK 23/6-2017 34,5 (4) 19,4 (2) 11,5 (1) 7,0 (1) 12,4 (1) 2,1 (0) 4,9 (0) 3,3 (0) 1,6 (0) 3,3 (0)
Respons/Adressa 9/3-2017 39,2 (5) 17,3 (2) 11,3 (1) 5,5 (0) 8,7 (1) 3,6 (0) 4,9 (0) 3,2 (0) 2,9 (0) 3,4 (0)
Respons/Adressa 9/9-2016 40,9 (5) 19,7 (2) 12,0 (1) 6,9 (1) 6,0 (0) 3,3 (0) 4,3 (0) 3,8 (0) 1,0 (0) 2,1 (0)
Respons/Adressa 6/9-2013 31,5 (3) 23,3 (3) 14,2 (2) 6,3 (0) 5,7 (0) 4,7 (0) 7,4 (1) 4,5 (0) 1,3 (0) 1,1 (0)
Sentio/LO 28/8-2013 35,1 (4) 22,0 (2) 13,0 (1) 7,4 (1) 6,6 (1) 3,6 (0) 5,5 (0) 3,0 (0) 2,0 (0) 1,9 (0)
Respons/Adressa 16/8-2013 35,1 (4) 30,0 (4) 11,1 (1) 3,3 (0) 3,3 (0) 4,3 (0) 5,5 (0) 4,2 (0) 1,4 (0) 1,8 (0)
Respons/Adressa 22/6-2013 32,5 (4) 29,0 (3) 11,4 (1) 5,8 (0) 6,0 (1) 3,2 (0) 4,7 (0) 3,9 (0) 3,1 (0) 0,4 (0)
Respons/Adressa 9/3-2013 38,2 (5) 29,3 (3) 11,5 (1) 4,8 (0) 5,5 (0) 2,9 (0) 3,7 (0) 1,6 (0) 1,5 (0) 1,1 (0)
Respons/Adressa 8/9-2012 35,8 (4) 31,8 (4) 11,2 (1) 4,0 (0) 4,5 (0) 3,5 (0) 5,9 (0) 0,0 (0) 1,9 (0) 1,3 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 303 645
Godkjente stemmer stortingsvalget 181 796
Stortingsmandater i valgkretsen 10 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Linda Hofstad Helleland
Møtende representanter fra valgkretsen Trond Giske Eva Kristin Hansen Jorodd Asphjell Kirsti Leirtrø Mari Holm Lønseth Guro Angell Gimse Sivert Haugen Bjørnstad Lars Haltbrekken Heidi Greni Jon Gunnes
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.4 20.5 11.5 8.1 8.7 2.7 3.9 4.8 3.4 3.4
Valgting 32,4 20,9 11,8 7,5 12,0 2,8 4,2 3,3 2,6 2,3
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 32,8 20,7 11,7 7,7 10,7 2,7 4,1 3,9 2,9 2,8
2013 36,7 22,2 13,6 5,7 6,5 3,7 5,4 3,2 1,0 2,1
2009 41,0 13,9 19,6 7,9 7,3 3,8 3,6 0,5 1,3 1,1
2005 38,3 12,5 17,8 10,7 8,5 4,9 4,5 0,2 1,1 1,6
2001 28,9 17,8 11,9 15,5 6,9 9,9 3,3 0,4 1,1 4,4
1997 38,7 13,6 12,3 6,9 9,2 11,2 4,0 0,3 2,3 1,4
1993 39,5 16,1 3,9 8,9 18,3 6,6 3,9 0,3 1,0 1,6
1989 36,4 21,2 9,9 12,1 8,0 7,3 3,2 0,4 0,0 1,4
1985 43,0 27,2 3,3 6,9 8,2 6,7 3,1 0,0 0,9 0,7
1981 38,7 29,3 3,0 6,3 8,1 7,4 5,0 0,0 1,0 1,1
1977 44,5 21,4 1,3 5,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,9 15,0
1973 37,2 16,6 2,9 13,6 13,6 10,4 3,0 0,0 0,5 2,3
1969 48,2 16,5 0,0 3,2 16,2 8,0 6,6 0,0 0,0 1,4
1965 45,1 19,7 0,0 5,2 11,9 7,6 8,3 0,0 0,0 2,2
1961 50,3 18,4 0,0 0,0 0,0 9,9 2,2 0,0 0,0 19,2
1957 50,1 17,5 0,0 0,0 10,5 10,8 7,1 0,0 0,0 4,1
1953 47,5 17,3 0,0 0,0 10,2 10,5 8,1 0,0 0,0 6,4
1949 46,4 16,2 0,0 0,0 9,9 8,2 8,0 0,0 0,0 11,4
1945 41,9 14,7 0,0 0,0 8,8 8,0 14,3 0,0 0,0 12,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned