Poll of polls

Frp mest opp i Kr.sand

Publisert 29. desember 2019. Sist endret 15. januar 2020.

Kristiansand S – kommunevalg – Respons for Fædrelandsvennen – opptatt 16–18 desember 2019. "Nye" Kristiansand er en sammenslutning av Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Tusen takk til redaktør Udjus for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Barometertallene (kommunevalget 2019 i parentes): R 4,1 (2,9) – SV 6,8 (6,1) – MDG 5,8 (7,5) – Ap 20,3 (18,3) – Sp 8,0 (4,6) – V 3,0 (3,3) – KrF 10,8 (11,5) – H 21,1 (17,7) – Frp 9,4 (5,5) – Demokratene 5,3 (13,4) – Partiet De Kristne 0,9 (1,7) – Pensjonistpartiet 0,3 (1,1) – Tverrpolitisk folkeliste for hele Kristiansand 3,6 (5,5) – Liberalistene 0,3.

2) Fremskrittspartiet er mest opp med +3,9. Frp er med måling 9,4 over sitt resultat i kommunevalget 2015 på 9,1 i summen av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Frp fikk 14,0 i disse tre kommunene i stortingsvalget 2017.

3) Lojaliteten mot stortingsvalget 2017: R 70 – SV 54 – Ap 59 – Sp 74 – V 38 – KrF 70 – H 55 – Frp 46 – MDG 45.

4) Arbeiderpartiet er skarpere uvektet enn Høyre i denne undersøkelsen – Ap 21,3 i råtall mot H 19,0. Arbeiderpartiets særegne problem med mange svake råtall synes å være noe lavere mot slutten av dette året enn tidligere i høst.

5) Etter lokalvalget har det vært målinger i tre kommuner – Tromsø, Bergen, Kristiansand. Tabellen, utarbeidet med takk av Jon Aabye, bygger på summen av disse målingene. Kolonnen for landstendens vil trolig overvurdere Høyre, fordi Høyre i disse byene hadde merkbare overganger til andre enn stortingspartiene (Demokratene i Kr.sand, bomlistene i Bergen og Tromsø).

6) Vi hevder selvsagt ikke at dette er en "prognose" for valget 2023. Tabellen må ikke leses som noe mer enn det den gir uttrykk for – summen av tre lokale målinger om kommunevalg senhøsten 2019.

Kommunevalget 2023

Målinger i tre kommuner publisert 11 nov – 20 des med 243.922 stemmer i k-2019 = 9% av 2.682.605 stemmer.

K-2023 K-2019 Landstend.
Ap 18,6 19,3 23,86
H 24,0 18,8 25,66
Frp 8,5 5,5 12,86
SV 11,4 9,2 7,59
Sp 7,0 6,0 16,67
KrF 3,6 4,9 2,95
V 3,0 3,6 3,25
MDG 8,8 9,0 6,67
R 5,5 4,5 4,62
Andre 9,6 19,3

Dag for dag Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R H+Frp+V+KrF Ap+SV+Sp+MDG+R Avstand
20.des 23,86 25,66 12,86 7,59 16,67 2,95 3,25 6,67 4,62 44,72 59,41 -14,69
17.des 22,86 26,14 12,52 7,74 14,89 1,97 3,17 7,02 4,49 43,80 57,00 -13,20
11.nov 23,97 22,03 12,28 6,58 17,93 3,64 4,52 7,88 3,26 42,47 59,62 -17,15
07.nov 23,80 22,16 14,49 6,66 18,69 3,64 4,76 7,94 3,10 45,05 60,19 -15,14
K-19 24,78 20,08 8,23 6,10 14,40 4,00 3,89 6,80 3,78 36,20 55,86 -19,66

Målinger som inngår i beregningen

Kilde Kommune Publisert Andel stemmer Godkj.stemmer
Respons/Fævennen Kristiansand 20.des 2,09 55999
Respons/BT Bergen 17.des 5,60 150274
InFact/Nordlys Tromsø 11.nov 1,40 37649
SUM 9,09 243922

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner