Poll of polls

Høyre størst i Akershus

Publisert 27. oktober 2019. Sist endret 27. oktober 2019.

Kommunevalget i Akershus:

1) Høyre var størst i kommunevalgene i Akershus både i 2015 og 2019. I 2015 var avstanden til Arbeiderpartiet knapt 6.000 stemmer. I 2019 var avstanden nærmere 17.000.

2) At Høyre gjorde det skarpt i prosentandel i Asker og Bærum, var ikke overraskende. Disse kommunene var også relativt sett sterke med en landstendens for statsministerens parti på 22 pst. Høyre var svakest – både absolutt og relativt – på Romerike.

3) Arbeiderpartiet, Venstre, Frp, Sp og Rødt gjorde det også – relativt sett – skarpere i Akershus enn i landet som helhet.

4) Akershus sin andel av disse partienes nasjonale stemmetall i kommunevalget var høyere i 2019 enn i 2015: Ap+H+V+Frp+Sp+KrF+MDG+R.

Kommunevalget Akershus

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 78 872 23,8 86 299 30,0 26,14
H 95 535 28,8 91 961 32,0 20,87
Frp 33 006 9,9 32 097 11,2 8,44
SV 16 231 4,9 10 440 3,6 5,55
Sp 32 283 9,7 11 897 4,1 19,97
KrF 7 759 2,3 9 562 3,3 3,83
V 18 161 5,5 18 812 6,5 4,61
MDG 28 107 8,5 15 601 5,4 6,64
R 10 119 3,0 3 223 1,1 5,36
Andre 11 823 3,6 7 830 2,7
SUM 331896 287722

Romerike

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 43335 30,8 46560 38,4 26,44
H 26355 18,7 27030 22,3 19,45
Frp 18464 13,1 17761 14,7 8,48
SV 6079 4,3 3376 2,8 6,39
Sp 20535 14,6 7409 6,1 20,26
KrF 3636 2,6 4188 3,5 4,07
V 4592 3,3 5756 4,7 3,79
MDG 7827 5,6 4369 3,6 6,56
R 3746 2,7 793 0,7 8,01
Andre 6204 4,4 3978 3,3
SUM 140773 121220

Romerike har disse 12 kommunene: Aurskog-Høland, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Nittedal, Rælingen Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal.

Follo

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 17622 23,7 19008 28,6 27,33
H 19300 26,0 19959 30,1 20,02
Frp 6154 8,3 6154 9,3 8,46
SV 5084 6,8 3929 5,9 4,76
Sp 6540 8,8 3009 4,5 16,49
KrF 1991 2,7 2615 3,9 3,71
V 4059 5,5 4014 6,0 4,98
MDG 7798 10,5 4739 7,1 6,25
R 3299 4,4 1282 1,9 4,53
Andre 2454 3,3 1694 2,6
SUM 74301 66403

Follo har disse 6 kommunene: Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Enebakk.

Vest

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 17915 15,3 20731 20,7 24,43
H 49880 42,7 44972 44,9 22,02
Frp 8388 7,2 8182 8,2 8,32
SV 5068 4,3 3135 3,1 5,71
Sp 5208 4,5 1479 1,5 25,62
KrF 2132 1,8 2759 2,8 3,61
V 9510 8,1 9042 9,0 4,97
MDG 12482 10,7 6493 6,5 7,00
R 3074 2,6 1148 1,1 4,52
Andre 3165 2,7 2158 2,2
SUM 116822 100099

Vest har disse 2 kommunene: Bærum, Asker.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H