Poll of polls

Ap mest opp i Akershus – relativt

Publisert 23. september 2019. Sist endret 23. september 2019.

1) Tabellen viser partienes andel av sitt nasjonale stemmetall i kommunevalgene 2015 og 2019 i de nitten fylkene som også i 2021 (og kanskje senere) vil være valgkretser i stortingsvalg.

2) Arbeiderpartiets relativt sett sterkeste er Akershus som har øket sin andel av partiets nasjonale stemmetall fra 10,2 pst til 11,9 pst fra 2015 til 2019. Rogaland kom tett bak.

3) Høyres sterkeste gitt disse forutsetningene er Aust-Agder som var eneste fylke med pluss i stemmeandel for statsministerens parti fra 2015 til 2019. Av de større fylkene er det Akershus som peker seg ut også for statsministerens parti med en økning i andel av nasjonalt stemmetall fra 15,5 til 17,7.

4) I Fremskrittspartiet troner Møre og Romsdal øverst på denne listen, tett fulgt av Akershus. Sylvi Listhaugs hjemfylke hentet 7,7 pst av stemmene nasjonalt til Frp, mot 6,8 i 2015.

5) Vinneren i SV er Vest-Agder som øket sin andel av SVs nasjonale stemmetall fra 2,1 til 2,8 pst fra 2015 til 2019. Det er en økning på 33 pst. Lysbakken kan også sende en hyggelig hilsen til sine partifeller i Oslo som økte sin andel av SVs nasjonale stemmetall fra 17,7 pst i 2015 til 20,2 i 2019.

6) Vedum kan sende blomster til fylkespartiet i Troms som øket sin andel av Senterpartiets nasjonale stemmetall fra 2,9 til 4,1 pst. Brakvalget i Tromsø veier her tungt.

7) Ropstad kan takke kjernevelgerne i sør for et – etter omstendighetene – bra valg. Sum Aust- og Vest-Agder hentet 15,9 pst av KrFs velgere i kommunevalget 2015. I 2019 var dette øket til 17,7 pst.

8) Venstres profil – med styrke i og rundt Oslo – ble forsterket i dette valget. I 2015 hentet Venstre 30 pst av sine velgere i Oslo og Akershus. I 2019 var dette øket til 37,6 pst.

9) MDGs by- og østlandsprofil ble ikke svekket i dette valget. I Akershus, Hordaland (særlig Bergen) og Oslo hentet Bastholm og hennes partifeller 51,3 pst av stemmene i kommunevalget 2015. I 2019 var det øket til 56,7 pst. Oslo leverte alene 30,6 pst av stemmene til MDG. Ingen andre partier har en så sterk dominans av hovedstadsvelgere.

10) Rødt fikk en bredere profil i dette valget. I 2015 hentet Moxnes 40,7 pst av velgerne i Akershus og Oslo. I 2019 ble det 36,6.

11) I gruppen "andre" er det ikke uventet Hordaland som peker seg ut. Suksessen for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Bergen ledet til at Hordaland leverte 20,1 pst av stemmene til \"andre\" i dette kommunevalget.

12) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen. Det er tatt hensyn til at noen kommuner er flyttet fra et fylke til et annet som ledd i kommunereformen.

Prosentandel fylkesvis av nasjonalt stemmetall – kommunevalget

Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019
Akershus 10,2 11,9 15,5 17,7 13,3 15,0 9,9 9,8 5,4 8,4 6,8 7,2 13,3 17,4 14,4 15,1 6,4 10,6 7,1 5,5
Aust-Agder 2,1 2,2 1,7 2,2 2,5 2,5 1,3 1,6 2,1 1,9 5,1 5,6 2,7 2,6 1,4 1,1 0,5 0,9 2,4 2,2
Buskerud 4,9 5,1 6,5 5,5 5,4 5,1 3,7 3,6 4,9 5,9 3,1 2,2 4,7 3,0 4,5 4,1 1,5 2,3 5,7 4,3
Finnmark 1,9 1,8 1,0 0,8 1,1 1,1 2,7 2,6 1,0 1,6 0,6 1,0 1,3 1,2 0,8 0,5 0,1 1,2 2,7 1,0
Hedmark 4,9 4,9 2,1 1,6 1,8 2,0 3,8 3,4 6,9 6,6 1,5 1,2 3,0 2,0 2,5 1,6 0,4 1,6 10,5 5,7
Hordaland 10,2 8,4 9,1 9,9 11,6 10,2 13,4 11,4 7,7 7,5 14,3 13,6 9,7 8,7 11,2 11,0 8,2 9,6 8,9 20,1
Møre og Romsdal 4,0 4,1 4,0 4,0 6,8 7,7 3,1 4,2 9,1 6,8 7,9 7,8 5,8 4,6 2,1 2,6 1,0 1,9 5,5 4,8
Nordland 4,7 4,7 4,4 3,6 4,1 4,5 6,2 4,5 6,2 7,8 2,0 2,0 3,3 3,5 1,4 1,9 11,9 7,2 8,1 2,8
N-Trøndelag 3,1 3,2 1,1 1,1 1,3 1,3 3,2 2,5 9,1 6,8 1,6 1,6 2,8 1,6 1,4 0,9 0,6 2,1 0,9 0,4
Oppland 4,6 4,6 2,1 1,9 1,8 1,7 2,8 2,1 8,7 6,9 1,6 1,5 2,5 1,8 2,6 1,7 3,0 2,4 5,5 3,1
Oslo 13,0 11,0 18,4 17,2 8,5 8,7 17,7 20,2 0,9 2,1 6,0 5,9 16,7 20,2 25,7 30,6 34,3 26,0 4,9 13,8
Rogaland 7,2 8,2 8,7 9,3 12,9 13,1 6,2 6,2 7,5 6,4 17,3 17,8 8,1 7,1 6,4 5,8 2,4 5,9 8,7 10,5
Sogn og Fjordane 1,9 2,0 1,8 1,6 0,7 0,7 2,3 1,9 7,2 4,8 2,5 2,1 3,8 4,8 1,0 0,9 0,7 1,6 1,7 0,2
S-Trøndelag 7,3 7,0 4,6 5,4 3,8 3,5 7,6 9,1 6,6 6,8 3,7 3,8 5,8 6,8 7,9 6,8 4,7 8,1 9,8 6,3
Telemark 3,6 4,0 2,2 2,3 3,6 3,3 3,1 2,9 4,2 4,1 3,9 4,2 2,8 2,0 2,5 2,2 5,0 4,1 4,3 1,3
Troms 3,1 3,0 2,4 2,4 3,8 3,2 4,4 5,1 2,9 4,1 1,9 2,3 2,9 2,0 2,1 2,1 11,1 2,7 3,9 3,7
Vest-Agder 2,7 2,7 3,3 3,1 4,3 4,5 2,1 2,8 2,4 2,4 10,8 12,1 3,1 3,5 2,9 2,4 1,9 2,3 4,2 6,4
Vestfold 4,6 4,9 6,0 5,9 6,2 5,5 3,3 3,1 2,9 3,4 4,1 3,7 4,5 4,4 4,7 4,3 2,2 3,7 2,9 2,5
Østfold 6,3 6,0 5,3 4,7 6,4 6,1 3,0 3,4 4,3 5,5 5,2 4,6 3,1 2,9 4,5 4,0 4,1 6,2 2,4 5,7

Johan Giertsen

Del på Facebook