Poll of polls

Ap-pluss i Nordfjord

Publisert 10. oktober 2019. Sist endret 10. oktober 2019.

Kommunevalget i Sogn og Fjordane:

1) Fortellingen om lokalvalget har blant annet vært at Arbeiderpartiet angivelig tapte massivt i landkommunene til Senterpartiet. Det er bare en delvis sannhet. Arbeiderpartiets resultat i Nordfjord – med pluss mot 2015 – er ett av flere eksempler på for partiet hyggelige tall i distrikter der Senterpartiet står sterkt.

2) Skal det pekes ut et hovedproblem for Arbeiderpartiet, er det oppslutningen i de tre største byene – Oslo, Bergen, Trondheim – som peker seg ut. Omregnet til landstendens, svarte valget i disse byene til 20,6 (Oslo), 19,9 (Trondheim) og 17,5 (Bergen).

3) Senterpartiet gikk mindre frem i Sogn og Fjordane enn sin landstendens. Det må sees i lys av partiets særlig sterke valg i fjordfylket i 2015, slik at potensialet for ytterligere vekst var mindre i 2019.

Kommunevalget Sogn og Fjordane

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 13 711 24,2 14 528 27,0 29,57
H 8 829 15,6 9 532 17,7 20,38
Frp 1 565 2,8 1 653 3,1 8,52
SV 3 190 5,6 2 302 4,3 5,42
Sp 18 511 32,7 14 389 26,7 10,37
KrF 2 219 3,9 3 283 6,1 3,50
V 4 970 8,8 4 870 9,1 5,34
MDG 1 666 2,9 1 021 1,9 6,59
R 1 639 2,9 331 0,6 9,27
Andre 342 0,6 1 890 3,5
SUM 56642 53799

Indre Sogn

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 4801 30,3 4916 32,4 30,91
H 1653 10,4 1729 11,4 21,25
Frp 349 2,2 546 3,6 5,81
SV 871 5,5 595 3,9 5,79
Sp 6668 42,1 5555 36,6 9,78
KrF 484 3,1 530 3,5 4,78
V 500 3,2 1087 7,2 2,43
MDG 338 2,1 211 1,4 6,53
R 174 1,1 0 0,0 -
Andre 0 0,0 27 0,2
SUM 15838 15196

Indre Sogn omfatter disse 6 kommunene: Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal.

Sunnfjord

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 5453 24,3 6321 29,2 27,40
H 4327 19,3 4702 21,8 20,53
Frp 703 3,1 573 2,7 11,19
SV 1566 7,0 1276 5,9 4,87
Sp 5417 24,1 3734 17,3 11,86
KrF 706 3,1 1110 5,1 3,34
V 1869 8,3 1971 9,1 5,03
MDG 1141 5,1 563 2,6 8,29
R 1103 4,9 183 0,8 11,43
Andre 167 0,7 1184 5,5
SUM 22452 21617

Sunnfjord omfatter disse 4 kommunene: Askvoll, Kinn, Sunnfjord, Fjaler.

Nordfjord

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 2025 14,8 1792 14,3 34,17
H 2012 14,7 2357 18,8 18,13
Frp 513 3,7 505 4,0 8,82
SV 608 4,4 344 2,7 6,68
Sp 4640 33,9 3691 29,4 9,78
KrF 901 6,6 1445 11,5 3,12
V 2555 18,6 1576 12,5 8,19
MDG 187 1,4 184 1,5 3,96
R 84 0,6 0 0,0
Andre 175 1,3 665 5,3
SUM 13700 12559

Nordfjord omfatter disse 4 kommunene: Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn.

Ytre Sogn

K-2019 %-vis K-2015 %-vis Landstend.
Ap 1432 30,8 1499 33,9 29,99
H 837 18,0 744 16,8 24,81
Frp 0 0,0 29 0,7 0,00
SV 145 3,1 87 2,0 6,53
Sp 1786 38,4 1409 31,8 10,24
KrF 128 2,8 198 4,5 3,35
V 46 1,0 236 5,3 1,02
MDG 0 0,0 63 1,4 0,00
R 278 6,0 148 3,3 3,52
Andre 0 0,0 14 0,3
SUM 4652 4427

Ytre Sogn omfatter disse 4 kommunene: Gulen, Hyllestad, Høyanger, Solund.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap