Poll of polls

Er Støre altfor selvkritisk?

Publisert 25. september 2019. Sist endret 27. september 2019.

1) Arbeiderpartiets landsstyre holdt møte 24. september. I Aftenpostens referat heter det at partileder Støre "avviste at Ap kunne forklare eller unnskylde sitt svake valgresultat med internasjonale trender og vise til sosialdemokratenes svake oppslutning i andre land".

2) Da er spørsmålet: Er Arbeiderpartiets leder altfor selvkritisk? Polariseringen og fragmenteringen i dette valget – som henger sammen – er en norsk utløper av en tendens i enkelte andre demokratiske land. Partiene med minus mot 2015 i lokalvalget (Ap+Frp+H+KrF+V) har eller har nylig hatt styringsansvar, og 2019 er ikke året da velgerne anerkjenner partier og politikere som står for samarbeid og kompromiss. Så vet alle som har levd en stund, at slikt kan forandre seg raskt.

3) Partiene som hadde minus valgnatten kan nok alle gå i seg selv, og finne punkter som kunne vært håndtert bedre i den lange valgkampen fra valget 2017 til valget 2019. Det er ikke til hinder for at partiene i sine oppsummeringer av valget også må kunne vise til internasjonale trender som har virket inn i Norge.

4) At Støre og hans partifeller skal laste seg selv og hverandre for hele fallet ned til 24,8 pst som ble resultatet i kommunevalget, blir derfor å piske seg selv i overkant mye. Det samme gjelder for de øvrige partiene som gikk ned i 2019, sammenlignet med 2015.

5) I tabellen er Arbeiderpartiets resultat i de 25 største kommunene inntatt. Raden "landstendens" svarer til hva som ville vært Arbeiderpartiets landsresultat hvis endringen i kommunen i prosent (ikke prosentpoeng) hadde svart til den nasjonale endringen. Takk til Jon Aabye for tabellen.

25 største kommunene Ap

2019 % 2015 % Landstend. St.berettigete
Stavanger 25,4 26,5 31,6 109617
Sandefjord 25,4 26,8 31,3 50049
Skien 31,9 34,9 30,2 43804
Bodø 27,3 30,2 29,8 40921
Tønsberg 26,8 32,9 26,9 44418
Nordre Follo 23,4 28,9 26,7 45053
Drammen 26,2 32,9 26,3 79535
Lillestrøm 29,9 37,9 26,0 65984
Lørenskog 33,6 42,9 25,8 31616
Fredrikstad 36,3 48,3 24,8 65886
Asker 16,1 21,7 24,5 72075
Bærum 14,8 20,0 24,4 96998
Arendal 26,8 37,8 23,4 35574
Karmøy 23,7 33,4 23,4 29521
Indre Østfold 19,9 28,2 23,3 35410
Moss 27,6 39,3 23,2 39335
Sandnes 25,1 35,9 23,1 59129
Sarpsborg 34,5 50,5 22,5 44859
Kr.sand 18,3 27,8 21,7 86269
Tromsø 18,9 29,8 20,9 59975
Ålesund 20,4 32,5 20,7 51170
Oslo 20,0 32,0 20,6 545506
Larvik 22,2 36,3 20,2 37957
Trondheim 25,0 41,4 19,9 159528
Bergen 20,0 37,8 17,5 223689

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap