Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

MDG større enn Ap i Oslo?

Publisert 4. september 2019. Sist endret 4. september 2019.

Oslo – onsdag 4. september – målinger Kantar for TV2 og Sentio for Nettavisen/Amedia.

Tusen takk til Nettavisen for innsyn i bakgrunnstall.

1) Snittet av målingene: Ap 19,7 – H 23,6 – Frp 5,1 – Sp 2,8 – SV 8,8 – KrF 2,0 – V 5,8 – R 9,4 – MDG 17,4 – FNB 5,1. MDG er nest størst hos Sentio med 20,3 vs Ap 17,9.

2) Sentios måling etter at velgere som ikke stemte i kvlg 2015 er tatt bort (barometertallet i parentes): Ap 21,2 (17,9) – Frp 5,9 (4,2) – H 28,2 (23,4) – KrF 2,2 (2,5) – R 6,9 (8,1) – Sp 2,4 (3,2) – SV 7,5 (7,9) – V 6,1 (7,0) – MDG 15,5 (20,3) – FNB 3,8 (4,2).

3) Takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger og oppdatering av det manuelle regnearket.

Oslo – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
aug.19 63 58 51 44 32 55 69 54 76 VG/Respons
jun.19 83 47 48 64 37 46 63 59 78 VG/Respons
mar.19 85 67 56 32 33 41 74 40 71 VG/Respons
sep.18 77 77 71 23 65 68 84 77 65 VG/Respons
jun.18 75 55 52 29 39 55 84 53 73 H/Respons
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66 VG/Respons
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81 H/V/Respons

Oslo – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Oslo: Ap 102.431 – SV 17.445 – R 16.174 – Sp 1.926 – KrF 7.827 – V 21.986 – H 101.882 – Frp 19.311 – MDG 26.096.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.19 77 75 52 75 41 50 70 61 74 Sentio/Nettavisen
aug.19 II 72 63 55 40 26 58 69 55 64 NRK/Aftp/Norstat
aug.19 58 55 53 77 56 52 62 19 60 FriFagb m.fl/Opn
jun.19 82 60 48 71 39 22 67 56 64 Klassek/Sentio
jun.19 70 57 50 72 31 73 68 58 76 NRK/Aftp/Norstat
apr.19 85 73 61 48 32 77 72 57 63 NRK/Aftp/Norstat
feb.19 79 65 61 63 25 68 81 76 53 NRK/Aftp/Norstat

Oslo – uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG FNB
aug.19 9,6 9,4 16,2 1,9 6 1,5 23,6 4,6 22,4 3,4 VG/Respons
aug.19 6,7 10,4 21,5 1,6 5,3 1,8 27,6 5 13,4 5,8 NRK/Aftp/Norstat
jun.19 7,5 8,1 16,3 2,1 4,9 1,7 28,4 5 16,6 7,5 NRK/Aftp/Norstat
jun.19 9,4 8,3 17,1 1,7 6,7 1,5 23,9 6,3 15,3 8,6 VG/Respons
apr.19 9,6 10,9 24 2,5 4,7 1,5 30,8 5,5 10,2 NRK/Aftp/Norstat
mar.19 9,6 10,7 22,1 1,4 6,2 1,9 31 3,6 12,5 VG/Respons
feb.19 8 9,1 22,8 1,4 4,5 2,5 36 6,3 9,2 NRK/Aftp/Norstat
sep.18 6,3 10,8 21,2 0,6 10,6 2 32,3 5,8 9,5 VG/Respons
jun.18 13,3 10 17,1 0,7 5,3 1,7 35,4 5,9 10,1 H/Respons
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2 VG/Respons
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5 H/V/Respons

Oslo – Arbeiderpartiet vs Høyre

S-17: Ap 104.089 – H 97.085. K-15: Ap 102.431 – H 101.882.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
sep.19 4000 3000 -1000 2015-velgere
Aug-19 III 4500 4000 500 2017-velgere
Aug.19 II 2000 2500 500 2015-velgere
aug.19 3500 8500 -5000 2015-velgere
jun.19 3500 3000 500 2015-velgere
jun.19 5500 2000 3500 2015-velgere
jun.19 3000 1500 1500 2017-velgere
apr.19 3000 2000 1000 2015-velgere
mar.19 9000 6500 2500 2017-velgere
feb.19 3500 3000 500 2015-velgere
sep.18 6500 0 6500 2017-velgere
jun.18 10500 2500 8000 2017-velgere
mai.18 5500 0 5500 2017-velgere
des.17 8500 1500 7000 2017-velgere

Oslo – Fremskrittspartiet vs Høyre

S-17: Frp 35.037 – H 97.085. K-15: Frp 19.311 – H 101.882.

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
sep.19 2000 4500 2500 2015-velgere
Aug-19 III 6000 1500 4500 2017-velgere
aug.19 II 1500 2500 -1000 2015-velgere
aug.19 3500 1500 2000 2015-velgere
jun.19 500 1500 1000 2015-velgere
jun.19 2000 2500 -500 2015-velgere
jun.19 4000 2000 2000 2017-velgere
apr.19 2500 3500 -1000 2015-velgere
mar.19 10000 2000 8000 2017-velgere
feb.19 2000 1000 1000 2015-velgere
sep.18 0 2500 -2500 2017-velgere
jun.18 12500 2500 10000 2017-velgere
mai.18 6000 3000 3000 2017-velgere
des.17 11000 1000 10000 2017-velgere

Oslo – Ap vs SV

S-17: Ap 104.089 – SV 34.052. K-15: Ap 102.431 – SV 17.445.

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss SV
sep.19 3000 1000 2000 2015-velgere
Aug-19 III 4500 2000 2500 2017-velgere
aug.19 II 4000 1000 3000 2015-velgere
aug.19 4500 0 4500 2015-velgere
jun.19 8500 1000 7500 2015-velgere
jun.19 2500 500 2000 2015-velgere
jun.19 5500 2500 2500 2017-velgere
apr.19 5000 500 4500 2015-velgere
mar.19 5000 2500 2500 2017-velgere
feb.19 7000 5000 6500 2015-velgere
sep.18 3000 4000 -1000 2017-velgere
jun.18 7500 3500 4000 2017-velgere
mai.18 2500 2500 0 2017-velgere
des.17 1500 1500 0 2017-velgere

Oslo – Ap vs Rødt

S-17: Ap 104.089 – R 23.083. K-15: Ap 102.431 – R 16.174.

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
sep.19 5000 500 4500 2015-velgere
Aug-19 III 5000 500 4500 2017-velgere
aug.19 II 4000 0 4000 2015-velgere
aug.19 4500 500 4000 2015-velgere
jun.19 3500 500 3000 2015-velgere
jun.19 4000 0 4000 2015-velgere
jun.19 4500 500 4000 2017-velgere
apr.19 1000 5000 500 2015-velgere
mar.19 3000 0 3000 2017-velgere
feb.19 4000 0 4000 2015-velgere
sep.18 1000 0 1000 2017-velgere
jun.18 10500 500 10000 2017-velgere
mai.18 3000 0 3000 2017-velgere
des.17 3500 1000 2500 2017-velgere

Oslo – Ap vs MDG

S-17: Ap 104.089 – MDG 21.853. K-15: Ap 102.431 – MDG 26.096.

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
sep.19 13500 0 13500 2015-velgere
Aug-19 III 16500 500 16000 2017-velgere
aug.19 II 3000 1500 1500 2015-velgere
aug.19 14500 1000 13500 2015-velgere
jun.19 8500 2000 6500 2015-velgere
jun.19 12000 500 11500 2015-velgere
jun.19 7500 1500 6000 2017-velgere
apr.19 5000 500 4500 2015-velgere
mar.19 6500 500 6000 2017-velgere
feb.19 4500 500 4000 2015-velgere
sep.18 4500 500 4000 2017-velgere
jun.18 3500 0 3500 2017-velgere
mai.18 3500 500 3000 2017-velgere
des.17 1000 1000 0 2017-velgere

Oslo – SV vs MDG

S-17: SV 34.052 – MDG 21.853. K-15: SV 17.445 – MDG 26.096.

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
sep.19 1000 2500 -1500 2015-velgere
Aug-19 III 7500 0 7500 2017-velgere
aug.19 II 1500 2000 -500 2015-velgere
aug.19 1500 3000 -1500 2015-velgere
jun.19 2500 1000 1500 2015-velgere
jun.19 3000 500 2500 2015-velgere
jun.19 3000 1500 1500 2017-velgere
apr.19 500 500 0 2015-velgere
mar.19 3000 500 2500 2017-velgere
feb.19 1500 0 1500 2015-velgere
sep.18 1000 1000 0 2017-velgere
jun.18 4500 1000 3500 2017-velgere
mai.18 2000 500 1500 2017-velgere
des.17 1000 500 500 2017-velgere

Oslo – SV vs R

S-17: SV 34.052 – R 23.083. K-15: SV 17.445 – R 16.174.

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
sep.19 1000 1000 0 2015-velgere
Aug-19 III 1500 3000 1500 2017-velgere
aug.19 II 1500 1000 -500 2015-velgere
aug.19 500 1500 1000 2015-velgere
jun.19 500 500 0 2015-velgere
jun.19 2000 500 -1500 2015-velgere
jun.19 500 4000 3500 2017-velgere
apr.19 1000 1500 500 2015-velgere
mar.19 0 1500 1500 2017-velgere
feb.19 500 1000 500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 3500 1500 2017-velgere
mai.18 1000 4000 3000 2017-velgere
des.17 1500 2000 500 2017-velgere

Oslo – Høyre vs Venstre

S-17: H 97.085 – V 30.933. K-15: H 101.882 – V 21.986.

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
sep.19 2500 1500 1000 2015-velgere
Aug-19 III 1500 4500 3000 2017-velgere
aug.19 II 3000 3000 0 2015-velgere
aug.19 1000 2500 1500 2015-velgere
jun.19 1000 2500 1500 2015-velgere
jun.19 1500 2000 500 2015-velgere
jun.19 3000 2500 -500 2017-velgere
apr.19 500 1500 1000 2015-velgere
mar.19 1500 7000 5500 2017-velgere
feb.19 1500 2000 500 2015-velgere
sep.18 1500 2500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 7000 5000 2017-velgere
mai.18 2500 8500 6000 2017-velgere
des.17 500 7500 7000 2017-velgere

Oslo – Ap vs Venstre

S-17: Ap 104.089 – V 30.933. K-15: Ap 102.431 – V 21.986.

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
sep.19 500 1500 -1000 2015-velgere
Aug-19 III 3000 1000 2000 2017-velgere
aug.19 II 2000 1500 500 2015-velgere
aug.19 0 0 0 2015-velgere
jun.19 1500 1000 500 2015-velgere
jun.19 500 2000 -1500 2015-velgere
jun.19 1000 500 500 2017-velgere
apr.19 1000 1000 0 2015-velgere
mar.19 0 2000 -2000 2017-velgere
feb.19 500 2000 -1500 2015-velgere
sep.18 3000 1000 2000 2017-velgere
jun.18 1500 1500 0 2017-velgere
mai.18 3500 1000 2500 2017-velgere
des.17 4000 1000 3000 2017-velgere

Oslo – MDG vs Venstre

S-17: MDG 21.853 – V 30.933. K-15: MDG 26.096 – V 21.986.

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto pluss MDG
sep.19 1000 3500 2500 2015-velgere
Aug-19 III 1500 9000 7500 2017-velgere
aug.19 II 1000 4000 3000 2015-velgere
aug.19 500 2000 1500 2015-velgere
jun.19 500 2000 1500 2015-velgere
jun.19 0 4000 4000 2015-velgere
jun.19 0 7500 7500 2017-velgere
apr.19 0 2500 2500 2015-velgere
mar.19 1000 3500 2500 2017-velgere
feb.19 1000 3500 2500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere

Oslo – MDG vs Høyre

S-17: MDG 21.853 – H 97.085. K-15: MDG 26.096 – H 101.882.

Fra MDG til H Fra H til MDG Nto pluss MDG
sep.19 0 3000 3000 2015-velgere
Aug-19 III 0 3000 3000 2017-velgere
aug.19 II 500 2500 2000 2015-velgere
aug.19 0 1500 1500 2015-velgere
jun.19 1000 1500 500 2015-velgere
jun.19 0 3500 3500 2015-velgere
jun.19 1500 4000 2500 2017-velgere

Ikke sikker ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
sep.19 2 6 16 25 21 8 11 9 6 2015-velgere
Aug-19 III 4 5 15 7 11 25 15 7 11 2017-velgere
aug.19 II 10 16 25 15 26 12 15 12 11 2015-velgere
aug.19 24 10 12 23 19 20 23 7 11 2015-velgere
jun.19 8 17 20 0 23 33 15 25 16 2015-velgere
jun.19 14 13 18 19 24 18 14 8 11 2015-velgere
jun.19 0 19 20 19 20 26 15 11 0 2017-velgere
apr.19 2 10 20 20 38 14 18 15 18 2015-velgere
mar.19 12 13 19 34 23 29 12 23 13 2017-velgere
feb.19 8 11 19 37 32 23 11 7 34 2015-velgere
sep.18 7 4 11 39 16 15 10 19 15 2017-velgere
jun.18 0 5 15 18 13 14 6 5 6 2017-velgere
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8 2017-velgere
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10 2017-velgere

Andel av aktiviserte som ikke stemte i S-17 / K-15

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG FNB
sep.19 8 7 8 4 7 2 10 1 22 4 2015-velgere
Aug-19 III 3 1 15 5 2 1 8 3 13 5 2017-velgere
aug.19 II 3 3 11 1 4 0 8 1 8 5 2015-velgere
jun.19 5 7 9 7 3 1 13 3 9 7 2015-velgere
jun.19 7 6 18 2 7 1 22 5 18 10 2015-velgere
jun.19 6 6 31 2 4 0 18 2 18 12 2017-velgere
apr.19 6 10 33 2 7 0 28 6 7 2015-velgere
mar.19 13 7 31 2 13 2 22 0 5 2017-velgere
feb.19 6 10 26 1 8 3 27 5 13 2015-velgere
sep.18 8 7 29 0 12 0 22 8 15 2017-velgere
jun.18 17 7 21 0 5 0 41 6 4 2017-velgere
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5 2017-velgere
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6 2017-velgere

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2019 18 1 4 23 4 31
Kantar / TV2 4/9-19 17 1 3 21 4 33
Sentio / NA / Amedia 4/9-19 16 2 4 22 2 33
Kantar / TV2 29/8-19 18 1 2 21 5 31
Respons / VG 28/8-19 19 1 3 23 2 33
Norstat / NRK / Aftenp 23/8-19 19 1 3 23 4 32
Opinion / DA / FF / FB 19/8-19 17 1 3 21 4 32
Sentio / KK 21/6-19 19 0 3 22 6 30
Norstat / NRK / Aftenp 13/6-19 20 1 3 24 5 29
Respons / VG 8/6-19 19 0 3 22 5 31
Norstat / NRK / Aftenp 12/4-19 21 1 3 25 0 32

Oslo 1979-2019

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 K 2019 S 2021 Respons / VG 28/8-19 Kantar / TV2 29/8-19 Kantar / TV2 4/9-19 Sentio / NA / Amedia 4/9-19
Posisjon (SV+Ap+MDG) 39,1 39,7 44,4 44,7 46,3 44,6 45,4 46,1
Ap 33,5 33,0 20,0 23,0 19,6 19,6 21,4 17,9
Høyre 43,3 42,4 25,4 23,5 24,9 23,3 23,8 23,4
Frp 4,6 7,0 5,3 6,0 6,7 6,1 4,3 4,2
SV 5,6 6,7 9,1 13,3 8,1 9,0 9,6 7,9
Sp 0,8 0,7 2,2 3,1 2,1 2,6 2,4 3,2
KrF 5,4 4,8 1,7 1,8 1,4 1,6 1,4 2,5
Venstre 3,5 2,8 5,8 10,0 5,0 3,5 4,5 7,0
MDG 0,0 0,0 15,3 8,5 18,6 16,0 14,4 20,3
Rødt 1,8 1,7 7,2 8,3 7,9 9,1 10,7 8,1
Andre 1,3 1,0 8,1 2,5 4,7 9,1 7,5 5,4
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 53,7 56,1 56,3 56,3 58,5 57,4
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 38,2 41,4 38,0 34,5 34,0 37,1
Sp + KrF + V 9,8 8,2 9,7 15,0 8,5 7,7 8,3 12,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2019 365 467 stemmer, tilsvarende 100,0 pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner