Poll of polls

Høy Høyre-lojalitet i Trondheim

Publisert 19. august 2019. Sist endret 19. august 2019.

Fakta om målingen
Respons for Adressa / VG / NRK.
OEEV
Ap27,7-3,53,6
H22,44,1-6,8
Frp6,1-2,10,7
SV11,31,8-1,0
Sp6,70,34,7
KrF1,3-1,1-0,7
V4,90,3-0,8
MDG9,21,83,0
R6,1-2,41,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Respons for Adresseavisen, NRK og VG – publisert 18. august 2019.

"Nye" Trondheim er en sammenslutning av Trondheim og Klæbu. Disse kommunene leverte 87.221 og 2.655 godkjente stemmer i kvlg 2015.

Tusen takk til kommentator Aglen i VG for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Ap+SV+MDG vinner 33 av 67 representanter i Trondheim bystyre mot 37 i denne perioden. Tas Rødt med, blir det 37 iht målingen mot 39 ved valget i 2015.

2) Største endring mot kvlg 2015 er Ap med minus 13,8. Største pluss mot forrige måling i trønderhovedstaden i juni er +4,1 for Høyre og +1,8 for både SV og MDG og Pensjonistpartiet. Pp ble målt til 3,7 pst og to mandater (3,7 i kvlg 2015).

3) Lojalitet mot stv 2017 iht Respons:

R 76

SV 69

Ap 65

Sp 66

V 50

KrF 47

H 73

Frp 46

MDG 63

4) Sammenlignet med lojalitetstallene ellers, er det pluss for Høyre og Venstre. Disse partiene hadde lojalitet 54 og 33 på landsmålingen fra Respons for VG i forrige uke. Lojalitet for Høyre på over 70 er en sjeldenhet i denne valgkampen. Trondheim Høyre hadde også pluss i utvekslingen mot Ap, som heller ikke er vanlig i denne valgkampen.

5) Uvektete tall (barometertall i parentes):

R 7,7 (6,1)

SV 13,2 (11,3)

Ap 23,8 (27,7)

Sp 8,8 (6,7)

V 6,8 (4,9)

KrF 2,6 (1,3)

H 20,3 (22,4)

Frp 2,5 (6,1)

Pp 2,1 (3,7)

MDG 12,0 (9,2)

6) Ap og Høyre er oppvektet, Ap med nesten fire prosentpoeng. Etter neste måling vet vi mer om dette innevarsler problemer med å holde på barometertallet på 27,7 for Ap og 22,4 for H.

7) Oppvektingen skyldes i hovedsak at Respons fant "for få" velgere fra Ap og H. Disse partiene fikk 33,1 og 22,1 pst av stemmene i ("gamle") Trondheim i 2017. Da Respons spurte om stemmegivning i 2017, svarte 27,3 pst av respondentene som stemte i 2017 at de stemte på Ap. For Høyre var det 21,2. Vi ser da grunnlaget for oppvektingen.

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Respons / Adressa / VG / NRK 18/8-19 32 34 38 23 2
Respons / Adressa / NRK 5/6-19 32 32 38 24 0
Respons / VG 22/3-19 32 33 38 26 1
Respons / Adressa / NRK 5/3-19 31 31 36 26 0
Respons / Adressa 20/11-18 31 32 36 27 1
Respons / Adressa / NRK 17/8-18 33 33 37 28 0
Respons / VG 26/6-18 30 30 34 30 0
Sentio / Høyre 2/3-18 29 29 31 31 0
Respons / Adressa / NRK 2/3-18 30 32 35 28 2

Trondheim 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / Adressa / NRK 5/3-19 Respons / VG 22/3-19 Respons / Adressa / NRK 5/6-19 Respons / Adressa / VG / NRK 18/8-19
Ap 30,3 24,1 25,5 26,9 28,2 31,2 27,7
Høyre 18,3 29,2 28,0 24,8 26,0 18,3 22,4
Frp 7,4 5,4 5,5 9,0 7,2 8,2 6,1
SV 11,5 12,3 11,0 13,1 10,5 9,5 11,3
Sp 7,7 2,0 2,8 5,9 6,5 6,4 6,7
KrF 1,9 2,0 2,0 1,6 1,9 2,4 1,3
Venstre 5,7 5,7 5,5 3,4 3,5 4,6 4,9
MDG 6,5 6,2 6,8 7,4 4,5 7,4 9,2
Rødt 6,9 4,6 5,0 7,2 7,7 8,5 6,1
Andre 3,7 8,5 8,0 1,2 4,0 3,5 4,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 60,5 57,4 63,0 61,0
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 38,8 38,6 33,5 34,7
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 10,9 11,9 13,4 12,9

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner