Poll of polls

Har Vedum nådd toppen i nord?

Publisert 24. juli 2019. Sist endret 24. juli 2019.

Nord-Norge (sum Nordland, Troms, Finnmark) – fylkestingsvalg – InFact for Nordlys – opptatt 17. juli 2019 – 605 spurte i Nordland, 616 i Troms, 603 i Finnmark, sum 1.824.

Vi viser til reportasjen i Nordlys.

Tusen takk til nyhetsredaktør Magnus Aamo Holte i Nordlys for innsyn i bakgrunnstallene.

Vi har ingen rubrikk for målinger i landsdeler som dekker to eller flere fylker. Målingen vil derfor kun bli lagt ut i denne kommentaren.

1) Målingen for fylkestingsvalget i landsdelen samlet (i parentes fylkestingsvalget i sum de tre nordligste fylkene i 2015) – til høyre stortingsvalget 2017 i landsdelen:

Ap 22,5 (36,4) – 26,2

Frp 12,7 (11,4) – 17,3

H 14,9 (18,0) – 19,5

KrF 2,8 (3,5) – 2,5

V 2,3 (4,5) – 3,0

SV 9,5 (5,7) – 8,3

Sp 23,9 (9,3) – 16,8

R 5,4 (4,9) – 2,5

MDG 3,2 (3,6) – 2,4)

Fremskrittspartiet, SV, Senterpartiet og Rødt er i pluss mot 2015.

2) Landstendens (i parentes endring mot F-2015 i landsdelen i prosent, ikke prosentpoeng):

Ap 20,8 (-38)

Frp 11,5 (+11)

H 19,4 (-17)

KrF 4,5 (-20)

V 2,6 (-49)

SV 6,7 (+67)

Sp 20,6 (+157)

R 2,4 (+10)

MDG 4,4 (-11)

Beregningsmåten er "gunstig" for Senterpartiet, men dette illustrerer Vedums stormløp i nord.

3) Lojalitet mot stv 2017:

Ap 62

Frp 54

H 51

KrF 50

V 25

SV 65

Sp 72

R 81

MDG 58

4) Overganger til Senterpartiet i prosent av partienes 2017-velgere i landsdelen:

Ap 11

Frp 14

H 8

KrF 14

V 15

SV 7

R 5

MDG 3

5) Andel av partienes 2017-velgere i Nord-Norge som ifølge InFact har satt seg på gjerdet:

Ap 12

Frp 9

H 23

KrF 14

V 21

SV 12

Sp 14

R 5

MDG 21

6) Arbeiderpartiet fikk 69.520 stemmer i landsdelen i stv 2017. Av disse har iflg InFact 8.000 satt seg på gjerdet. Høyre fikk 51.584 stemmer i landsdelen i stv 2017. Av disse har 12.000 satt seg på gjerdet.

7) Både for Arbeiderpartiet, Høyre og de øvrige partiene oppstår spørsmålet om gjerdesitterne gir en mulighet for mobilisering. Hvis vi i år skulle hatt stortingsvalg, ville f.eks. Høyres 12.000 gjerdesittere gitt en mulighet for et pluss valgnatten. I et fylkestingsvalg der deltakelsen kan bli ned mot 50 pst, kan det bli mindre å hente hos gjerdesitterne.

8) InFact leverte til Nordlys separate tall for hhv Nordland, Troms og Finnmark pluss tall for landsdelen samlet. Ser vi på sum Troms + Finnmark, får vi i denne undersøkelsen – opptatt 17. juli 2019 – disse nivåene (i parentes Troms+Finnmark i InFacts fylkestings-måling for NRK, Nordlys og iFinnmark opptatt 25. juni 2019):

Ap 22,5 (21,1)

H 13,4 (13,6)

Frp 14,2 (12,5)

Sp 20,3 (21,8)

SV 10,5 (11,2)

KrF 2,4 (2,9)

V 2,5 (1,7)

MDG 4,6 (4,6)

R 5,5 (4,9)

Beregningen for sum Troms + Finnmark i InFacts måling 17. juli forutsetter at begge leverer samme antall godkjente stemmer som i F-15 (som vil gi en unøyaktighet).

9) Tallene er beheftet med feilkilder, men gitt dette aktualiseres spørsmålet om Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre nå kan ha nådd eller passert bunnen i Troms og Finnmark. På den andre siden oppstår spørsmålet om Senterpartiet kan ha nådd toppen med lav 20.

10) InFacts tall for Nordland i undersøkelsen 17. juli avviker fra Sentios fylkestings-måling i Nordland opptatt 28–29. juni der Høyre, Sp og SV var oppdragsgivere. InFacts tall for Nordland den 17. juli (i parentes Sentios måling i juni):

Ap 22,4 (27,2)

Frp 11,1 (9,0)

H 16,4 (21,5)

KrF 3,1 (1,4)

V 2,2 (2,2)

SV 8,3 (8,3)

Sp 27,6 (19,6)

R 5,5 (6,0)

MDG 1,6 (2,6)

Merk feilmarginer. En forskjell mellom InFacts undersøkelse i juli i (blant annet) Nordland og Sentios i juni i Nordland er at InFact vektet mot stv 2017, Sentio mot 2015. Vekting mot 2015 vil ofte være en "fordel" for Ap. Vekting mot 2017 vil ofte være en "fordel" for Frp.

Se om Sentios måling i Nordland artikkel av Steinar Nørstebø og Gabriel Steinsbekk utlagt på dette nettstedet 23. juli 2019.

11) Vi har en poll of polls for kommuner i Nordland. Se nederst i tabellen "Poll of polls for grupper av kommuner" på kommuneforsiden. Denne dekker tolv kommuner og 56,6 pst av stemmene i kvlg 2015, og antyder rystelser mellom bl.a. Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

12) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger som ligger til grunn for denne kommentaren.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner