Poll of polls

NRK/Aftp: Høyre lekker mest til Bomlisten

Publisert 5. juni 2019. Sist endret 5. juni 2019.

Nasjonale målinger stortingsvalg og kommunevalg – Norstat for NRK og Aftenposten – publisert 5. juni 2019.

Vi takker NRK for stortingsmatrisen. Vi takker også Aftenposten, ved Thomas Spence, for adgang til å gjengi fra bakgrunnstallene i disse målingene.

1) MDG og Folkeaksjonen nei til bompenger er målingens vinnere, som bekrefter den økende polariseringen i norsk politikk.

2) Stortingsmålingen (kommunevalg-målingen i parentes):

Ap 24,4 (26,5)

Frp 11,4 (7,2)

H 21,0 (21,1)

KrF 3,5 (4,3)

R 4,6 (4,4)

Sp 14,9 (11,5)

SV 6,8 (4,7)

V 2,7 (3,0)

MDG 6,3 (9,2)

Folkeaksjonen nei til mer bompenger - (4,8)

Andre 4,2 (3,2)

3) Ulike vektingsvalg: Norstat vekter kommunemålingene mot 2015, stortingsmålingene mot 2017.

4) Uvektete tall vs barometertall:

(i) Arbeiderpartiet er vektet opp på både stortings- og kommunemålingen, ikke uventet mest på den sistnevnte, gitt at Ap der hadde 33 pst i vektingsvalget (kvlg 2015).

(ii) Oppvektingen av Frp på stortingsmålingen er "normal".

(iii) SV er ikke overraskende nedvektet på kommunemålingen, gitt vektingsvalget i 2015 (4,1 pst).

(iv) Senterpartiet er både i barometerverdi og råtall skarpest på stortingsmålingen.

5) Lojalitet kommunevalget: Ingen partier er over 70 pst i lojalitet mot 2015. De to største partiene Ap og H har 62 og 63.

6) Lekkasje til MDG:

(i) MDG henter brutto 41.000 fra sum Ap+SV på spørsmål om kommunevalg mot 32.000 på spørsmål om stortingsvalg.

(ii) MDG henter brutto 37.000 fra regjeringssiden spørsmål om kommunevalg. Av disse kommer nesten 60 pst fra Venstre og ingen fra Frp.

(iii) Spørres regjeringspartienes velgere om stemmegivning ved stortingsvalg, går brutto 33.000 til MDG. Av disse kommer 75 pst fra Venstre.

(iv) MDG henter 14 pst av de aktiviserte velgerne som ikke stemte i kvlg 2015. Det er en "risiko", i den forstand at valgdeltakelsen blant disse trolig blir lavere enn i snittet av velgermassen.

7) Lekkasje til Folkeaksjonen nei til mer bompenger – spørsmål om kommunevalg:

(i) Folkeaksjonen henter 19.000 velgere fra venstresiden (Ap+MDG+Sp+SV). Rødt lekker (som vanlig) null til Folkeaksjonen.

(ii) Folkeaksjonen henter 47.000 velgere fra Frp og Høyre. KrF og Venstre lekker null til dette bompengepartiet. Av de 47.000 er det Høyre som blør mest.

(iii) Statsministerens parti leverer 30.000 av sine 2017-velgere til Folkeaksjonen, som alene svarer til mer enn en pst av det sannsynlige elektoratet i kommunevalget. At Høyre blør mest i antall velgere som går til Bomlistene, er også tendensen i mange lokale målinger.

(iv) Folkeaksjonen henter i denne undersøkelsen en større del av sine velgere fra aktiviserte hjemmesittere enn i flere av målingene på Vestlandet. Det er en "risiko".

8) Lekkasjen til både MDG og Folkeaksjonen må sees i lys av at disse partiene har velgerne konsentrert – Folkeaksjonen i vest (og i Oslo?) – MDG har sin sterkeste konsentrasjon av velgere i hovedstaden.

9) Folkeaksjonen henter 4,8 pst i undersøkelsen om kommunevalg. Det vil ikke være overraskende om en (mindre?) andel av disse er intervjuet i kommuner og fylker der det ikke er bomliste.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H