Poll of polls

Høyrebølge i Drangedal

Publisert 28. april 2011. Sist endret 28. april 2011.

Kommunevåpen
Drangedal kommune
Folketall: 4 136

Kommunevalgmåling Drangedal - Analysebyrået SMI for Drangedalsposten. Målingen har 300 spurte, med de feilmarginer dette vil medføre.

1) Drangedals styrende koalisjon - Ap, Frp, SV - beholder sitt flertall med 55 pst mot 60 pst i 2007.

Fakta om målingen
SMI for Drangedalsp..
OEV
Ap35,1nan
H14,8nan
Frp10,2nan
SV10,2nan
Sp11,4nan
KrF13,2nan
V5,2nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 300 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

2) Høyre oppnår knapt 15 pst mot 5 pst i 2007. Skulle partiet holde et slikt nivå, vil dette bli Høyres sterkeste kommunevalg i Drangedal i etterkrigstiden. Toppnoteringen for Høyre i kommunevalg i Drangedal fra og med 1945 er 14,4 pst i 1983, jmf kommunesiden (nest nederste tabell). I Høyres nasjonalt sterkeste stortingsvalg etter 1945 - i 1981 - fikk partiet 13,8 pst i denne telemarkskommunen.

3) Arbeiderpartiet faller fra 40 pst i 2007, og måles til 35. Ap har 60,5 pst som sitt sterkeste kommunevalg i Drangedal etter siste krig (valget 1945), mot 1991 med 33,9 pst som sitt hittil svakeste. Ap blir etter all sannsynlighet klart størst i Drangedal i valget, og vil ha forhandlingsmuligheter i flere retninger hvis koalisjonen med Frp og SV sprekker.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Frp) beholder flertallet med 11 av 21 mandater i målingen (mot 12 ved valget).
  • Aps nivå på 35,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 14,8 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 5,2 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

4) Venstre måles til 5 pst mot nesten 14 i 2007. Denne målingen er en av flere som antyder urbaniseringen av Venstre, se bl.a. motsetningene mellom partiets sterke målinger i Bergen i forrige uke og dagens tall fra Drangedal.

5) I vår nasjonale poll of polls for kommuner under 25.000 innbyggere har Ap i dag 26,8 (29,6 i 2007). Høyre har klatret til 22,3 (15,0 i 2007). I disse kommunene har vi nå inne 32 målinger, svarende til 12,3 pst av stemmene i kommunegruppen i 2007.

6) Dette er kommunevalgmåling nr 2 i denne valgkampen fra Telemark - den annen er målingen i Bø i september i fjor. Varden / Norfakta publiserte 17. mars 2011 fylkestingsmåling for Telemark. Fylkestingsmålingen hadde for de tre store i hovedsak samme retning mot 2007 som målingen i Drangedal - klart minus for Ap, kraftig pluss for Høyre, marginalt minus for Frp.

Se nærmere Drangedalsposten 28. april 2011 sidene 4-5. Avisen har ikke oppgitt når målingen ble tatt opp.

Drangedal 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 SMI / Drangedalsp. 28/4-11
Ap 46,4 46,9 35,1
Høyre 12,9 13,8 14,8
Frp 0,0 2,0 10,2
SV 3,7 3,9 10,2
Sp 8,2 0,0 11,4
KrF 16,7 16,4 13,2
Venstre 0,0 0,0 5,2
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 0,0
Andre 12,0 16,8 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 58,4 51,0 56,7
Frp + H + KrF + V 29,6 32,2 43,4
Sp + KrF + V 24,9 16,4 29,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner