Poll of polls

Oslo: Utvekslingen Ap vs H kan avgjøre

Publisert 16. mars 2019. Sist endret 16. mars 2019.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap24,2-1,35,8
H31,42,9-1,2
Frp4,8-4,6-1,3
SV9,6-0,3-0,5
Sp1,91,01,1
KrF1,80,10,1
V5,8-2,1-3,3
MDG9,82,0-0,4
R9,22,33,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for VG – opptatt 7–12 mars 2019.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstall.

1) Oslo måles i år i hovedsak av NRK og Aftenposten (Norstat, 15-vekting) og VG (Respons, 17-vekting). Sammenligninger mellom målinger vektet mot 2015 vs 2017 bør skje med varsomhet.

2) Arbeiderpartiets og Høyres noteringer hos Norstat i februar og Respons i mars (Ap februar 26,5 vs mars 24,2 og Høyre februar 33,6 og mars 31,8) må for begge partiene antas å gi uttrykk for i hovedsak stillstand, gitt ulike vektingstall.

3) Arbeiderpartiet var foran Høyre i vektingsvalget som i dette tilfellet er stv 2017 (Ap 28,4 vs H 26,4). At Høyre er foran Ap i VGs undersøkelse (31,4 vs 24,2), skyldes i hovedsak ulik lojalitet (Ap 56 vs H 74).

4) Blokkstillingen er 33 vs 26 i rødgrønn favør. Blir dette resultatet i valget, får Raymond Johansen fire nye år, men med et svekket Ap og en styrket venstre flanke.

5) Arbeiderpartiet ble notert til 24,5. Summen av MDG+R+Sp+SV er 30,5. Samlet oppslutning for venstresiden (inkl. Sp) er 55 pst.

6) Av disse har Ap en andel på 45 pst. Så er spørsmålet hvilke politiske konsekvenser det kan få hvis Arbeiderpartiet får mindre enn halvparten av oppslutningen til egen blokk.

7) Venstres måling på 5,8 svarer til en landstendens på 4,6.

8) De største blokk-overgangene ifølge matrisen fra Respons er ni respondenter fra Høyre til Ap, svarende til knapt syv pst av Høyres 2017-velgere i hovedstaden. På den annen side leverer Ap elleve respondenter til Høyre, svarende til knapt ni pst av Ap sine 2017-velgere i Oslo. Kampen om disse velgerne, som har Ap eller Høyre som sitt foretrukne parti, kan bli avgjørende i Oslo, både når det gjelder (i) om Ap eller Høyre vil gjøre for partiene akseptable valg, og (ii) for blokkstillingen. Skal blokkstillingen bli jevnere, er det sannsynlig at også andre partier må borgerlig side i Oslo må se sprekere tall enn de gjør nå.

Oslo – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.19 85 67 56 32 33 41 74 40 71 VG/Respons
sep.18 77 77 71 23 65 68 84 77 65 VG/Respons
jun.18 75 55 52 29 39 55 84 53 73 H/Respons
mai.18 80 66 58 37 57 85 85 66 66 VG/Respons
des.17 75 84 68 53 51 69 89 62 81 H/V/Respons

Oslo – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Oslo: Ap 102.431 – SV 17.445 – R 16.174 – Sp 1.926 – KrF 7.827 – V 21.986 – H 101.882 – Frp 19.311 – MDG 26.096.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
feb.19 79 65 61 63 25 68 81 76 53 NRK/Aftp/Norstat

Oslo – uvektete råtall

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.19 9,6 10,7 22,1 1,4 6,2 1,9 31 3,6 12,5 VG/Respons
feb.19 8 9,1 22,8 1,4 4,5 2,5 36 6,3 9,2 NRK/Aftp/Norstat
sep.18 6,3 10,8 21,2 0,6 10,6 2 32,3 5,8 9,5 VG/Respons
jun.18 13,3 10 17,1 0,7 5,3 1,7 35,4 5,9 10,1 H/Respons
mai.18 9,9 10,6 20,7 1,5 7,5 2,1 32,4 6,6 8,2 VG/Respons
des.17 8,6 11,5 20,3 1,9 6,3 2,1 34 4,9 9,5 H/V/Respons

Oslo – Arbeiderpartiet vs Høyre

S-17: Ap 104.089 – H 97.085. K-15: Ap 102.431 – H 101.882.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
mar.19 9000 6500 2500 2017-velgere
feb.19 3500 3000 500 2015-velgere
sep.18 6500 0 6500 2017-velgere
jun.18 10500 2500 8000 2017-velgere
mai.18 5500 0 5500 2017-velgere
des.17 8500 1500 7000 2017-velgere

Oslo – Fremskrittspartiet vs Høyre

S-17: Frp 35.037 – H 97.085. K-15: Frep 19.311 – H 101.882.

Fra Frp til H Fra H til Frp Nto pluss H
mar.19 10000 2000 8000 2017-velgere
feb.19 2000 1000 1000 2015-velgere
sep.18 0 2500 -2500 2017-velgere
jun.18 12500 2500 10000 2017-velgere
mai.18 6000 3000 3000 2017-velgere
des.17 11000 1000 10000 2017-velgere

Oslo – Ap vs SV

S-17: Ap 104.089 – SV 34.052. K-15: Ap 102.431 – SV 17.445.

Fra Ap til SV Fra SV til Ap Nto pluss SV
mar.19 5000 2500 2500 2017-velgere
feb.19 7000 5000 6500 2015-velgere
sep.18 3000 4000 -1000 2017-velgere
jun.18 7500 3500 4000 2017-velgere
mai.18 2500 2500 0 2017-velgere
des.17 1500 1500 0 2017-velgere

Oslo – Ap vs Rødt

S-17: Ap 104.089 – R 23.083. K-15: Ap 102.431 – R 16.174.

Fra Ap til R Fra R til Ap Nto pluss R
mar.19 3000 0 3000 2017-velgere
feb.19 4000 0 4000 2015-velgere
sep.18 1000 0 1000 2017-velgere
jun.18 10500 500 10000 2017-velgere
mai.18 3000 0 3000 2017-velgere
des.17 3500 1000 2500 2017-velgere

Oslo – Ap vs MDG

S-17: Ap 104.089 – MDG 21.853. K-15: Ap 102.431 – MDG 26.096.

Fra Ap til MDG Fra MDG til Ap Nto pluss MDG
mar.19 6500 500 6000 2017-velgere
feb.19 4500 500 4000 2015-velgere
sep.18 4500 500 4000 2017-velgere
jun.18 3500 0 3500 2017-velgere
mai.18 3500 500 3000 2017-velgere
des.17 1000 1000 0 2017-velgere

Oslo – SV vs MDG

S-17: SV 34.052 – MDG 21.853. K-15: SV 17.445 – MDG 26.096.

Fra SV til MDG Fra MDG til SV Nto pluss MDG
mar.19 3000 500 2500 2017-velgere
feb.19 1500 0 1500 2015-velgere
sep.18 1000 1000 0 2017-velgere
jun.18 4500 1000 3500 2017-velgere
mai.18 2000 500 1500 2017-velgere
des.17 1000 500 500 2017-velgere

Oslo – SV vs R

S-17: SV 34.052 – R 23.083. K-15: SV 17.445 – R 16.174.

Fra R til SV Fra SV til R Nto pluss R
mar.19 0 1500 1500 2017-velgere
feb.19 500 1000 500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 3500 1500 2017-velgere
mai.18 1000 4000 3000 2017-velgere
des.17 1500 2000 500 2017-velgere

Oslo – Høyre vs Venstre

S-17: H 97.085 – V 30.933. K-15: H 101.882 – V 21.986.

Fra H til V Fra V til H Nto pluss H
mar.19 1500 7000 5500 2017-velgere
feb.19 1500 2000 500 2015-velgere
sep.18 1500 2500 1000 2017-velgere
jun.18 2000 7000 5000 2017-velgere
mai.18 2500 8500 6000 2017-velgere
des.17 500 7500 7000 2017-velgere

Oslo – Ap vs Venstre

S-17: Ap 104.089 – V 30.933. K-15: Ap 102.431 – V 21.986.

Fra Ap til V Fra V til Ap Nto pluss V
mar.19 0 2000 -2000 2017-velgere
feb.19 500 2000 -1500 2015-velgere
sep.18 3000 1000 2000 2017-velgere
jun.18 1500 1500 0 2017-velgere
mai.18 3500 1000 2500 2017-velgere
des.17 4000 1000 3000 2017-velgere

Oslo – MDG vs Venstre

S-17: MDG 21.853 – V 30.933. K-15: MDG 26.096 – V 21.986.

Fra MDG til V Fra V til MDG Nto pluss MDG
mar.19 1000 3500 2500 2017-velgere
feb.19 1000 3500 2500 2015-velgere
sep.18 500 1500 1000 2017-velgere

Ikke sikker ("på gjerdet")

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.19 12 13 19 34 23 29 12 23 13 2017-velgere
feb.19 8 11 19 37 32 23 11 7 34 2015-velgere
sep.18 7 4 11 39 16 15 10 19 15 2017-velgere
jun.18 0 5 15 18 13 14 6 5 6 2017-velgere
mai.18 6 8 22 19 10 8 10 12 8 2017-velgere
des.17 6 3 14 35 14 16 6 4 10 2017-velgere

Andel av aktiviserte som ikke stemte i S-17 / K-15

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.19 13 7 31 2 13 2 22 0 5 2017-velgere
feb.19 6 10 26 1 8 3 27 5 13 2015-velgere
sep.18 8 7 29 0 12 0 22 8 15 2017-velgere
jun.18 17 7 21 0 5 0 41 6 4 2017-velgere
mai.18 8 7 34 0 10 0 31 5 5 2017-velgere
des.17 5 3 29 3 8 3 40 5 6 2017-velgere

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / VG 15/3-19 22 1 3 26 0 32
Norstat / NRK / Aftenp 14/2-19 24 1 3 28 0 31
Respons / VG 7/9-18 23 1 5 29 0 30
Respons / Høyre 26/6-18 25 1 3 29 0 30
Respons / VG 30/5-18 25 1 5 31 0 27
Sentio / Ap 13/5-18 23 2 4 29 0 29
Respons / H / V 15/12-17 25 1 4 30 0 28
Respons / Aftenp 23/6-17 25 1 3 29 0 29
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28

Oslo 1979-2019

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 26/6-18 Respons / VG 7/9-18 Norstat / NRK / Aftenp 14/2-19 Respons / VG 15/3-19
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 19,4 25,5 26,5 24,2
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 35,8 28,5 33,6 31,4
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,7 9,4 5,9 4,8
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 8,9 9,9 8,0 9,6
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,7 0,9 0,9 1,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,5 1,7 2,2 1,8
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 5,2 7,9 4,6 5,8
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 9,3 7,8 10,7 9,8
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 11,8 6,9 7,4 9,2
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,7 1,5 0,2 1,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 50,1 51,0 53,5 54,7
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 49,2 47,5 46,3 43,8
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 7,4 10,5 7,7 9,5

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner